Debattartikel

Rädda den svenska sjukvården

Notiser "Om ingenting görs kommer vi därför att få se stora uppsägningar av vårdpersonal, nedlagda vårdmottagningar och längre vårdköer runtom i landet. Läget var redan dåligt men nu blir det än värre. Det är ett mörker som nu rullar in över den svenska sjukvården", menar regionrådet Mikael Ekvall (V) och partiets sjukvårdspolitiska talesperson Karin Rågsjö i en debattartikel…

Uppdrag till Bra Liv

Notiser "Den politiska ledningens nya direktiv till Bra Liv är att låta några vårdcentraler gå före mot det långsiktiga målet om färre listade patienter per heltidsanställd specialistläkare. Förhoppningen är att öka jämlikheten, förbättra arbetsmiljön för alla yrkesgrupper på aktuella vårdcentraler, locka fler till att vilja jobba i primärvården och att långsiktigt minska behovet av hyrläkare." Det skriver företrädare för Koalition för Jönköpings län i en debattartikel…

Ingen ska dö på sin arbetsplats

Ingen ska dö på sin arbetsplats

Nyheter I en debattartikel argumenterar ordförandegruppen för Socialdemokraterna i GGVV-regionen att skyddsombudens roll på arbetsplatsen ska stärkas…

Så kan nya regler för A-traktorer och skolskjutsar förbättra livet på landsbygden

Notiser Att förenkla livet för dem som bor på landsbygden är en av Centerpartiets främsta drivkrafter. Partiet driver nu två frågor som väsentligt skulle underlätta tillvaron för dem som bor utanför tätorten, skriver dem i en debattartikel…

Fritidskortet handlar om mer än en aktiv fritid

Fritidskortet handlar om mer än en aktiv fritid

Nyheter Nu sjösätts kristdemokratisk politik genom fritidskortet. En historisk satsning för att ge barn och unga en fritid med kultur, rörelse och mening. En efterlängtad reform som inte bara innebär ett lappande och lagande – utan skillnad på riktigt. Det skriver partiets familje- och jämställdhetspolitiska talesperson Camilla Rinaldo Miller (KD) från Bredaryd i en debattartikel…

Parman debatterar höjda priser i kollektivtrafiken

Notiser – En höjning av biljettpriserna är inte bara ogenomtänkt ur miljösynpunkt utan också en klassfråga som drabbar de grupper som redan är ekonomiskt ansträngda, studenter, pensionärer och låginkomsttagare. Det skriver politikern Kari Parman i en debattartikel…

Grilla för Sverige, från Sverige

Grilla för Sverige, från Sverige

Nyheter Doften av nygrillat som får munnen att vattnas är något de flesta förknippar med sommaren. Men visste du att den mat du väljer att lägga på grillen gör stor skillnad för Sveriges beredskap och självförsörjning av livsmedel? Läs länets LRF:s debattartikel här…

Så stöttar vi landets mest utsatta familjer

Så stöttar vi landets mest utsatta familjer

Nyheter Sverige befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge och många familjer kämpar med att få pengarna att räcka till. Vi har nyss betalat ut ett första elstöd, som för många familjer gör skillnad när marginalerna är små. Nu kommer nästa satsning: en höjning och förlängning av bostadsbidraget till de familjer som är i störst behov av stöd. Det skriver riksdagsledamoten Camilla Rinaldo Miller (KD) i en debattartikel…

Vad vill vi med våra idrottsplatser?

Vad vill vi med våra idrottsplatser?

Nyheter "För politiken är enligt mig detta den viktigaste frågan att lyfta när det gäller idrottsplatserna". Läs Jörgen Johansson (C) debattartikel här…

Satsa på bandyhall

Satsa på bandyhall

Nyheter Bandyns vara eller icke vara, läs debattartikeln från Pelle Philip (C) här…

Sänkt bistånd – ett väljarsvek

Sänkt bistånd – ett väljarsvek

Nyheter De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län har skrivit en debattartikel om regeringens planer på att sänka biståndet…

Sverige måste välja rätt sida i historien 

Notiser – Nu är det dags för Sverige att välja rätt sida i historien och ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud. Det menar Gnosjöpolitikern Kari Parman i en debattartikel…

Kristersson missar en viktig nyckel i sitt integrationsförslag

Kristersson missar en viktig nyckel i sitt integrationsförslag

Nyheter I dagarna har Sveriges nya regering presenterat utmaningar och lösningar för kommande mandatperiod. Ulf Kristersson pratar om problemen med invandring, integration och utanförskap. Som en person som har personlig erfarenhet och som i över 20 år professionellt arbetat med alla tre kan jag med säkerhet berätta att Kristersson missar inte bara en, utan flera viktiga lösningar. Läs Nadira Kilim (S) debatt här…

Vi behöver fler kvinnor som driver företag

Notiser Sverige är i bottenligan på listan över företag i EU med en kvinna som ägare. Knappt 26 procent av Sveriges företagare är kvinnor. Det är underkänt för ett land med höga ambitioner för jämställdhet, skriver flera företrädare för Centerpartiet i Jönköpings län i en debattartikel…

Är det inte dags att återfinna den svenska solidariteten?

Notiser Den frågan ställer sig Kari Parman (S) i en debattartikel…

I ett ekosystem måste alla dra sitt strå till stacken

Notiser I en debattartikel gör regionstyrelseledamöter från LRF Jönköpings län och LRF Sydost ett inlägg i debatten kring hållbarhet/miljö…

Så vill M förbättra vården för kvinnor

Så vill M förbättra vården för kvinnor

Nyheter Kvinnor med förlossningsskador har inte alltid kraften att ta nya vårdkontakter i primärvården för att få hjälp. Därför måste vården efter förlossningen bli bättre, skriver Ulf Kristersson, Camilla Waltersson Grönvall och Malin Wengholm i en insändare. …

Så kan vi öka säkerheten på vägarna i länet

Så kan vi öka säkerheten på vägarna i länet

Nyheter År 2021 var första gången någonsin som färre än 200 människor dog i vägtrafiken i Sverige enligt den preliminära statistiken. Det är en viktig milstolpe i arbetet för att nå nollvisionen om att ingen ska behöva förlora livet eller skadas allvarligt i trafiken. Läs Carina Ödebrink och Tomas Eneroths debattartikel här…

Små beslut får stora konsekvenser!

Små beslut får stora konsekvenser!

Nyheter Att vara politiker är ett hedersuppdrag. Det betyder att man får människors förtroende att fatta olika beslut. Det är inte alltid ett lätt uppdrag. När man som politiker fördjupar sig i olika frågor är det sällan ”svart eller vitt” utan det finns många ”å ena sidan” och ”å andra sidan”. Läs Carina Stridh Bjurhager (C) debattartikel här om landsbygdsskolan i Åkers framtid. "Här behövs kämparglöd och framtidstro"…

Ge familjer mer makt, inte mindre

Ge familjer mer makt, inte mindre

Nyheter Läs debattartikeln från Jenny Larsen (KD) här…

1 / 212

Tips