Vaggeryds station

Inget stopp vid Vaggeryds station: ”Det var ett exempel”

Inget stopp vid Vaggeryds station: ”Det var ett exempel”

Nyheter Under seneftermiddagen höll Trafikverket, kommun och region ett informationsmöte i Folkets hus i Vaggeryd gällande den nya järnvägen Byarum-Tenhult. – Vår linjedragning är två stopp och det var ett exempel i samrådshandlingarna, säger Trafikverket om kritiken att tågstoppen uteblir i Vaggeryd… …

Nya järnvägen: Inget stopp planeras i Vaggeryd

Nya järnvägen: Inget stopp planeras i Vaggeryd

Nyheter I eftermiddag har Trafikverket information i Vaggeryd gällande den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult. I samrådshandlingarna anges att det är en del av en större upprustning av järnvägsnätet mellan Värnamo, Jönköping och Nässjö. Nya järnvägen ska ge en mer hållbar arbets- och studiependling mellan regionens två största kommuner (Jönköping och Värnamo) genom att restiden för tåg kan konkurrera med biltrafiken. I samrådshandling finns information, för att kunna pendla mellan Jönköping och Värnamo på 50 minuter, att tågen inte kommer stanna i Vaggeryd… …

Vaggeryds station

Vaggeryds station

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. …

Vill bygga bort säkerhetsrisk

Vill bygga bort säkerhetsrisk

Nyheter Det borde byggas ett staket vid tågstationen i Vaggeryd, föreslår en kommuninvånare till kommunen…

Tips