Nyheter

Nya järnvägen: Inget stopp planeras i Vaggeryd

Nyheter I eftermiddag har Trafikverket information i Vaggeryd gällande den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult. I samrådshandlingarna anges att det är en del av en större upprustning av järnvägsnätet mellan Värnamo, Jönköping och Nässjö. Nya järnvägen ska ge en mer hållbar arbets- och studiependling mellan regionens två största kommuner (Jönköping och Värnamo) genom att restiden för tåg kan konkurrera med biltrafiken. I samrådshandling finns information, för att kunna pendla mellan Jönköping och Värnamo på 50 minuter, att tågen inte kommer stanna i Vaggeryd… 

I eftermiddag informerar Trafikverket om nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult, i Vaggeryd. Arkivbild från terminal söderut...

Information om den nya järnvägen Byarum-Tenhult hålls under eftermiddagen i Folkets Hus i Vaggeryd. Det är ett gedigert samrådshandlingsprogram på 162 sidor som Trafikverket tagit fram. Vi har tidigare berättat om lantbrukarnas oro när samrådet hölls i Byarum förra året och att Byarumsborna var ense om att ”klart att tåget ska stanna hos oss”. 

Under rubriken ”förutsättningar för lokalisering” i samrådshandlingen finns att läsa att det finns följande grundläggande dimensionskrav; 

– Att det ska vara möjligt att köra både gods- och persontrafik på banan. 

– Den planerade högsta tillåtna hastigheten på järnvägen är 200 kilometer i timman. 

– Restiden mellan Jönköping och Värnamo får inte överstiga 50 minuter. 

– Trafikupplägget för persontåg är Värnamo-Skillingaryd-Huskvarna-Jönköping. Det finns inga föreslagna trafikupplägg för persontåg med stopp i Tenhult för den nya banan. 

– Någonstans på sträckan planeras ett cirka 1 200 meter långt mötesspår. Mötesspår medför att kapaciteten kan ökas längs sträckan eftersom tåg i motgående riktningar kan mötas på ytterligare en plats. 

Anläggningsspecifika krav som ställs på den nya järnvägen är att anslutningen mot befintligt spår i riktning mot Vaggeryd ska dimensioneras för minst 160 kilometer i timman.

På Trafikverkets hemsida finns informationen om att ”Triangelspår placeras i både Byarum och Tenhult för att möjliggöra trafik åt båda hållen i respektive ort. Ett mötesspåret byggs i höjd med Södra Stigamo. Det skapar möjligheter för ytterligare flytt av godstrafik från väg till järnväg”.

Trafikverket föreslår att den nya järnvägen ska byggas år 2029-2032 och med 2021:års prisnivå kommer prislappen hamna på 2,2 miljarder kronor.

Taggar

Dela


Läs mer

Byarum: Samråd om nya järnvägen utan hållplats
Beskedet: Här byggs järnvägen mellan Byarum och Tenhult
Oro när ny järnväg planeras
Vändningen om uteblivna stoppet i Vaggeryd: ”Felaktigt”
Inget stopp vid Vaggeryds station: ”Det var ett exempel”

6 reaktioner på Nya järnvägen: Inget stopp planeras i Vaggeryd

Självklart skall Krösatågen stanna såväl i Vaggeryd som Skillingaryd. Staten som bygger nya tågspåret avgör inte var och när det regionala Krösatåget skall stanna.

Varför nya spåret skall byggas är att järnvägsbanan i Tabergs/Norrahammarsdalen inte klarar framtida tyngre godståg.

En annan viktig orsak att nya tågspåret byggs är dessutom att järnvägen mellan Värnamo och Jönköping skall elektrifieras. Ja, även sträckan mellan Vaggeryd och Nässjö.

Det finns således hög anledning att glömma påstående om att Krösatågens persontåg inte skall stanna i Vaggeryd då det inte är statens ansvar att svara för detta.

Miljömässigt blir det jättebra när vi slipper dieseldrivna tåg mitt i vackra centrala Småland

Men vänta nu! Är det här nya uppgifter? Vem i kommunledningen är det som har lobbat för att tåget ska stanna i Skillingaryd och inte i Vaggeryd? Antar att det måste vara så det har gått till eftersom man har inte hört en enda protest från politikerna för att tåget inte ska stanna i Vaggeryd. Kanske dags att Skillingaryd och Vaggeryd går skilda vägar åter.

Hur många kommer att åka tåg mellan Värnamo och Jönköping? Finns det några utredningar om detta.

Vad tillför detta vår kommun. Hur mycket får vi igen med tanke på att tågen inte ens ska stanna under sträckan bara ett stopp i Skillingaryd.

Vad kommer att kostnaden att bli för vår kommun?

Varför svarar inte trafikverket på konkreta viktiga frågor som ställs?

Vaggeryds kommun kan bara se på när tågen rusar förbi. Vad som blir kvar är miljonkostnader för de byggda planfria korsningarna.
Ännu ett ok att bära i kommunen för våra riksintressen.
Nu måste alla kommunala politiker enhälligt ta tåget till huvudstaden likt bondetåget en gång i tiden.

Jag tror att krösatågen redan idag kan klara 50 minuter mellan Värnamo och Jönköping, om det inte är några stopp som stör!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *