Nyheter

Byarum: Samråd om nya järnvägen utan hållplats

Nyheter Det var heta känslor, många frågor och synpunkter när nyfikna ortsbor besökte Byarums kyrka där Trafikverket visade upp den nya järnvägen Byarum-Tenhult under tisdagen. – Har tåget så brått att de inte kan stanna i Byarum, undrar Esbjörn som vill ha en hållplats

Kartan om nya järnvägssträckningen som ska byggas mellan Byarum och Tenhult, presenterades  [1/13]

Björn som är teknisk konsult från wsp berättar om projektet  [2/13]

Markägare är inte positiva till järnvägen   [3/13]

Fyra "korridorer" är planen gällande den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult  [4/13]

  [5/13]

Esbjörn, till vänster, undrar varför tåget ska ha så brått att det inte finns möjlighet till en hållplats i Byarum  [6/13]

Man kunde lämna in sin synpunkt digitalt  [7/13]

  [8/13]

  [9/13]

Jordbruket i Krängsbergsled blir drabbad av den nya järnvägen  [10/13]

  [11/13]

Carina Junefelt är projektledare   [12/13]

Norrahammarsbor lämnade in synpunkt att järnvägen skulle gå utmed E4:an och vika av österut vid Torsvik  [13/13]

Vi går tillbaka till hösten 2021. Trafikverket planerade då ett projekt för att kunna ta sig på räls mellan Värnamo och Jönköping på 50 minuter. Projektet gjorde en uppskattning på området som sträcker sig från Byarum till Jönköping och Månsarp i Väster och nästan Ödestugu och Tenhultssjön i väster. I det här området skulle Trafikverket jobba vidare med och ett samråd hölls våren 2022. Efter sammanfattning av inkomna synpunkter beslutade Trafikverket sig för att göra ett förslag på fyra ”korridorer”, som vi tidigare berättade här. Då hade en uppskattning gjorts i förhållande av naturskyddsvärde, kulturvärde, jordbruksmark och skogsmark inventerats. I Byarums kyrka presenterades de här fyra korridorerna för att få in synpunkter från allmänheten. Samrådet pågår fyra veckor och därefter ska ett beslut presenteras. Detta beslut går dock inte att överklaga därefter. 

Vi träffar Björn, som är teknisk konsult från företaget wsp och finns med i kyrkan för att presentera projektet. Han berättar: 

– Anledningen till projektet är restiden och man vill kunna avlasta lastbilstrafiken på vägarna. Den gamla sträckningen tar för lång tid. Nya järnvägen blir mellan 24 till 25 kilometer lång. Man gör en sammanfattande bedömning efter samrådet, det är viktigt med samsyn, då det inte går att överklaga beslutet. Vi visar här upp korridorerna och alla synpunkter kommer att presenteras i samrådshandlingarna, så inget är hemligt. Järnvägen kommer att vara klar 2032–2033. 

Carina Junefelt är projektledare och kommenterar: 

– Här möter vi invånare och tar in synpunkter och kunskaper som vi ska använda i vårt fortsatta arbete. Vi är i Byarum i eftermiddag och kväll och Tenhult på torsdag. Alla har möjlighet att lämna in synpunkter, man behöver inte bo i aktuella område. 

Området var stort från början och varför drar man inte järnvägen väster om E4:an?

– Vi klarar inte tiden på 50 minuter om vi ska dra nya sträckningen genom industriområdet. Därav försvann det förslaget till förmån för den östra delen av området, förklarar Carina Junefelt. 

Några Norrahammarsbor finns på plats för att studera kartan som är utlagd. 

– Det hade väl varit bättre att de drar sträckningen utmed E4:an, upp till Torsvik, och sedan viker av österut mot Tenhult. Jag har lämnat in det som synpunkt. 

Esbjörn Johansson är på plats och kommenterar: 

– Har de så fruktansvärt brått att tåget inte kan stanna i Byarum? Byn växer och vi behöver en hållplats här. 

Ett par som bor i Hundshult, öster om avfallsanläggningen söder om Tenhult, säger till projektledare Carina: 

– Här får ni inte bygga, här bor vi. Det är torvbrytning på västra sidan om avfallsanläggningen, hur funderar ni där?

Lantbruket i Krängsbergsled blir drabbade om Trafikverket väljer den sydvästra korridoren. Ägarna finns på plats i Byarum och undrar varför deras tidigare synpunkter inte finns med i de angivna samrådshandlingarna, för ett år sedan, som presenterades. 

– Vi ser också att Trafikverket har gett vår mark sämre naturvärden än vad Länsstyrelsen gjort i sina bedömningar. Vårt jordbruk blir drabbat av det här projektet. Vi som bor mitt i planerade sträckningen har läst om samrådet i tidningen, och det var sent informerat också, vi borde ha fått en personlig kallelse. Lämnade våra uppgifter, mail och adresser, vid förra samrådet, så det hade varit enkelt att skicka ut kallelse. Vi är här idag för att vi vill påverka och vi är rädda om vår jordbruksmark, säger lantbrukarna på Krängsbergsled. 

Samtliga korridorer som är inritade på kartan går samman vid Södra Stigamo, vi undrar förstås om det är planerat någon form av station för gods i nya industriområdet?

– Det ingår ingen hållplats på Stigamo i detta projekt, ingen station/hållplats alls, utan för att klara tiden på 50 minuter så ingår det två hållplatser mellan Värnamo och Jönköping. Det ska finnas möjligheter att nå en restid mellan dessa orter på 50 minuter. Idag är restiden 74 minuter, berättar Carina Junefelt. 

Projektet är en av fyra som Trafikverket har i området. Utöver Byarum–Tenhult är det mötesspår mellan Tenhult och Huskvarna, Värnamo–Nässjö och Vaggeryd–Byarum–Månsarp. Totala kostnaden för alla fyra projekt är 2,7 miljarder kronor. 

Enligt Trafikverket förväntas projektet delvis bidra positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av fossildrivna transporter på väg till elektrifierad järnväg som drivs på förnybara resurser med minskade koldioxidutsläpp som följd. Projektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg samt möjligheter till omledning vid störningar, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnats bland annat av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter Värnamo–Jönköping. För att nå ökad hållbarhet ses även andra aspekter över, som exempelvis risker för barriäreffekter, förväntade trender och ekologiska förutsättningar i lokaliseringsområdet. 

I aktuellt område finns nu förslag på fyra korridorer, korridor väst, öst, väst/öst och öst/väst från Byarum i Vaggeryds kommun och Tenhult i Jönköpings kommun. 

Taggar

Dela


Läs mer

Markägarna oroas över nya järnvägen
Kommunens förslag: Dra nya järnvägen längs gamla E4:an
Beskedet: Här byggs järnvägen mellan Byarum och Tenhult
Nya järnvägen: Inget stopp planeras i Vaggeryd
Vändningen om uteblivna stoppet i Vaggeryd: ”Felaktigt”
Inget stopp vid Vaggeryds station: ”Det var ett exempel”

11 reaktioner på Byarum: Samråd om nya järnvägen utan hållplats

Frågan som alla inblandade och beslutsfattare bör ställa sig: Är sträckningen Byarum-Tenhult en rimlig åtgärd? Det förefaller en aning banalt men faktum är att frågan är allt annat än banal. Endast väsentliga samhällsintressen kan motivera det massiva intrång som nu, med hjälp av skattebetalarnas pengar, planeras på lant- och skogsbruk samt på miljö och natur.

Är ett krav om 50 minuter pendlingstid av den karaktär att det i sig själv är att betrakta som ett väsentligt samhällsintresse? Svaret är nej. Särskilt mot bakgrund av att sträckningen Byarum-Tenhult inte är avgörande för att pendling mellan Värnamo-Jönköping ska uppnå kravet om 50 minuter med anledning av att restiden från dörr till dörr tar långt mer än så. – Vad händer då med allmänhetens benägenhet att pendla med tåget? Står projektet fortfarande i proportion till konsekvenserna? Svaret är återigen nej.

Backa bandet och fokusera på rätt delar och åtgärder som står i proportion till nyttan. Ett miljardprojekt på en ostabil grund riskerar att spåras ur.

Verkar som ingen lyssnar på oss människor i småbyarna, tiden är det viktigaste, fattar ej heller varför inte 500-bussen, kan gå några turer om dagen, genom gamla E4, men den blir väl två minuter försenad mellan Jönköping och Värnamo. Alla har inte körkort och bil…

Glad i hågen kom jag till visningen för att få se något nytt positivt för oss alla i kommunen. Kul med ny järnväg! Ja det är absolut dags nu! Och de har nog planerat något för oss i Byarum med (optimist). Spännande!
Det började bra. Att allt nu ska bli så mycket enklare och bättre med att åka tåg. Trevligt! När jag glatt frågade var de planerat var vi ska gå på och av i Byarum tog den glada stunden slut och stämningen blev spänd. Nej, något stopp i Byarum hinner vi inte med! Och inte i Tenhult heller för den delen. Jag frågade varför det är så bråttom. Vi har våra direktiv blev svaret. Det är under 50 minuter mellan Värnamo och Jönköping som gäller!
Sedan lämnade värden oss vid vårt bord, till våra egna funderingar. Stackarn, jag blev nog lite jobbig.
Tänk att det är så viktigt med tid idag. Tågen hinner inte ens med att plocka upp passagerare längs vägen. Jag blev så besviken. En ny fin påkostad järnväg för nästan 3 miljarder presterar inte bättre! Att tio minuters längre restid (med stopp i Klevshult och Byarum) ska betyda så mycket är bara nys. Javisst det tar 52 minuter från Värnamo till Jönköping med den egna kärran. Men den som tar bilen in till trafikplaneringens Jönköping vet att tiden blir betydligt längre än 52 minuter totalt. Knappast i konkurrens mot 50 minuter

På tal om restid! Här från Byarum stannar det två bussar på morgonen och två på kvällen. Och inga tåg, varken nu eller i framtiden tydligen! Med morgonbussen tar det en timma och tio minuter att färdas de tre milen in till stan! Kvällsturen tar 46 minuter på samma sträcka (ganska ok ändå). Dessa tider slår man lätt med den egna bilen (25 minuter + trafiken i Jönköping) Jag vågar påstå att de flesta här hellre åkt buss i 46 minuter än tagit bilen om alternativen funnits (på båda hållen). Speciellt i dagar som dessa. Men vår tid är väl inte lika värdefull som för de som åker tåget?! Vill vi åka tåg får vi snällt och vackert ta bilen till Vaggeryd. Den dyraste sträckan i bränsleförbrukning/miljöbelastning med bil. Då kan man lika gärna åka åt andra hållet direkt. Buss 500 kör i skytteltrafik förbi avfarten till Byarum. Två gånger i timman, hela dagarna. Inte ens den får ta någon av turerna längs gamla riksettan. Dåligt! Jag förstår att busstrafiken inte har direkt koppling med järnvägen. Men för oss som bor här är detta samma verklighet. Framtiden ser inte ljusare ut här heller, med tanke på hur man resonerar om restid för de som bor i tätorterna (i det här projektet). Det är väl samma andas barn som bestämmer då med.
Ibland får man höra att ni får skylla er själva som bor här! Hördes antydan även på visningen i tisdags. Är det så vi ska ha det? Kan vi inte hålla ihop istället? Roligare och trevligare. Här pratas vackra ord om ”värden” av alla de slag men detta gäller tydligen inte för alla. Säg mig, vad är 10 minuters längre restid i längden för de som åker tåg mellan städerna här? Och vem vet, det kanske går att höja hastigheten från 200 till 225? Bara det inte blåser, regnar eller snöar. För då har restiden ingen som helst betydelse. Skämt åsido, det är trots allt bekvämare och säkrare att åka tåg, för alla! Jag gillar kollektivtrafik men den måste vara tillgänglig med.
Informationen presenterade fyra olika alternativ (korridorer) Jag kan lätt förstå den oro detta sprider. Jag är inte själv drabbad men känner med de närmast berörda. Kanske finns en lösning som blir bra för alla? Svårt att veta nu. Tänker på bygden här och dess utveckling. Kanske är allt redan är bestämt. Vi ska bara få känslan av att kunna påverka? Lyssnar någon på de argument som kommer in? Hoppas det. Jag håller med i andras kommentarer här angående vägval, slöseri med resurser och så vidare. Ska en bygd skäras av, gårdar och boendens existens hotas. Och detta för att färdas Värnamo-Jönköping på under 50 minuter. Inget av detta får vi som drabbas ta del av som ett mervärde.
Självklart gynnar denna lösning de som bor centralt. Det är bara att tacka och ta emot. Och så ska det väl också vara. Men vi andra då? Vi får längre tid till allt och i bästa fall oförändrade förutsättningar. Detta gör en orättvis skillnad.
Förändringar har alltid varit nödvändiga. Annars så står allt stilla. En förbättring kräver en förändring men en förändring blir inte alltid en förbättring. Hur blir det här tro? Ja det får framtiden utvisa. Mycket vatten kommer att rinna under broarna innan allt är klart.
Bättre kan ni! Vilka ni nu är som styr och beslutar? Se till så att så många som möjligt får åka med tåget, utan att behöva ta fram bilen. Det går om man bara vill!
Jag kunde bara inte tiga. Hoppas fler berörda står på sig om detta. Hörs vi inte, finns vi inte.

Gustav Arctaedius verkar inte bekymra sig för bränslekostnader. Merparten av bilparken kommer fortfarande och under överskådlig tid vara fossilbränsledriven. En ny elektrifierad järnväg är lösningen för energieffektiva, snabba, säkra och miljövänliga resor.

Så otroligt märkligt att lägga en vikt vid 50 minuter.
Vem som åker tåg har någonsin tänkt ” 50 minuter men inte mer!”. Syftet måste väl vara att fler skall åka tåg, men det känns märkligt att fler skulle välja det om inte tåget stannar för att plocka upp dem som vill åka just tåg. Det finns ju ändå en chans här att säga att man faktiskt inkluderar landsbygden i sin planering, i sitt miljötänk, att man har en kollektivtrafik som faktiskt stannar på landsbygden. Tror det kan vara en bra grej innan man beslagtar andras mark för att istället förstöra naturen till liten vinning.

Skillingaryd och Vaggeryd växer stadigt, dagens 10 000 invånare lär vara betydligt fler när detta är klart. Alla vi i tätorterna får fantastiska pendlingsmöjligheter till studier och jobb i Jönköping och Värnamo. Och det blir säkert bättre godshanteringen med detta också.
Jag tycker detta är en väldigt viktig investering för framtiden för vår kommun. Förstår att berörda markägare reagerar som i denna artikel, men betydligt fler invånare borde reagera på det positiva i denna nyhet.

Det jag undrar över är om 500-bussarna kommer att stanna i Klevshult, Byarum, Bratteborg, (eventuellt Ekeryd) när tåget går snabbt istället och bara stannar på två ställen.
Med vänlig hälsning,
Ewa Magnusson

Tycker det är väldigt bra med elektrifieringen. Även att man möjliggör och förenklar godstrafik på räls. Förstår de som är oroliga och rädda för förändringar men uppmanar er att läsa på och att försöka se det stora perspektivet.

Det kanske främsta skälet till den nya sträckningen av järnvägen är att linjen ska elektrifieras. Detta är i praktiken omöjligt att göra genom Tabergsdalen på grund av hur det geografiskt ser ut där.
Huvudskälet bör därmed vara miljö. Dagens dieselfordon på järnvägen är helt förkastligt.
När man jagar minuter för sträckan så är man, enligt min mening rejält snett ute. Om man sedan även väljer bort hållplatser är fiaskot totalt.
Det får givetvis inte ta hur lång tid som helst att åka tåg men det viktigaste är att tågen håller tiderna i tidtabellen. Resenärer planerar efter givna tider och tio minuters längre restid spelar oftast ingen roll om man vet om det. Hålls tiden så är de flesta nöjda.
Som det är nu är förseningar mycket vanliga för att inte tala om alla inställningar.
Det är hög tid för upprustning av både järnväg och tågen som används där.
– Elektrifiering av banan är ett måste.
– Tidsaspekten är av underordnad betydelse.
– Uppehåll måste ske på flera orter.

Hmm… läser man mellan raderna här så innebär ju detta att Klevshult kommer skrotas som station! Två stopp på vägen mellan Värnamo och Jönköping = Skillingaryd och Vaggeryd.

Idag är redan pendlingen från/till Klevshult mycket begränsad då 500 inte passerar, tåget är bästa alternativet. Linje 133 passerar en gång morgon och en gång eftermiddag.
Ingen som riktigt reagerat på detta än?

Trafikverket trycker på att det är viktigt att komma under 50 minuters pendlingstid mellan Värnamo och Jönköping för att vara konkurrenskraftiga mot biltrafik.
Detta är en huvudanledning till varför de väljer förslag att bygga en dyr ny järnväg som kommer att förstöra företag, natur och kulturvärden och en levande landsbygd. Istället för att använda befintlig järnväg och se till att den rustas upp.

Argumentet att pendlingen kommer öka och gynna arbetspendling om den går under 50 minuter håller inte alls eftersom att en bil finns parkerad i människors hem medan tåget går från en station till en annan station. Alltså måste man tillse att inkludera tiden för pendlande att ta sig från sitt hem till station och station till arbetsplats i tidsberäkningen. Det kommer innebära långt längre tid att pendla med tåg (minst 30 minuter till), varför människor kommer att välja bil istället även om tåget går på 48 minuter.

Alltså kommer hela bygget vara ett dyrt och intressestyrt prestiegeprojekt för våra folkvalda politiker som inte allt beaktar samhällsnyttan där dessa miljarder kunde gå till att faktiskt göra reell nytta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *