Nyheter

Kommunens förslag: Dra nya järnvägen längs gamla E4:an

Nyheter Under veckan har det varit samråd för den järnvägen mellan Byarum och Tenhult. – Det skulle underlätta att lägga järnvägen bredvid befintlig väg, menar kommunalrådet Gert Jonsson (M) och kommenterar även kommunens hållplatser och linje 500 som ska avvecklas.

Arkivbild från Båramo i Skillingaryd

För ett år sedan var det första samrådet angående Trafikverkets projekt om var någonstans den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult ska dras. Då lämnade kommunen in följande synpunkt: 

”Kan väg 846 (reds anm; gamla E4:an) sträckning i möjligaste mån följas från Byarum till väg 30 så ser kommunen det som positivt. Det är viktigt att även hitta en lösning för tillgängligheten för boende i området runt Krängsberg och Krängshult till Byarum, Vaggeryd och E4:an. Om järnvägen kommer att korsa riksväg 30 i närheten av Södra Stigamo ser kommunen en möjlighet till att samtidigt förbättra väganslutning till riksväg 30. Har Trafikverket tagit hänsyn till kommunens vindbruksplan, som pekar ut potentiella områden för vindkraft? I så fall bör det framgå av handlingarna. Har Trafikverket tagit del av kommunens grönstrukturplan?”.

Trafikverket svarar på synpunkterna: ”Då vi är i tidigt skede i planläggningsproccessen vet vi inte i dagsläget hur järnvägen kommer att påverka olika delar av utredningsområdet. Trafikverket noterar synpunkterna och tar med sig dessa i det fortsatta utredningsarbetet. Gällande vindbruksplan och grönstrukturplan kommer detta ses över och eventuellt tas med i kommande arbete”. 

Gert Jonsson (M) kommenterar under torsdagskvällen hållplatser, restider och sträckningen… 

– Vi ska hålla ihop länet med en kombinerad järnväg. Man fastnade i ett alternativ för att hålla ner restiden för persontrafiken. Angående hållplatser avgörs inte det av Trafikverket eller av oss i kommunen, utan det ligger på regionens bord. Tåget är för resande och man har sett resandevanor, hur många pendlare finns det från Klevshult, det kanske inte är tillräckligt? 

– Får vi en expansiv kommun stannar tåget här, men inte vid alla hållplatser. Är det många som reser så blir det någon form av av- och påstigningsplats. Det diskuteras också A6-området i Jönköping och där kan det därmed bli ytterligare en hållplats. Enligt förslaget som finns ska det vara två mellan Värnamo och Jönköping för att klara restiden på 50 minuter, men det är regionen som ansvarar för hållplatserna utmed tågsträckan. Linje 500, med halvtimmestrafiken, är inte aktuellt att vara kvar när järnvägen är byggd. Vi vidhåller vårt tidigare förslag att hålla sig nära gamla E4:an så mycket som möjligt norr om Byarum. Det borde spara pengar och tid då det redan finns en väg att frakta material, bygga räls och för framtida underhåll i stället för att anlägga nya vägar, säger Gert Jonsson (M). 

Taggar

Dela


Läs mer

Markägarna oroas över nya järnvägen
Byarum: Samråd om nya järnvägen utan hållplats
Vändningen om uteblivna stoppet i Vaggeryd: ”Felaktigt”

6 reaktioner på Kommunens förslag: Dra nya järnvägen längs gamla E4:an

Konsulter, på uppdrag av Trafikverket, har efter många timmar kommit fram till att det bästa sättet att dra en ny järnvägssträcka är över komplexa områden som innebär en så stor påverkan på landsbygd som möjligt. De hävdar att de har varit bundna av att utgå ifrån kriteriet att hitta en sträcka som går på cirka 50 minuter eller under.

Trafikverket samt de folkvalda politikerna i både Vaggeryds- och Jönköpings kommun måste ställa sig frågan om kravet om 50 minuter står i proportion till den massiva påverkan – på landsbygd, naturmiljö, kulturhistorisk miljö, boendemiljö och på lant-och skogsbruk – som intrånget innebär. Svaret är nej. Lägg där till det biljettpris som kommer att krävas efter denna exploatering i förhållande till pendlingstid plus transporttiden mellan dörr-station och station-arbete.

Miljardprojektet, på skattebetalarnas bekostnad, kan ej visa på att allmännyttan överväger intrånget. Vänligen, backa bandet och se över alternativen.

Ja tiden är viktigast har jag förstått.
Resenärerna kommer i andra hand.
Varför inte dra spåret raka vägen längs motorvägen ända till Jönköping då?
Att släpa in ett 200-kilometers-tåg i Vaggeryds centrum känns overkligt. Tar bara tid!
Och tänk, om de från ovan eller han där nere (beroende på betraktaren) får för sig detta?
Vi drar ner hela resan till ett enda stopp på ”långa synen” eller ”Dulebäck”.
Då kan vi nå 35-minutersmålet Värnamo-Jönköping.
Och någon miljard billigare med kanske….
Den skrotade 500-bussen får fungera som pendel till påstigningen istället. Kanske med fulla lass
Vi andra som väljer eget diesellok på motorvägen får vinka, när snabbtåget susar förbi.

Satir eller allvar? Ja kanske både ock. Det får läsaren bedöma. Att tänka utanför boxen skadar inte. Det är inte självklart att tåget ska stanna precis utanför dörren, när det är bråttom. I städerna är folk vana att pendla till centralstationen. Detta måste väl funka även här?….egentligen.
Ja jag skojar nog mest ändå, men allvarligt talat. Järnvägslösningen i centrum är väl ingen höjdare? Bommar och undergångar både här och där. Dags för en förändring när man ändå är igång? Det räcker gott med godstransporterna genom centrum.

Och med tanke på alla nyhetsrapporteringen på Svt och TV 4 så är det ju ständiga förseningar och diverse problem med järnvägen. Är det med i kalkylerna? Och i Vaggeryds kommun har vi väldigt många som jobbar skift. Är det ocksåå med i kalkylerna med tanke på den så kallade gröna omställningen?

Ja, diskussionen kring pendlingen håller inte. Dessutom syns det tydligt i studierna som underlagen baseras på som handlar om bilpendling och inte tågpendling där även transport till/från station måste räknas in (dörr-till-dörr).

Gällande godstrafiken har jag svårt att se varför en nydragning ska vara nödvändig istället för upprustning av befintlig järnväg. I underlagen syns att det blir mycket dyrare, några få minuters tidsvinst, och negativ robusthet när alla tåg pressas in via Tenhult som en flaskhals.

Håller helt med om att stirra sig blind på tidsvinst är tokigt.
Diskussionen verkar dessutom helt utgå att järnvägen enbart skulle handla om persontrafik. Så är inte fallet.
En stor och viktig aspekt är godstrafiken från både Båramo och Torsvik. Med en elektrifiering av banan kan man förhoppningsvis få bort mycket gods från vägarna och transportera detta på ett miljövänligt sätt.

Bra summerat av Gert. Att dra järnvägen via den sydöstra korridoren framstår inte ens som ett alternativ när man tittar på kartan. Den delen borde vara enkel för Trafikverket att besluta om. Säkert svårare norrut när det närmar sig Tenhult.

Sedan kan man alltid diskutera om det är klokt att stirra sig blind på tidsmålet om 50 minuter. Hur många potentiella resenärer är det egentligen det berör, som vill pendla hela sträckan med tåg mellan Jönköping-Värnamo? Knappast särskilt många. Och jämför man tiden dörr till dörr så kan kollektiva lösningar aldrig konkurrera med bilen i alla fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *