Nyheter

Markägarna oroas över nya järnvägen

Nyheter Trafikverket planerar ny tågsträcka mellan Byarum och Tenhult. Kommunen beslutade enigt att avsätta 23 miljoner men det är inte alla som är glada över nya sträckningen. – Byn delas, säger en markägare som är kritisk till Trafikverkets nya projekt.

Ny järnväg planeras Byarum-Tenhult.

I morgon tisdag kommer Trafikverket att informera om projektet i Byarums kyrka. En inbjudan som kom ut i mitten av förra veckan. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde förra veckan beslutades att avsätta 23 miljoner till nya järnvägen. 

– Alla är överens. Vi hade ett fint resultat förra året och vi har tagit beslutat om det det här tidigare i vår budget, säger kommunala trion Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M) och Thomas Axelsson (KD). Men det är inte alla som är nöjda över planeringen. 

Gustav Arctaedius har en skogsfastighet norr om Byarum berättar: 

– Min skogsfastighet täcks 80 procent, inklusive hus, av nya tågsträckningens grova bedömning. Den här detaljerade informationen kom ut förra veckan och ett samråd planeras inom mindre än en vecka. Det är under all kritik att en myndighet agerar så. Om man jämför med föreningsvärlden har längre sträckningstid men myndigheterna kan göra som de vill. Järnvägen spräcker hela byn, vi har redan barriärerna riksväg 30 och E4:an. Nu ska man klämma in ytterligare en barriär i en attraktiv landsbygdsvärld. Industrier ökar i norra änden, och det bor faktiskt människor och vi måste tänka på både djur och miljö. Barrirären plöjer igenom hela byn, menar Gustav Arctaedius som tillsammans med sina grannar menar att det är stor oro i bygden.

Enligt Trafikverkets inlägg så sent som den 11 januari på sociala medier kan vi läsa ”Ser du fram emot att lättare kunna pendla på sträckan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo, ha tålamod! Just nu undersöker vi hur en ny järnväg ska kunna dras för att göra det möjligt. Det kommer att ta några år, men när vi är färdiga kommer vi ha kortare restider och möjligheter för fler tågavgångar. Projektet omfattar ny järnväg mellan Byarum och Tenhult och kommer förbättra restid och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter”. 

Fyra korridorer finns förslag på och enligt Trafikverket kommer att beslut av vald korridor ske under hösten. De fyra korridorerna är: Väst; Väster om Eckersholm–väster om Hult. Öst; Öster om Eckersholm–öster om Hult. Väst/Öst; Väster om Eckersholm–öster om Hult. Öst/Väst; Öster om Eckersholm–väster om Hult. Enligt tidsplanen jobbas det just nu med lokaliseringsutredning och järnvägsbygget planeras 2029–2033. Restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Målet med projektet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Trafikverket motser synpunkter fram till 15 februari.

Illustrationsbild från Trafikverkets hemsida. Fyra alternativ finns.

Taggar

Dela


Läs mer

Byarum: Samråd om nya järnvägen utan hållplats
Kommunens förslag: Dra nya järnvägen längs gamla E4:an
Vändningen om uteblivna stoppet i Vaggeryd: ”Felaktigt”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *