Politik

Välj

Per frågar Rachel om hårdare lönekrav för arbetskraftsinvandrare

Politik Med anledningen av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som börjar gälla den 1 november har regionrådet Per Eriksson (C) ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande Rachel De Basso (S) inför kommande regionfullmäktigemöte…

Lantbrukets motståndskraft är Sveriges

Politik I en färsk undersökning frågar LRF Ungdomen vad som hindrar unga från att ta över ett lantbruksföretag. 63 procent svarar att det är ”dyrt och inte lönsamt att driva lantbruk”. 31 procent svarar att ”det största hindret är att lagar och regler är för svåra”. 77 procent menar att den psykiska påfrestningen av att driva lantbruk utgör ett stort hinder. Oroväckande, menar partiföreträdare i en debattartikel. …

Vill ha svar på hur regeringen ska stötta trähusindustrin

Politik Den ekonomiska krisen har inneburit att efterfrågan på småhus minskat dramatiskt, och det har satt många trähusföretag i länet i en tuff situation. Med anledning av att företag riskerar konkurs och anställda att bli av med jobbet kräver Johanna Haraldsson svar av bostadsminister Andreas Carlson kring vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att stötta branschen…

De Basso på plats 13 när makthavare inom sjukvården rankas

Politik När Dagens Medicin rankar de 100 mäktigaste inom svensk sjukvård går Rachel De Basso (S), regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län och ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, som ny på listan direkt in på plats 13…

Lars Isaksson har avlidit

Politik Den tidigare socialdemokratiska politiken Lars Isaksson har avlidit efter en tids sjukdom. Lars Isaksson var bland annat landstingsstyrelsens ordförande mellan 1982-1991 samt 1994-2006. Isaksson var även ordförande i Landstingsförbundet mellan 1997-2006. Han blev 77 år gammal…

78 år mellan den yngsta och äldsta politikern i Kronoberg

Politik 78 år – så många år är det mellan den yngsta och den äldsta politikern som ställer upp i kommunvalet i september i Kronobergs län, visar en undersökning som P4 Kronoberg har gjort. …

Snabbtågen genom länet försenas med flera år – en kommun står i vägen

Politik Planerna på en höghastighetsbana genom Jönköpings län kan bli försenade med flera år…

M: Stärk ungdomars kompetens och kunskapsnivå

Politik Moderaterna i Region Jönköpings län föreslår en rad åtgärder för att stärka ungdomars kunskap och kompetensnivå. —För att trygga framtidens kompetensförsörjning måste den nya tekniken attrahera eleverna. Det gäller att vara konstruktiv kring hur Region Jönköpings län kan ta sitt ansvar och bidra på bästa sätt, säger Moderaternas Gun Lusth…

Annie Lööf: Nya skarpa förslag för en grön omstart

Politik Ska vi klara klimatkrisen behöver vi agera kraftfullt. Bland annat måste vi satsa stort på grön teknik som minusutsläpp, bygga ut elnätens kapacitet i hela landet och satsa ytterligare på vätgas som energikälla…

Vill ha mer anslag till vägar

Politik Riksförbundet M Sverige betonar vikten av kraftigt ökade anslag till underhåll av vägarna och att nya investeringar görs för att höja trafiksäkerheten, i sitt svar på Trafikverkets remiss om inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering…