Politik

Välj

78 år mellan den yngsta och äldsta politikern i Kronoberg

Politik 78 år – så många år är det mellan den yngsta och den äldsta politikern som ställer upp i kommunvalet i september i Kronobergs län, visar en undersökning som P4 Kronoberg har gjort. …

Snabbtågen genom länet försenas med flera år – en kommun står i vägen

Politik Planerna på en höghastighetsbana genom Jönköpings län kan bli försenade med flera år…

M: Stärk ungdomars kompetens och kunskapsnivå

Politik Moderaterna i Region Jönköpings län föreslår en rad åtgärder för att stärka ungdomars kunskap och kompetensnivå. —För att trygga framtidens kompetensförsörjning måste den nya tekniken attrahera eleverna. Det gäller att vara konstruktiv kring hur Region Jönköpings län kan ta sitt ansvar och bidra på bästa sätt, säger Moderaternas Gun Lusth…

Annie Lööf: Nya skarpa förslag för en grön omstart

Politik Ska vi klara klimatkrisen behöver vi agera kraftfullt. Bland annat måste vi satsa stort på grön teknik som minusutsläpp, bygga ut elnätens kapacitet i hela landet och satsa ytterligare på vätgas som energikälla…

Vill ha mer anslag till vägar

Politik Riksförbundet M Sverige betonar vikten av kraftigt ökade anslag till underhåll av vägarna och att nya investeringar görs för att höja trafiksäkerheten, i sitt svar på Trafikverkets remiss om inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering…