Nyheter

140 000 för 40 i stället för 50

Nyheter 50 eller 40 som bashastighet? På kommunstyrelsens arbetsutskotts bord fanns Socialdemokraternas inlämnade motion och omskyltningen kostar 140 000 kronor

40 som bashastighet kan bli verklighet i kommunen

”Vi vill införa bashastighet 40 kilometer i timman enligt förslag samt eventuella föreskrifter som Trafikverket utvecklat” skrev fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) i sin motion som inlämnades för ett år sedan. 

Dåvarande tekniska nämnd tyckte motionen från S var bra och föreslår att ledande politiker följer efter…
Gert Jonsson (M) är inte säker på var han har sitt egna parti i frågan, men en sak är han klar över ”trafiksäkerheten är det viktigaste”. 

Anna Karin Slunge (S);
– Nu lever vi hoppet att motionen ska bifallas och att sänkt bashastighet ska genomföras. 

Gert Jonsson (M);
– Av olika skäl har vi inte behandlat denna förrän nu. Det klart det blir en diskussion. Jag vet inte var jag har de andra i partiet i den här frågan, men jag yrkar bifall till motionen och 40 som bashastighet. 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi har haft uppe den här frågan tidigare. Och vi vidhåller att vi vill behålla 50 som bashastighet. 

Vad kostar omskyltning?
– 140 000 kronor, avrundar Gert Jonsson (M). 

Nu går motionen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Taggar

Dela


Läs mer

Förslaget: 40 i stället för 50
Majoritet för 40 som hastighet

17 reaktioner på 140 000 för 40 i stället för 50

Trevligt att så många röstar för 40, det är långt mer än de som bor utmed de större genomfartsvägarna i kommunen. Jag röstar för just på grund av detta.
Kan inte göra mer än en minut extra restid mellan ytterområdena i Vaggeryd eller Skillingaryd men dämpar ju bullret för dem som bor utmed de större vägarna.
Det är klart at de som kör förbi 7.55 för att lämna barnen på skolan blir stressade.
Det sjuka är att man beskyller mannen för fel i trafiken men innan skolstart är det faktiskt kvinnor som sticker ut…..

//jag har bott vid en lansdsväg i hela mitt liv”

Det finns viktigare saker att angripa för att förbättra trafiksäkerheten. Förra sommaren skickade jag in ett flertal bilder till tekniska kontoret på vägkorsningar i Vaggeryd som skyms av växtlighet så sikten är obefintlig. De behagade inte svara vilket de vet att de inte behöver. Begärde läskvitto så jag vet att det gått fram. Skickade då in en medborgarmotion.Tekniska nämnden avslår den.
Tekniska nämnden påstår sig sakna resurser för en inventering. De skriver även att tekniska kontoret har fört en diskussion med miljö- och byggförvaltningen att information ska skickas ut till fastighetsägare i samband med att tekniska kontoret upptäcker en skymd korsning.

De hade ju inga resurser påstår de. De har väl sett bilderna jag skickat eller? Detta är ett sätt att ignorera problemet. Det ska tas fram riktlinjer skriver de. Det finns redan riktlinnjer. Det måste skrivas in i kommunlagen.

Dessutom vet jag inte hur bra det är för miljön att sänka farten från 50 km till 40.Det tar ju 25 procent längre att transportera sig samma sträcka. Då måste ju bilen släppa ut 20 procent mindre avgaser vilket jag inte tror att den gör. Verkar som att Socialdemokraterna kopierar vad andra kommuner gör.
Finns det någon politiker som intresserar sig för farlig trafikmiljö med skymd sikt? Det är många skolbarn som cyklar till skolan. Finns en korsning på Jönköpingsvägen där häcken är högre än trafikmärket. Minst 2,5 meter

Är det bara själva omskyltningen som kostar 140 000 kronor så ska också alla andra kostnader räknas in, hanteringen av detta, politisk kostnad med administration med mera.
Man kan inte bara räkna en del, så gör nog ingen när de planerar att byta ut något.

Finns ingen anledning att sänka hastigheten eftersom många struntar i att hålla hastigheten.
Det är 30 utanför förskolan Åviken på Södra Park. Trots detta är det ett fåtal som respekterar detta.
Medelhastigheten är cirka 60. Behåll 50 och ha 30 utanför skolor och förskolor och kompletteramed vägbulor eller andra trafikhinder. Det har de flesta kommuner men i den här kommunen är man paniskt förskräckt för dessa. I den fina hyllvärmaren som kommunalrådet undertecknar med polisen varje år står att man skall göra står det bland annat att man skall göra trafikkontroller. Dessa lyser dock med sin frånvaro. Skall man ha 30 måste man ha täta kontroller för polisen behöver bara stå några minuter utanför en skola för att visa att vi ”finns”. Men förmågan att använda sina resurser på ett smart sätt tycks saknas

Ta gångfart med en gång så behöver vi inte skylta om fler gånger! Helst bilförbud också. Går ju att ta buss och tåg i det välutbyggda kommunikationssamhället! Det syns på kommunhusets parkering att man åker kollektivt eller cyklar till jobbet…

De flesta kommuner i Sverige har 40 som bashastighet vilket jag förstår att Trafikverket rekommenderar, men att samma hastighet i villaområden som Västra Strand fattar jag inte, det skall vara 30 i villaområden!

Känns rent spontant att lägg de pengarna på snöröjning och halkbekämpning som ändå är obefintlig.

Kör en omröstning här på skillingaryd.nu så får politkerna veta vad folket tycker

Redaktionen svarar: Det var ett bra tips, tack!

Våra politiker borde även lägga pengar på att införa gångfartsområde Vid Tallbackens förskola på Östra Allégatan i Skillingaryd.

Är 30 sträcka där, det går betydligt fortare för vissa.

Kanske polisens mobila fartkamera skulle komma till användning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *