Nyheter

Förslaget: 40 i stället för 50

Nyheter För ett år sedan lämnade Socialdemokraterna in en motion till kommunfullmäktige med förslag att införa bashastigheten 40 kilometer i timmen på kommunala gator. I dag ger kommunstyrelsens arbetsutskott sin syn på saken.

40 kan det bli på kommunala gator framöver, i dag ges en vägledning i kommunstyrelsens arbetsutskott

”Vi vill införa bashastighet 40 kilometer i timman enligt förslag samt eventuella föreskrifter som Trafikverket utvecklat” skrev fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) i sin motion som inlämnades för ett år sedan. 

Dåvarande tekniska nämnden hade ärendet på sitt bord i april förra året och yrkade bifall till förslaget att införa bashastigheten 40 i kommunen samt överlåta till trafiknämnden att besluta om gångfartsområden, hastighet på 30 kilometer i timman samt 60 på sträckor där hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet eller miljö behöver tas i enlighet med trafikförordningen. Tekniska nämnden föreslår även kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lokala trafikföreskrifter ska vara överordnade hastigheter angivna i detaljplan.

Frågan är inte ny utan förslag om att ändra bashastighet har tidigare behandlats av kommunen efter att kommunfullmäktige för tolv år sedan gav tekniska utskottet i uppdrag att utreda nya hastighetsgränser för kommunala gator. 

Kommunledningskontoret gör samma bedömning som tekniska nämnden gjorde förra våren att om man ändrar hastighet till 40, istället för 50, så bidrar detta till att öka trafiksäkerheten. Tjänstepersonerna föreslår därför till politikerna i kommunstyrelsen, och arbetsutskottet, att säga ja till nya bashastigheten. Sedan tidigare har några pilotprojekt genomförts på nya villagator i kommunen, läs mer här 

En vägledning i beslutet kan politikerna göra i dag under arbetsutskottets sammanträde. 

Taggar

Dela


Läs mer

Förslaget: Sänk hastigheten i kommunen
140 000 för 40 i stället för 50
Majoritet för 40 som hastighet

12 reaktioner på Förslaget: 40 i stället för 50

Utsläppen borde bli större. Det tar ju 25 procent längre tid att förflytta sig.Risken för köbildningar med eftersom bilarna är ute på gatorna så mycket längre tid.

Slöseri med resurser som har högst begränsad effekt. Bättre då att lägga pengarna på bevakade övergångsställen eller farthinder där det verkligen behövs och gör skillnad.

40 kilometer i timmen är en bashastighet i de flesta kommuner. I Vaggeryd är det 50, 70 och 80.
Och hur kan man ha 50 i villabebyggelse?
Gångpassager är värdelöst, vill man minska farten där får man bygga fartbulor. Skyltade övergångsställe inger bara en falsk trygghet då gångtrafikanter tror att det bara är att knalla ut i gatan (med telefonen i handen)

Kanske bättre att titta över vid Artillerigatan istället
Där är det ingen som håller hastigheten, eller lämnar företräde till gångtrafikanter

För det första, har vi så mycket olyckor på våra 50-sträckor så att det ens är värt att lägga ner alla dessa pengar på i beredning, arbetskostnad, omskyltning? Om svaret är nej, så bör inget göras.
För det andra, om den logiken kring ökad säkerhet med lägre hastigheter alltid ska råda, sätt ner den till gångfart överallt, det är säkrast.
Bygg vägbulor istället, de bromsar folk för, avsmalningarna bromsar folk inte för, det blir bara osäkerhet när folk möts där i eller panikbroms.
Åker man själv i avsmalningar utan möte, har det ingen effekt på hastigheten. Det har däremot lägre vägbulor.

40 på Storgatan Skillingaryd mellan Kranhers rondellen och Södra vägen rondellen vore fint.
Om det bli mycket hårdare tag mot lastbilar som susar förbi skolan trots förbud.

Med tanke på hur det ser ut i kommunerna runt omkring vore det bra med enhetlig bashastighet!
Tror de flesta har tid med någon minuts längre restid!

Bortkastade pengar på utredningar och omskyltningar.
Lägg istället pengarna på farthinder vid kritiska ställen så folk blir tvingade att sakta med, förträngningar gör ingen nytta när en ensam bil kommer i full fart..

Efterlyser även fler poliskontroller som kollar om högerrregeln och hastigheten följs!

Finns ingen anledning då det inte kommer göra någon som helst skillnad. Reglerna följs inte idag så varför skulle det göra det imorgon?

Det är väl bra kanske, men bättre vore om högerregeln följs, den är obefintlig i alla fall i Vaggeryd

På huvudgator och leder har de företräde men smågator gäller väl högerregeln? Som Karlavägen eller är den huvudled, som rondeller, först fram som gäller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *