Nyheter

Majoritet för 40 som hastighet

Nyheter Det började med en motion från Socialdemokraterna i februari förra året gällande att införa 40 som bashastighet. – I dag är det ryckigt, 30 och 50, säger kommunalrådet Jonsson (M)

Merparten vill ha 40 som bashastighet

Kommunen är den enda i länet som vidhåller 50 som bashastighet inom tätbebyggt område och det önskade (S) ändra på och lämnade in en motion i ärendet. Kenth Williamsson (S) författade motionen men är numera också vice ordförande i kommunstyrelsen och berättar: 

– Vi är den enda kommunen i länet som inte gått över till 40 och det rekommenderade trafikverket oss att göra redan 2017. Tekniska nämnden svarade på motionsyttrandet förra mandatperioden och ställde sig bakom motionen. Den har varit och vänt i kommunstyrelsens arbetsutskott, men då blev det återremiss. Tanken är att få ned hastigheten för att skapa en bättre miljö. Det ska vara trygg för äldre, unga och funktionshindrade. Vi har många önskningar här i kommunen gällande hastigheter. 

Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen:
– Vi hade en rejäl dragning av stadsarkitekten och det här spretar i partigrupperna. Jag biföll det här och har en personlig önskan om att när man inför 40 så ska det vara 40, bara 40, inte som i dag ryckigt, det är 30 ibland och 50 ibland. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Det här är intressant. För sex år sedan var det här en väldigt het diskussion. Jag tycker att 50 är en bra bashastighet. Vi i partiet har inte diskuterat det här så djupt, så det kan nog komma att bli diskussioner i kommunfullmäktige. Kenth, när du var oppostionsråd var du noga med att kostnaden skulle vara med. Nu är den inte med i våra handlingar och vi vill veta vad kostnaden för omskyltning blir. 

Ej enigt beslut, men majoritet, för att sänka bashastigheten i kommunen blev svaret på motionen från (S) och frågan kommer nu att avgöras i kommunfullmäktige. 

Ulf "Ni har inte med vad det kostar"

Taggar

Dela


Läs mer

140 000 för 40 i stället för 50
Förslaget: 40 i stället för 50
Tekniskt ja till ändrad bashastighet

12 reaktioner på Majoritet för 40 som hastighet

Om de ska ändra hastigheten så kan de likaväl göra Artillerigatan enkelriktad istället, så kanske de får ner hastigheten där, för innan stängningsdags på bolaget så går det väldigt fort på den gatan ifrån Storgatan och in till systemet, lika så är det aldrig någon som lämnar företräde till gående.

Det har bara blivit tjafs om hastighetsbegränsningar i hela landet, låt trafikverket sköta detta de är proffs på området de vet hur trafiken bör fungera bäst på våra vägar och i samhällen!

Tycker att 40 kilometer i timman som hastighet i samhällen är bra men efterlevandet måste följas upp.
Som flera redan påpekat så kör många alldeles for fort men att det ” inte är någon idé ” känns, för mig, uppgivet och väldigt negativt.
Kontroller av hastigheten och efterlevnandet av genomfartsförbudet för tungtrafik genom Vaggeryd skulle säkert ge resultat.
Dagligen bryter att antal tunga fordon mot genomfartsförbudet på sin väg till och från Götafors industriområde.

Håller med dig Kenneth Doolk. Ska det bli 30 vid skolorna, så ta det genom samhället. De kör förbi kyrkogården och dra på som attan mot Vaggeryd. Sätt in fartkontroller.

40 är såklart bättre än 50 men det blir nog ingen skillnad i realiteten förutom att de som håller 40 kommer få bilar som ligger i baken och stressar. Det enda effektiva är att bygga vägar och vägkorsningar så att man får ner hastigheten och kräver att man har uppmärksamhet på vägen. Bredare trottoarer, refuger, upphöjningar, rondeller, kullersten som underlag exempelvis. Nådastigen i Vaggeryd är ett bra exempel på en lång raksträcka där man ofta ser bilar långt över 50 och inte sällan förare med fokus ner i en telefon. Jönköpingsvägen i Vaggeryd och Storgatan i Skillingaryd likaså.

En annan åtgärd skulle kunna vara digitala tavlor som visar vilken hastighet man kör, vilket man ser i många andra kommuner. Varningsskyltar med blinkande ljus vid överfarter? Kanske skulle man kunna fundera på att göra något övergångsställe i kommunen också.

Från SD påpekade vi att det är dags att se över hastigheten även på småorterna, exempelvis i Hagafors där det är 70 på alla gator om man ska följa skyltarna!

Bra Gert.
40 kilometer hela vägen genom samhälle låter vettigt.
Inte som i Vaggeryd.
30/50 hela tiden ”växellådan ryker ju”
Om 30 är ett krav utanför skolor så är det att föredra 30 hela vägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *