Nyheter

Beslutet: 10 miljoner för Fåglabäck

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige fanns återigen köpet av Fåglabäcksmark för 10 miljoner kronor på sammanträdesbordet. Vid förra månadens kommunfullmäktige gick köpet tillbaka till kommunstyrelsen med en så kallad minoritetsåterremiss. Två värderingar har gjorts. En värdering på 3,5 miljoner kronor och 45 dagar inkom en ”justerad” värdering där priset gick upp det tredubbla för kommunen. I kväll avgjordes ärendet med röstning där majoriteten i enhällig linje vann.

Ulf Abrahamsson (C) vände blicken mot majoriteten och riktade skarp kritik

Fastighetsägaren på Fåglabäck tog tidigare i våras kontakt med kommunen gällande försäljning av mark, tätortsnära mark, strax utanför Skillingaryd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och sedermera kommunstyrelsen gick det vidare, om ändock att oppositionen opponerade sig. Är arbetsutskottet oenigt ska beslut göras i kommunstyrelsen, vilket gjorts i tidigare ärenden, men ett avtal nämns då redan varit signerat från båda parter. 

Efter minoritetsåterremissen avslöjade vi att två värderingar fanns. När det studsar tillbaka till Vaggeryds kommun har värderingen ”justerats” från 3,5 miljoner kronor till 11 miljoner kronor. Ett köpeavtal signerades mellan majoritet och säljare. Det med en miljon lägre än den senaste värderingen, 10 miljoner kronor.

Under kvällens kommunfullmäktige fanns nu återigen köpet på bordet. Det blev rejäl debatt. 

Gert Jonsson (M);
– Vi kan bara utveckla Skillingaryds samhälle västerut. Det här är ett köp som gränsar intill vårt. Detta markförvärv skapar goda möjligheter för framtiden. Rådighet. Vi har tömt vår markbank. Kanske våldsam diskussion i media. Säljare och köpare ska vara överens. Vi har varit noga med att vad som inte är nuvarande markvärde utan att bygga för framtiden. Värderingen är gjord och kompletterad. Utifrån det har vi gett ett pris som säljaren har accepterat. Det uppstod ett väldigt våldsamt intresse över arkeologiska intressen. Det finns ett fornminne, men det går att hantera säger Länsstyrelsen. Man kanske inte börjar bygga hus just i det hörnet. Tittar man på Båramo, titta på detaljplaner, man har bygg ut allt nu när man har grävt och undersökt. Priset rimligt? Det är framtaget från en värderingsfirma. Vi ska ha en markreserv även i Skillingaryd. För kommunens skull, och framför allt för tillväxten i Skillingaryd, yrkar jag bifall till köpet av Fåglabäck, säger Gert Jonsson (M). 

Ulf Abrahamsson (C);
– Vi kan börja här Gert. Värdering. Varför nämner du inte att det är gjort två värderingar med 45 dagar mellan? Den första hamnade på mark- och skogsvärdet, det vill säga brukningsvärdet, 2,5 miljoner. Därefter lägger sig sedan värderingsmannen på 1 miljon i ett så kallat förväntansvärde. Summa 3,5 miljoner kronor. Då tror vi att säljaren säger att då är man inte intresserad av att sälja. Nästa värdering läggs till 7 miljoner kronor. Då undrar jag, Gert och Kenth. Vilken värdering anser ni vara den rätta? Att säljaren tycker att den sista är den rätta, tycker man säkert, men vad tycker vi? 11 eller 3,5 miljoner kronor. Vad är det som gör att du anser att du är den rätta. När man läser Skillingaryd.nu så läser man att vi inte har någon kompetens i oppositionen. Det är märkligt att vi har missat arkeologin. Nu får du vara irriterad på mig, men hur kunde du missa. När vi läser handlingarna gällande riksintresset i det förtydligande som värderingsfirman gjort så står det angivit att det är 0,2 hektar riksintresse. Det är ju 2 hektar. Det är bekymmersamt att man gör skrivfel in i det sista samt från en auktoriserad värderingsfirma. Jag vidhåller att det är bra mark för framtiden, men det är åt helsike för dyrt. Om det är nu är så att det påstås finnas andra intressenter. Den som vill köpa marken för den dyra, har andra intressen. Det vore väl jättebra om det var någon privat som ville exploatera i området. Vi ska inte överbuda. Vi är valda att försvara kommuninvånarens pengar. Det är inte ekonomiska hushållning. Gå ut med marken på fria marknaden. Då blir det budgivning, kommenterar Ulf Abrahamsson (C).

Gert Jonsson (M) replikerar:
– Det är en värdering som vi lyft upp som ett ärende. Tjänstemännen informerar om kontakter med säljare, värderingens kontakter, när ärendet är färdig att lyfta upp det här ärendet till politiken. Vi vill göra fler affärer. Det är den värderingen som är med i dag som gäller. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Svårt att prata med någon som inte är med men värderingsfirman kan inte förklara det själva heller. Här har något gått fel, det tycker även firman. 

Olof Sjöholm (C);
– Ulf ställde frågan. Gert svarade inte. Finns det andra intressenter på marken? Under den här mandatperioden ska man ta fram underlag för privata exploatörer. Exploateringsavtal exempelvis. Vi har bättre förutsättningar än andra. Vi har förutsättningar för hur vi kan styra detta, än tidigare. Säljaren har varit drivande att sälja och kontaktat kommunen. Det är en stor skillnad jämfört med de fastigheter vi vill köpa. Det här ska ut på marknaden och bli prissatt, inte värderad. Det finns intentioner att jobba ifatt. Vi ska inte dränera vår kassa. Ödestigert. 

Thomas Axelsson (KD); 
– Gert du inleder ditt anförande att du jämför markområden. Vi har fler områden i Skillingaryd. Exempelvis Stenvadet och Trolleberget. Varför är det här så bråttom att köpa in detta? Du undrar över vårt intresse gällande arkeologin, vi tycker att när vi börjar undersöka så gör man ånyo grova misstag. 0,2 hektar står det i handlingar och vi har fått till oss att det är 2 hektar. Ni säger att vi inte får göra egna undersökningar och att vi inte är kompetenta. Det har vi vår fulla rätt att göra. Det finns en mosse i området. Det går inte bygga bostäder på hela området. Priset är vi emot. Det är ovärdigt. 

Jan-Olof Svedberg (SD); 
– Mycket är sagt. Just det här att det här känns att man har gjort bort sig i pris. Om man nu skulle säga ett framtida värden. Förväntansvärdet var först 1 miljon sedan blev det 6 miljoner. Sätt ut det här på marknaden. Varför ändrades det på 45 dagar? Om det är någon privat som villl exploatera till bostadsområde, låt denne göra detta.

Olof Sjöholm (C): – Gert, du har ett lågt förtroende för privata aktörer

Kenneth Åberg (S); 
– Vi måste ta strategiska långsiktiga beslut. Det kan vara decennierlånga processer. Vi ska klättra upp i utsiktstornet och spana. Som Gert säger, vi har få alternativ inom överskådlig framtid. Marken är viktig. Detta är ett område som knyter an till kommunen, men också en del av det som kan delvis kompensera Grönelunds friluftsområde. Det här handlar inte bara om exploatering utan rådigheten anser vi väldigt väsentligt. Vi måste också som kommun uppträda, som jag tycker, vara affärsmässiga. Vi har blivit erbjudna ett område. Det är ett högt pris. Ja, det är det. Men det var det när vi köpte Smedjegatan om man ser på kvadratmeterpris, så var det också dyrt. Bifall till förslaget. 

Gert Jonsson (M); 
– Jag blir ändå bekymrad när Ulf, Thomas och Olof inte har mer kunskaper. Om 10-15 år har vi inte Trolleberget kvar exempelvis. Vi försöker att göra den här strategiska markreserven. 

Ulf Abrahamsson (C); 
– Säljaren vill sälja. Tjänstemännen begär värdering. Säljaren säger nej. Ny värdering beställs som motsvara säljarens förväntningar. Då blir jag orolig. Då tappar jag förtroendet. Kenneth, priset är inte relevant. Vilken värdering är den rätta? Nu säger Gert att första värderingen var fel enligt värderingsfirman. Var är marken med i nya översiksplanen? Ni lyssnar inte på vad oppositionen säger. Avslag till affären på grund av för högt pris och inget annat. 

Magnus Thelin (L); 
– Glädjande att man har en framtidstro. De här pengarna måste man låna och betala ränta. Det är ett övervägande. Mark är bra att införskaffa men det ska vara ett pris som är lämpligt. 

Kenth Williamsson (S); 
– Det är otroligt viktigt att vi gör dessa markinköp. Vi har sett tidigare vilka problem det blivit. Exempelvis skolan i Vaggeryd. Bara en sådan sak. Ont om bostäder. Vi måste ligga före och styra utvecklingen. Då får vi ett samhälle man tror på. Vi välkomnar information om strategiska markinköp, men det har ni inte kommit med från oppositionen. 

Olof Sjöholm (C); 
– Gert du har lite förtroende för privata aktörer. Det gör mig bekymrad när du är moderat. Kommunen har planmonopol. Det är väldigt tråkigt att du inte har förtroende för våra privata exploatörer. 

Gert Jonsson (M);
– För att få kontroll och styra samhällsutveckling är det första ägandet viktigt. Man får rådighet. Se till att ha rådighet över marken. Det är moderat politik. Vad är det för utveckling man vill ha. Kommunen har fler intressen att det kanske inte bara är bostäder. Ulf, det som jag gör min bedömning är förtydligande. När man fattar ett sånt här stort beslut så ska det kännas rätt att man lyfter upp det här. Värderingsföretag har jobbat själva med det här ortprisdiskussionen. Därför hamnar man på det här. Vi erbjuder 10 miljoner. Det är inget skumt. Ni försöker så massa smuts i det här. Jag tål vilken granskning ni vill. Det här ärendet är korrekt hanterat. Allt annat är skitsnack. 

Ulf Abrahamsson (C); 
– Jag kunde inte låta bli. ”Dina kontakter med andra kommuner”, har du tittat på den exploatören i Habo? Åk till Habo och titta på den byggnation som gjorts. Helt suveränt. Tänk om vi fick den entreprenören till oss. 

Gert Jonsson (M); 
Även jag har varit i Habo, men jag hade önskat mer kommunal mark. Din kollega i Jönköping säger att rådighet behövs annars hade inte Munskjöområdet funnits. 

Thomas Axelsson (KD); 
– Jag yrkar avslag på köket för att priset är högt. Jag har försökt att följa den här beslutsgången. I mars var det ett förslag i arbetsutskott om det skulle godkänna förvärvet. Innan ärendet kom till kommunstyrelsen var ett köpekontrakt skrivit. Säg inte Gert att ni hanterar enligt de riktlinjer vi har, för det har vi inte. 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M) kallade justeringspersonernas uppmärksamhet då ledamöterna begärde votering om köpet av Fåglabäck. Nej till köpet röstade KD, C, EMP, L, SD vilket utgjorde 19 röster. Ja till köpet röstade S och M vilket utgjorde 21 röster. Inget parti avstod röstning utan höll sig inom sin partilinjes uppfattning. 

Reservationer på beslutet om att köpa marken för 10 miljoner kronor lämnades av C, KD, L, EMP och SD. 

Oppositionen föll med två röster. Det blev ett köp av Fåglabäck för 10 miljoner kronor

Taggar

Dela


Läs mer

Förslaget: Köp mark i Fåglabäck för tio miljoner
Fåglabäck: Fantasisumma för marken
Fåglabäck: Värdet ökade till över det tredubbla på 45 dagar

3 reaktioner på Beslutet: 10 miljoner för Fåglabäck

Riktigt bra att kommunen köper marken.

För det är väl ingen som tror att det skulle bli billigare om exempelvis 10 år ifall en privat aktör hade köpt marken.

Troligtvis hade kommunen då fått betala minst det dubbla.

Vilket liv det hade då blivit om varför kommunen inte tänkt efter före och köpt marken när de fick erbjudandet tio år tidigare.

Äntligen har de bestämmande i kommunen tänkt på framtiden.

Det är konstigt att centerpolitiker är mot bra betalt för mark och andra sidan är den strategiskt viktig för kommun lätt bebyggd och det är stor skillnad på värderingar och på väg mot sämre tider och lägre priser.

Det mest inkompetenta köpet jag har hört talas om!!
Detta säger mycket om Gert och Kenths kompetenser.
Skrattretande .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *