Nyheter

Förslaget: Köp mark i Fåglabäck för tio miljoner

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns förfrågan om att köpa del av Fåglabäck, nordväst om Skillingaryd, med. – Priset är alldeles för högt, kommenterar oppositionen. – Bostadmark, säger majoriteten.

Från Båramo och på väg upp mot Ovdaskog, till vänster. Där tänker kommunen köpa mark

Ärendet fanns uppe under arbetsutskottet för någon vecka sedan men då var det locket på… I går fanns förslaget hos kommunstyrelsen. Frågan har kommit från markägare som vill sälja del av Fåglabäck till kommunen. En extern part har värderat fastigheten till 11 miljoner. Gert Jonsson (M) berättar: 

– Kommunen äger marken runtomkring och det här är strategisk mark för kommande bostadsändamål. Det gäller 18,8 hektar och priset vi har förhandlat fram är 10 miljoner kronor, men priset var vi oense om i kommunstyrelsen. Det blev votering då oppositionen ville att man skulle återremittera till arbetsutskottet för fortsatt förhandling av priset. Men nu går det vidare till kommunfullmäktige och om ledamöterna säger ja där så är handlingarna påskrivna redan.

Thomas Axelsson (KD) är inte imponerad:
– Det var en av de mest hetaste diskussionerna vi hade under sammanträdet. För det första när det var uppe i arbetsutskottet reserverade jag mig då priset är alldeles för högt. Andra markköp har initierats av politikerna, nu har frågan kommit från markägaren och då har man redan skrivit ett köpeavtal. Det här är ovanligt förfarande. Jag är inte säker på att man kan göra så här. Värderingen är helt felaktig. Tittar man på liknande mark ligger priset på 15-18 kronor per kvadratmeter och här är vi uppe på över 50 kronor per kvadratmeter. Vi anser att det här sättet man gjort är liknande de andra förvärven. Enligt stort skogsbolag snittar försäljningspriset på 15 kronor per kvadratmetern. Visst det finns ett annat pris när det är förväntas bli bostäder, men det kanske är om 20 eller 30 år och då är inte det här rimligt. Vi vill köpa, men tycker att priset skulle ligga på mellan 6 eller 7 miljoner kronor. 

I området finns Frälsningsarméns ungdomsgård

Kenth Williamsson (S); 

– Jag förstår inte hur oppositionen resonerar kring detta. Du (reds anm; Axelsson, KD) har inte suttit på din post särskilt länge. Det är inte ovanligt att man hör av sig till oss om man vill sälja mark. När det gäller markförsäljning så har flera varit i kontakta med kommunen i tidigare ärenden, värdering är gjord och detta förslag som ligger nu är i underkant. Området ligger strategiskt väl. 

Gert Jonsson (M); 

– Området är utpekat i översiktsplanen. Hur eller hur går detta nu till kommunfullmäktige och samhällsbyggnad har första tjing. 

Thomas Axelsson (KD); 

– Det här kan faktiskt överklagas av andra markägare och jag blir inte förvånad om det gör det. 

Enligt tjänsteskrivelsen har kommunen gjort bedömningen att denna fastighet behövs i den kommunala markreserven för främst utveckling av bostäder. Som underlag för att fortsätta förvärvsdiskussioner med säljaren har kommunen låtit göra en värdering och den externa parten har värdet fastigheten till 11 miljoner kronor. 

Lila = kommunal mark. Där markören finns placerad är fastigheten som kommunen fått förfrågan om att köpa.

Taggar

Dela


Läs mer

Fåglabäck: Fantasisumma för marken
Fåglabäck: Värdet ökade till över det tredubbla på 45 dagar
Beslutet: 10 miljoner för Fåglabäck

5 reaktioner på Förslaget: Köp mark i Fåglabäck för tio miljoner

Lägg detta markpris på en fastighet där Kommunen redan förhandlat med ägarna.
Det gäller fastigheten norr om Sturegatan den så kallade Brånns fastighet.
Pris på skogsmark ligger i snitt på 120-130 tusen per hektar.
Den nu aktuella offerten från säljarna är 4 gånger
snittpris.
Låt denna fastigheten gå ut på öppna marknaden!

Arkeologiska riksintressen

På en del av denna mark är det byggförbud om inte en fullständig utgrävning görs för att dokumentera arkeologiska riksintressen.

Så var fallet för 15 år sedan åtminstone.

Det finns en dokumentation av fornlämningarna som ska ha funnits på platsen sedan äldre järnåldern.
Mycket intressant läsning i arkeologisk rapport 2007:59

Bo på landet men ändå nära samhället lockar många idag. Däremot är det ju väldigt kuperad terräng som borde göra tomter dyra att igjordningställas.
Se sista området mot Nyholmsvägen.
Har någon sett vad beredningen kostat och kommer att kosta innan det är klart?

Tycker man borde köpa mark som ligger mer söderut i första hand. Ett exempel är där Skillingaryd står på kartan är mer lämplig för bostäder än marken som artikeln handlar om.

Kommer att likna som en storstad. Börjar med små hus och slutar med flerfamiljshus. Skogen får ge vika, snart storstad ☹️😫😡

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *