Nyheter

Fåglabäck: Fantasisumma för marken

Nyheter Under kvällen var köpet av Fåglabäck på fullmäktiges bord. "2,5 miljon är vi beredda att betala". "10 miljoner kostar det". "Skillingaryds vagga". Efter timeout och snack med styrande lagkompisar, och debatt om arkeologiskt fynd, blev det en minoritetsåterremiss.

Tre veckor gammal arkivbild på området som kommunen inte köper just nu

Gert Jonsson (M);
– Vi kan inte växa med bostadsområde österut, norrut och söderut, där vi nyligen lämnat ett positivt planbesked för industrifastighet, när det gäller Skillingaryd. Just det här området gränsar till mark vi äger sedan tidigare. När det kommer en ägare till oss och vill sälja, där beslutade vi att värdera marken. Vi måste jobba så här framöver. Vi kanske inte bygger bostäder på varje kvadratmeter. Rätt eller fel, men om kommunen äger marken inledningsvis kan vi styra utvecklingen. Större summa och då ska kommunfullmäktige godkänna den här affären. Jag yrkar bifall till köpet, säger Gert Jonsson (M).  

Ulf Abrahamsson (C);
– Du hade rätt i det mesta utan det sista. Det här är en märklig affär. Det är en fantasisumma som vi ska betala för marken. Jag tycker inte att det är opatisk värdering. Värderingen av mark ska göras för de kända förutsättningar som finns. Det kanske inte finns med i nya översiktsplanen, vilket står i värderingsprotokollet. Förväntansvärdet? Det är det nuvarande översiktsplanen som gäller. Det är allvarligt fel det här. Det har dykt upp mer försvårande område. 2007 skulle det styckas av en tomt på denna fastighet. Förhandsbesked som gick hit till kommunen gjordes det en arkeologisk undersökning. Troligtvis finns där Skillingaryds vagga, det visar en bosättning från vikingatiden. Det drabbar hela fastigheten. Det blir en stor kostnad med arkeologiska undersökningen för att göra den byggbar. Det är märkligt att vi har missat detta i vår översiktsplan. Även till grund till den här värderingen. Från Länsmuseét har jag fått den här utredningen, att det troligtvis gäller hela fastigheten. Vi återremitterar det här ärendet. Vad är kostanden, hur viktigt är detta, ska det vara ett skyddat område? Fastighetspriset är 2,5 miljon men förväntansvärdet är det ni har aviserat, 10 miljoner. 

– Vi skriver från C att vi begär minoritetåterremiss. Gällande Fåglabäcksärendet har inte all information lämnats ut. Finns inte med i översiktsplanen. Kommuninvånare kan inte diskutera ärendet med sina kommunfullmäktigeledamöter och kan ställa oss till svars. 

Gert Jonsson (M);
– Prisnivån till förhållande till läget är relevant. När det gäller översiktsplanen är det rätt, den har inte vunnit laga kraft ännu. 

S och M samlar sig likt en match. Timeout och taktiksnack där Gert Jonsson tog tag i taktpinnen

Ulf Abrahamsson (C);
– Jag tyckte att vi betalade för mycket norr om travbanan. Nu måste vi skynda oss att bygga för det stod industrier stod på kö. Priset för Fåglabäck är alldeles för högt!

– Värderingen ligger rätt, kommenterar Gert Jonsson (M) i sitt genmäle.

Kenth Williamsson (S);
– Vi är tydliga på att ha rådighet över mark. Vi tror att vi behöver mer mark. Det här är intressant. Det ligger nära Skillingaryd, vår egen mark och vi kommer att ha stor nytta av detta. Vi kommer fortsätta försöka köpa in annan viktig mark och det är viktigt att vi kan styra politiken och vårt uppdrag. Jag tycker inte man ska ifrågasätta värderingen, det är ett rimligt pris. Vi yrkar bifall till förslaget.

Ulf Abrahamsson (C);
– Jag tror att det är bra mark. Men menar du inte att du lyfter på ögonbrynen att du menar att vårt kontor missat, att värderingsmannen missat när det fastigheten tidigare varit här inne på miljö- och bygg. Det här måste vi veta innan. All inklusive har vi sagt. Mycket anmärkningsvärt att vi inte fått reda på detta innan.

Kenth Williamsson (S);
– Bra att vi är överens om att vi tycker att marken är viktig. Priset är rimlig nivå.

Atcha Adinda (L);
– Vad ska jag säga… Är det någon som varit i talarstolen här och pratat om mark i Skillingaryd. Det har nog varit jag. Jag har till och med varit så engagerad att jag ringt markägare att det inte händer något. Då kom ni inte överens om pris. Jag skulle trycka på ja-knappen direkt, men nu känner jag att jag behöver lite mer information. Väldigt förhastat. Det låter oroligt. Mer information vill jag innan jag trycker på ja-knappen.

Nexhat Shabani (S);
– Mark är alltid dyrt. Man kan alltid prata pris. Jag tycker att vi ska köpa det. Strategiskt.

Ewa Magnusson (L);
– Klart vi ska ha marken. Men vad kostar det att göra ordning den? Det handlar inte om vi ska ha marken. Skillingaryds vagga. Vad behöver vi göra innan vi bygger? Det är priset och förutsättningarna som spelar roll. Återremiss.

Mikael Persson Korpihalme (SD);
– Jag måste säga att jag är för köp. Men inte till vilket pris som helst. Jag yrkar bifall till återremiss.

Gert Jonsson (M);
– Jag har givetvis respekt för yrkande. Vi kanske behöver en ajournering. Men i det bästa av världar bestämmer vi vad vi köper och till vilket pris. Det finns en köpare och det finns en säljare. Affär blir det när båda är överens. Jag hoppas att det går vägen. Men det kan också vara ett läge att vi inte kommer till avslut. Den som säljer marken styr. Vi begär en kort ajournering.

Majoritet och opposition samlade sina krafter i en kort timeout där ”lagkaptenerna” tog ton. När sammanträdet åter togs upp begärdes votering. Förslagen var kommunstyrelsens att köpa marken för 10 miljoner kronor eller att en återremiss skulle göras.

M och S röstade för att köpa marken för 10 miljoner kronor, återremiss röstade KD, C, EMP, L, SD. Avstod röstning gjorde V.

21 ja, 19 nej och en avstod. Kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M) meddelade att minoritetsåterremiss var utgången av voteringen och inget köp av fastigheten Fåglabäck gjordes alltså under kvällen.

Ulf Abrahamsson (C) var flitig i talarstolen under kvällen. Politikerna vill veta mer om eventuellt arkeologisk fynd på fastigheten och vad det skulle kosta att undersöka...

Taggar

Dela


Läs mer

Förslaget: Köp mark i Fåglabäck för tio miljoner
Fåglabäck: Värdet ökade till över det tredubbla på 45 dagar
Beslutet: 10 miljoner för Fåglabäck

2 reaktioner på Fåglabäck: Fantasisumma för marken

Bygg bostäder på Alshultsområdet istället för idéer om en lagerlokal. Det är väl mark som kommunen redan äger antar jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *