Nyheter

Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?

Nyheter Diskussion om cykelväg i Bondstorp har funnits med i kommunala handlingar sedan 2008. Senaste motionen lämnades in i februari i år från KD, C och EMP där man önskade att kommunen ska projekterar sträckan snarast, tillsätta medel av cykelväg mellan länsväg 6541 och Ekstigen i Bondstorp… 

Kommunfullmäktige godkände motionen och lämnade över den, för kommentar, till tekniska nämnden som svarade: ”Gång- och cykelvägen på denna sträckan finns redan och är i grus. Den kan användas men kräver en standardökning i form av asfalt och belysning. I tekniska nämndens gång- och cykelvägsplan finns sträckan på 165 meter med under prioritet 1 och den aktuella sträckan behöver sättas i relation till andra gång- och cykelvägar i kommunen. Tekniska nämnden saknar i dagsläget budget för denna sträckan. Under 2023 ligger tekniska nämndens fokus på att genomföra följande åtgärder: passage vid Storgatan/Karlavägen i Vaggeryd, passage Sturegatan/Åkersvägen i Skillingaryd, åtgärda trafiksäkerhetsproblem och bussangöring på väg 846 med utökning av Båramo industriområde, passage vid Östermo industriområde, gång- och cykelväg på Stigamo och gång- och cykelväg vid Slättens förskola i Vaggeryd. 

Oppositionen med Thomas Axelsson (KD) i spetsen kommenterade:

– Empartiet har drivit den här frågan starkt. Man säger nej till motionen och säger att det finns en grusväg som ingen känner till. Bara att skriva ett sådant svar är ”goddag, yxskaft”. Det finns en cykelväg utmed sjön, det är väl ingen som cyklar där. Den här sträckningen är dessutom mycket kort.

Jörgen Johansson (C):
– Man säger nej till landsbygden ännu en gång. Det är genomgående. 

Kenth Williamsson (S) vid arbetsutskottet i kommunstyrelsen:
– Mycket snack från Axelsson. Vi har ett samarbete med Trafikverket. De har ett ansvar för vägen, de vill inte bygga en cykelväg där, då blir det vi i kommunen som ska bygga den och vi tycker att det finns många andra ställen som är i behov av en cykelväg. 

Gert Jonsson (M):
– Tekniska har ansvar. Det här är orealistiskt. Vi kan inte lägga 100 miljoner kronor på cykelvägar. 

Votering begärdes i kommunstyrelsen där oppositionen yrkade för bifall av motionen och majoriteten yrkade avslag på motionen, siffrorna blev en rösts övertag med 7–6 för att avslå motionen gällande cykelvägen i Bondstorp. 

Kommunfullmäktige är sista anhalt för motionen och dess beslut som blir där gäller. 

Taggar

Dela


Läs mer

Cykelväg i Bondstorp är traktorväg – återremitterades

3 reaktioner på Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?

Om det finns en grusväg, så kan det väl inte vara svårt att ta reda på var den är, om man inte är ett yxskaft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *