Nyheter

Nej till cykelväg i Bondstorp

Nyheter Vid kommunfullmäktige avgjordes motionen angående cykelväg i Bondstorp. Majoriteten menar att man ska vara noga hur man skriver. Oppositionen däremot tycker att man borde varit fiffig med att delvis bifalla...

Arkivbild Henrik Skoglund

I motionen som inlämnades av KD, C och EMP för lite mer än ett år sedan var att tekniska nämnden projekterar snarast sträckan och genomför vid behov inlösen av mark i samarbete med markägare. Att i samband med uppdatering av plan påbörja budgetestimat och genomförande 2023-2024 av en cykelväg i Bondstorp mellan länsväg 651 och Ekstigen samt att en tidplan för den uppdaterade cykelplanen utarbetas tillsammans med Trafikverket och andra parter där väghållaren inte är kommunen. 

Som remissvända har tekniska nämnden varit där man föreslå att avslå motionen liksom så även gjordes i kommunstyrelsens arbetsutskott samt senare även kommunstyrelsen. Förslaget gjordes med underlag att tekniska nämnden saknar i dagsläget budgetmedel för denna åtgärd och den aktuella sträckan behöver sättas i relation till andra gång- och cykelvägar i kommunen, tidsplanen inte är realistisk samt att för statliga vägar gäller statliga trafiksäkerhets- och väghållaransvar. 

I kommunfullmäktiges talarstol ställde sig Kenth Williamsson (S) först i ledet;
– En attsats att genomförande ska göras under 2023/2024 är en omöjlighet. Dessutom så finns det statligt inslag i detta. Den finns inte heller med i cykelplanen för 2024 och den här gång- och cykelplanen revideras varje år. Det finns därför ingen möjlighet att bifalla förslaget. Jag yrkar avslag på motionen. 

Ulf Abrahamsson (C); 
– Rätt i sak som den är skriven med de åren. Samtidigt blir jag besviken att kreativiteten som funnits tidigare, delvis bifallen, saknas. Det är Trafikverket som är ägare till frågan. Bakåt i tiden hade vi har sagt ja till cykelvägen ”under förutsättningen att Trafikverket är medfinansiär”. Jag tycker att man kunde använt den texten, säga ja till motionens andemening, med förutsättningar att Trafikverket hjälper till. Nu säger ni blankt nej. Då får vi skicka in en ny motion med ny text. Hade ni varit fiffiga så hade ni delvis bifallet den. 

Gert Jonsson (M); 
– Jag yrkar avslag på motionen. Skriver ni en ny motion så var noga med texten. 

Ulf Abrahamsson (C) replikerar:
– Självkritiken är befogad. Bondstorp är med i gång- och cykelplanen som antagits av tekniska. 

Jörgen Johansson (C); 
– Håller med Ulf, det är som det är. Man kan säga att även när det gäller förbifart, är det felskriven, det är för sent, man hittar olika saker. Vill man så kan man. Vi vill iallafall satsa på Bondstorp. 

Thomas Axelsson (KD); 
– Just den här motionen har gått ett antal vändor. Tidpunkten 2023/2024 hade fungerat om den inte hade tagit så lång tid att hantera. Angående kartan så är det förskräcklig hantering. 

Kenth Williamsson (S); 
– Ett skäl att den tagit tid är att den har varit återremitterad. Det är också så att motionen är klurigt skriven.

Kommunstyrelsens förslag var avslag vilket ordförande Mats Oskarsson (M) fann att det också var kommunfullmäktiges beslut. 

Arkivbild Per Bunnstad

Taggar

Dela


Läs mer

Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?
Cykelväg i Bondstorp är traktorväg – återremitterades

8 reaktioner på Nej till cykelväg i Bondstorp

På den aktuella vägsträckan i Bondstorp är det jättemånga som går varje dag året runt. Det är ett krön som skymmer sikten för bilister och gångtrafikanter/cyklister där det ofta blir otäcka situationer. Jag har fått gå ner i diket otaliga gånger där genom åren. Att blanda in en livsmedelsaffär tycker inte jag hör till frågan. Men det är tråkigt att den inte blir av den hade verkligen behövts. Och att allt ska ta så lång tid och skickas fram och tillbaka är konstigt.

Hur många cyklar i Bondstorp? Det kan väl inte vara det mest viktiga att lägga pengar på. Öppna en livsmedelsaffär där istället om vi vill satsa på landsbygden.

Maja, eftersom du undrar är det många som cyklar i Bondstorp. Både vuxna som barn. Kommunen har väl inga livsmedelsaffärer i kommunen mig veterligen. Då är det privata aktörer som måste vilja öppna en butik, vilket är en helt annan fråga.

Vaggeryds kommun har 5 meter cykelväg per invånare vilket placerar oss på 11 bästa plats i landet. Jämför vi oss med andra kommuner så är medelvärdet i riket 2,1 meter/invånare och i Jönköpings län 3,1 meter/invånare.

Ska vi bygga mer ny cykelväg utmed statlig väg behövs det också statlig medfinansiering. Och i liggande plan finns ingen cykelväg med i Vaggeryds kommun.

Vaggeryds kommun har andra stora investeringar att betala och hantera framöver inom skola, vård och fritid.
Och vi har inte ett hav av pengar att investera för. Och då måste man som alla andra prioritera.

Gert Jonsson, det gör det ju ännu mer anmärkningsvärt att denna sträcka inte har någon cykelväg trots att det verkar som Vaggeryds kommun satsat på cykelvägar tidigare. Det är en kort sträcka med en, i sammanhanget, låg kostnad. Den har ju trots allt legat som en PRIO1 sedan 2014.

Cykelvägen i Bondstorp är ingen cykelväg för rekreation utan en cykelväg som behövs för cyklister/fotgängares säkerhet. Tråkigt att säkerhet inte prioriteras först för kommunens invånare. Men man ser ju intresset från styrande lokalpolitiker när de inte ens vet hur det ser ut på platsen eller om det redan finns en cykelväg eller ej. Men det är väl ändå inte många som cyklar/går där Gert Jonsson?

Varför inte börja i rätt ände, vägen där det går så mycket trafik som är dödligt för cyklister….jo Åkersvägen.

Svar till Gubben
På Åkersvägen är det väl gott om plats.
Trafiken runt Hjortsjöskolan skulle däremot läggas om

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *