Nyheter

Cykelväg i Bondstorp är traktorväg – återremitterades

Nyheter Det blev en något rörig debatt i kommunfullmäktige gällande den cykelväg i Bondstorp som tekniska nämnden tidigare beslutat att avslå. Så pass rörig att frågan återremitterades av fullmäktiges ledamöter. – Ett landsbygdsfientligt svar, menar Ulf Abrahamsson (C)...

Cyklister i Bondstorp hänvisas till en traktorväg

KD, C och EMP lämnade i februari in en motion till kommunfullmäktige att tekniska nämnden skulle projektera cykelväg i Bondstorp. Tekniska nämnden svarade i juni månad att gång- och cykelvägen redan finns och har grusunderlag och kan användas men kräver en standardökning i form av asfalt och belysning. I tekniska nämndens gång- och cykelplan finns sträckan på 165 meter med under prioritet 1, därför föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsens att man ska avslå motionen. 

I kommunstyrelsen var det oenigt då den aktuella grusvägen inte kunde hittas och Thomas Axelsson (KD) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut som var avslag på motionen. 

Under måndagskvällens kommunfullmäktige fanns motionen uppe för beslut och där blev det debatt under sena kvällen… 

Klas Gustavsson (EMP);
– Svårt att hantera svaret från tekniska eftersom det var oklarheter var sträckan var, vi behöver ett kartunderlag.

Ulf Abrahamsson (C);
– Ja, kvällen är sen. Men det här är det mest hånfulla svaret som vi fått i kommunfullmäktige. Jag var näst intill skogstokig på vår representant, man beskriver en grusad väg som man kan belägga med lyse. Bondstorpsborna kan väl ändå det här. Det är omöjligt att hitta en grusväg i Bondstorp som det går att cykla på. Det går en traktorväg och tätbevuxen i mitten. Den teoretiskt sätt måste vara den ni menar. Skulle man kunna krångla över sig med cykel. Det är ett bedrövligt svar. Men för Bondstorpsborna att få det svaret att man kan cykla på en väg som inte finns är trabbel. Ni lurar allesammans med det här svaret.

"Ett landsbygdsfientligt svar, hade det varit i tätort hade det inte skett"

Thomas Axelsson (KD);
– Jag yrkar på återremiss. Enda svaret är att man hänvisar till en väg som inte finns. Iallafall inte går att cykla på. 

Gert Jonsson (M);
– Om jag uppfattar dig rätt så är det inte ja eller nej som, men kan vi avslå motionen om att fatta beslut om cykelväg. Det är ett omfattande arbete intill Trafikverkets väg. De hjälper inte till utan det blir kommunala pengar. Man måste vara återhållsam. Hur många är det som cyklar där? Det måste finnas någon form av behov och utredning. Inte bara något som någon enstaka använder någongång. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Det är korrekt uppfattat. Kenth Williamsson kan leverera ett svar. Politikerna har levererat ett svar att det finns en väg och ni har tagit ett beslut på en väg som inte finns. Det är tillit det handlar om. Man måste prioritera. Men att säga ja och sedan ta det med Trafikverket. Man kan prioritera. Vi kan inte bygga den själva. 

Kenth Williamsson (S);
– Det är inga problem, det handlar inte om svaret egentligen. Vi har inga problem att ta bort den delen av svaret. Det är intill en statlig väg och man ska göra jobbet själva, inte kommunen och då är det precis vad som sägs. Det gör det väldigt besvärlig, det är inte vår väg. I isåfall är det missförstånd om vilken cykelväg det handlar om. Trafikverket är ansvarig. Vi kommer att lyfta den i gång och cykelplanen och sedan får vi se vad som finns plats. Jag delar Gerts syn att Trafikverket inte kommer att betala för den här då det är för få som cyklar. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Du säger att Trafikverket inte går med på det. Det viktigaste är väl vad vi tycker. Vi vill att det ska tillskapas en cykelväg. Kenth, varför vi säger återremiss. Dina tjänstemän gör ett landsbygdsfientligt svar. Hade det varit i tätort hade det varit annorlunda. Det är dåligt gjort. Kenth, du borde vara lika irriterad som jag. 

Kenth Williamsson (S);
– Jag har en karta på min dator, så du kan få se den. Vill du återremittera för att vi ska ändra i svaret. Inte om att man vill ha en cykelväg eller inte. Vi kan ta med den här, vi gör en prioritering och då kan vi se om den kommer med eller inte. Oavsett om vi avslår eller inte. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Du som ordförande i nämnden är beredd att lyfta upp den? 

Kenth Williamsson (S);
– Jag föreslår avslag på motionen. 

Thomas Axelsson (KD);
– Den här har funnits med i planen sedan 2014. Den finns att genomföra den. Ett avslag kan du ju inte göra. 

Kenth Williamsson (S);
– Du har suttit där i åtta år, varför har du inte genomfört den? Tala om för Bondstorpsborna varför du inte byggt den? 

Kommunfullmäktiges ordförande ansåg att debatten är avklarad och Mats Oskarsson (M) fann att ärendet skulle återremitteras till tekniska nämnden direkt och slog snabbt ordförandeklubban i bordet.

Taggar

Dela


Läs mer

Bondstorp: Cykelvägen finns, men var?
Nej till cykelväg i Bondstorp

1 reaktion på Cykelväg i Bondstorp är traktorväg – återremitterades

För få som cyklar eller går? Hur kommer ni fram till den slutsatsen? Mycket dålig ursäkt för att man gjort bort sig när man säger att det redan finns en cykelväg. Pinsamt! För info kan jag säga att folk går på vägen dagligen och får emellanåt hoppa ut på åkern för att inte bli påkörda. Så här är gång- och cykelväg en säkerhetsfråga och inte bara för nöjes skull.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *