Nyheter

Bygglov för skola och tillfällig parkering gavs

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov för nya Hjortsjöskolan i Vaggeryd. – Vi skickar med att platta tak inte är historiskt lämpligt, menar nämndordförande Dauhn (S)… 

Så här kommer den nya skolan i Vaggeryd se ut. Upphovsperson/företag: Studio Peter Bringselius

Rivningslov, bygglov och tidsbegränsat lov för parkeringsplatser beviljades av miljö- och byggnämnden vid senaste sammanträdet. 

Magnus Dauhn (S) ordförande i nämnden berättar: 

– Nu har Hjortsjöskolans mellanstadium fått sitt bygglov. Vi har även lämnat lov till rivning av den gamla skolan. Vi vill dock skicka med att uppföra en ny byggnad med platta tak tycker vi inte är lämpligt. Vi vet historiskt hur det fungerat med platta tak och det kommer att medföra att byggnaden blir fuktskadad i framtiden. Skolan är stor och kommer att innehålla 18 klassrum. 

Vid sammanträdet beviljades också ett tidsbegränsat lov, fram till 31 december 2026, till parkeringsplatser på obebyggda tomten rakt över Jönköpingsvägen. 

– De tillfälliga parkeringsplatserna på fastigheten är till för att ersätta personalparkeringar som nu tas bort under byggtiden av den nya skolbyggnaden samt till byggarbetarnas fordon, summerar nämnden. 

Detaljplanen där det nu blir tillfälliga parkeringsplatser, väster om Hjortsjöskolan,  vann laga kraft 1961 och anger bostadshus i två våningar. 

Taggar

Dela


Läs mer

Hjortsjöskolan: Kommer utlovad byggstart hållas?
Så här blir nya mellanstadiet vid Hjortsjöskolan

1 reaktion på Bygglov för skola och tillfällig parkering gavs

Beror väl på vilket företag som gör taket i denna kommun. Man kanske ska satsa på ett företag som leverar nån gång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *