Nyheter

Hjortsjöskolan: Kommer utlovad byggstart hållas?

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns information och status gällande Hjortsjöskolan i Vaggeryd på agendan. – Är det brutna vallöften när byggstarten av nya skolan inte håller, undrar oppositionen.

Arkivbild Martina Ojala. Ingen rivning än. Håller tidigare planerade byggstarten för skolan?

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde i augusti gavs kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka planeringen och status för byggnationen av Hjortsjöskolan och återkomma till kommunstyrelsen. Kommundirektören har pratat med tekniska förvaltningen hur det ser ut i dagsläget. Förväntad byggstart blir efter årskiftet och förväntad byggtid är två år. Nu pågår förfrågningsunderlag och projektering, men första steget är att riva befintlig byggnad. Det var under våren 2021 som skolan utrymdes på grund av hälsorisker för elever och personal, då det fanns fuktskador och förekomst av mikrobiella organismer i byggnaden. 

Thomas Axelsson (KD) under kommunstyrelsens senaste sammanträde:
– Vi ställde frågan gällande Hjortsjöskolan och Annika (reds anm; kommundirektör) hade information om status på projektet. Vi tycker att det här är tal om många brutna vallöften. Hög svansföring i budgetarbetet att vi ska påbörja rivning. Detta kommer inte att ske i närtid. Nu kommer inte heller starten hösten -25 heller hålla. Det får problem för planeringen av skolan. Det dök upp en diskussion där majoriteten lägger allt på tekniska. Vi vill att kommunstyrelsen ska vara med och fatta dessa beslut gällande gestaltning av skolan, menar Thomas. 

Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen:
– Enligt kommunfullmäktige styrs av reglementet av respektive nämnd. Man har inte haft någon avvikande uppfattning när man röstade för reglering av reglementet. Fullmäktige fattar beslut och sedan övergår det till tekniska ihop med barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har inget med detta att göra förutom att det sker avvikelse, men då får nämnd komma tillbaka oss. Vi har skrivit att vi ska starta igång och vara ute i tid. Det går inte fortare, vi har den tjänstemannastab vi har. Allt ska fås ihop. Det tar tid. Man får återkomma när det är dags. 

Kenth Williamsson (S);
– Det var inte vallöfte utan en samverkan när vi bildade majoritet. Man anlitade konsulter och man ritade byggnader och förfrågningsunderlag är klara. Det är fortfarande så att upphandlingen inte är upprättad utan det håller man på med. Det är svårt att skynda på konsulter för mycket. Det är en förväntad byggstart som är snart. Troligtvis efter årskiftet 25. 

Thomas Axelsson (KD) håller inte med majoriteten:
– Klart vi politiker inte kan påverka. Klart vi kan påverka snabbheten i besluten. 

Gert Jonsson (M):
– Vi får respektera, man får till sig att det är för dyrt och det tar för lång tid. 

Kenth Williamsson (S):
– Vi har ändå invigt två skolor och man håller även på utemiljöer och annat. Det är inte slutredovisat heller. Det är inte brist på arbete på något sätt. Man jobbar så fort man kan. Vi lever i en verklighet där vi kan hålla en viss fart. 

Taggar

Dela


Läs mer

Beskedet: Mellanstadiet rivs
Beslutet: Mellanstadiet rivs
Skolans mellanstadiebyggnad utryms
Så här blir nya mellanstadiet vid Hjortsjöskolan
Bygglov för skola och tillfällig parkering gavs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *