Nyheter

Beskedet: Mellanstadiet rivs

Nyheter Problemen med fuktskador vid Hjortsjöskolans mellanstadie i Vaggeryd har pågått en längre tid och eleverna fick evakueras och undervisas nu i paviljonger på parkeringen. Vid tekniska nämndens sammanträde var alla eniga: Rivning av lokalen är det enda tänkbara

Arkivfoto

– Vi ser inte att det är möjligt att renovera i fullgott skick. Det är ett år sedan eleverna flyttade ut och vi ser att lokalen inte går att rädda. Vi förordar rivning av mellanstadiet i Vaggeryd, säger Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska och fortsätter; 

– Det gäller hela vinkeln vid mellanstadiet. Här måste vi göra ett förvaltningsövergripande beslut där kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden finns med. Själva huvudstommen är byggd för 50 år sedan och därefter påbyggd. Man har byggt med olika tekniker, som var okej vid tidpunkten, men det gör att renovering av lokalerna blir svårare. När man renoverar så gamla byggnader kan det bli bekymmer med garanti också exempelvis. Samtidigt måste vi renovera med ett 50-årsperspektiv och det kan vi inte, menar Jerry Karlsson (L). 

Undersökningarna av byggnaden som gjorts under 2021 visar påväxt och det har orsakats av att fukt tränger upp genom golvet. Den byggteknik som gjordes för 50 år sedan används inte idag. Ett bättre underhåll av fastigheten kanske kunde ha räddat lokalen i några år, men inte i förlängningen… 

– Vi är facknämnd och fastighetsansvariga. Det har gjorts rejäla undersökningar och det har varit kompetens och fastighetschefen har enorma kunskaper från tidigare arbetsplats och enligt hans utsago var Trälleborgsskolan i Värnamo i bättre skick än Hjortsjöskolan (reds anm; Beslut att Trälleborgsskolan ska rivas är tagen). Nästa steg är kommunstyrelsens beslut och budgetarbete. Vi har, som jag sagt tidigare, möjlighet att ha kvar paviljongerna ett par år till, och dessa fungerar bra. Vårt uppdrag är att återställa fastigheten och då är rivning av mellanstadiet det enda tänkbara från vår sida, avrundar Jerry Karlsson (L).  

Text uppdaterad kl 10.49;

– Vi har fått information och känner till detta. Skönt att få ett besked. När man vet att det varit bekymmer i lokalerna kanske det inte känns så bra att renovera och återgå till samma lokal, kommenterar Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.  

Arkivfoto; Martina Ojala. Här undervisas mellanstadieelverna idag.

Taggar

Dela


Läs mer

Hjortsjöskolan: Fler klassrum och 70 miljoner extra
Hjortsjöskolan: Kommer utlovad byggstart hållas?

11 reaktioner på Beskedet: Mellanstadiet rivs

Ett bättre underhåll hadde räddat skolan några år till, det är ordföranden i tekniska nämndens kommentar. Hans och förvaltningens totala avsaknad över skattepengar är skrämmande
Han och ledande tjänstemän borde ta sitt ansvar och avgå

Jan-Erik Aronsson
Sverigedemokraterna

Blir det Gärahov som ska bygga då eller?

Äntligen ett bra beslut ifrån denna kommun.
Jag har en idé, låt barackerna vara kvar så kan ni riva resten av skolan också i etapper så får de elever vars lokal rivs gå i barackerna. Och till slut har vi en helt nya skolor till för våra barn. Så slipper ni leta ny mark för skolan.

Bra beslut det går inte att lappa och laga, det blir bara dyrare i längden.
Passa på att riva den gamla västra skolan så tt det blir en bättre skolgård.

Det är ju inget beslut tagit om rivningen ännu. Däremot har tekniska nämnden rekommenderat att det ska rivas. Sedan är det kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige som tar beslutet.

Hoppas nu att man handlar snabbt, men också tänker igenom hela den långsiktiga situationen i Vaggeryds tätort. Just nu är det ett plockepinn av olika lösningar och tillfälliga lokaler. Barn och personal får flytta fram och tillbaka, det måste få ett stopp.

För en gångs skull ett snabbt beslut. Kanske kan kommunen inse att man måste underhålla sina fastigheter också för att inte behöva riva dem.

Ett bra beslut som skulle fattats för länge sedan. Leverantörer av baracker bara jublar. Ovanpå detta: Ett lika intelligent entreprenadavtal som på Fenix så kommer ju byggfirman att tjäna pengarna två gånger.

Ja barackerna blir äntligen kvar för all framtid.
Eller förresten, bygg nytt och glöm bort yttre miljö samt inventarier så man måste äska det dubbla över budget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *