Nyheter

Hjortsjöskolan: 170 miljoner – inte allt inkluderat?

Nyheter Tidigare har vi berättat att mellanstadieskolan på Hjortsjöskolan förväntas bli större, en sexparallellig skola och då även en större investering. Från 100 till 170 miljoner. Handlingarna diskuterades hett under kommunstyrelsens sammanträde. – Vi har tidigare bestämt att det ska vara allt inkluderat och det är det inte här, säger oppositionen.

Arkivbild Martina Ojala. Mellanstadiedelen är utrymd sedan en längre tid och eleverna undervisas i paviljonger

En ändrad investeringsbudget fanns på kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare i mars då förslaget var att öka upp pengen för den skola som ska byggas framöver ska öka med 70 miljoner kronor och möta behovet av ökade elevantalet i Vaggeryd.

Gert Jonsson (M);
– Det var mycket diskussioner. Budgetberedningen hade investeringen på Hjortsjöskolan på sitt bord i maj. Vi skulle riva den gamla mellanstadiedelen och bygga nytt och ett investeringsäskande kom in. Kommunfullmäktige antog detta och vi jobbar vidare med underlaget. Nu tryckte man på i lokalplangruppen att skolan behöver vara större för att möta kommande elevökning och då stämmer inte tidigare underlag. Det behövs en sexparallellig skola och det har hänt en del på ett år. Vi måste ha rätt utgångssiffror att jobba med. 

Thomas Axelsson (KD);
– 170 miljoner kronor är sagt men problemet är att majoriteten inte tagit fram en riktig kalkyl. Det är bråttom att bygga skolan men man har inte tagit fram färdiga underlag. Det var först i går som man visade en kalkyl där det var med flera andra steg bland annat att man skulle riva gymnastiksalen och allt var inte inkluderat som vi tidigare bestämt att vi ska ha när det gäller våra investeringar. Det saknas mycket i underlaget och vi från oppositionen riktade skarp kritik. Centerpartiet ville ha en protokollsanteckning att de inte var överens gällande utseende. 

Kenth Williamsson (S);
– Vi har lyft det här ärendet för att skolan ska bli större och då räcker inte pengarna som ursprungligen satts. Skillnaden är stor och vi signalerar att det skiljer mycket jämfört med tidigare. Vi vill inte på något vis försena detta och Axelsson har kritiserat att det inte är förberett, men det var mindre förberett när ni lämnade in det här i budgeten. Processen är inte färdig. Vi markerar att det är ett större projekt och därför höjer vi summan rejält. 

Gert Jonsson (M) menar att ”resonemanget måste ibland ha sitt men det måste finnas tydliga beslut och att ta steg framåt”;
– Just nu där det ligger nu är det inte allt inkluderat, det här är ett investeringsäskande. Vi har inte hanterat processen märkligt, menar Gert och Thomas Axelsson (KD) svarar; 

– Vi har diskuterat våra investeringsriktlinjer och då ska det vara ett mål att göra ett allt inkluderat. Vi ser att förarbetet inte är allt inkluderat och det är inte heller tillräckligt berett heller. 

I tjänsteskrivelsen noteras att elevunderlaget i F–9 i Vaggeryd ökat med 34 procent de senaste tio åren och därför föreslås mellanstadieskolan byggas med fler paralleller än vad som tidigare föreslagits. 

Kommunfullmäktiges ledamöter tar slutligt beslut i den ändrade investeringsbudgeten för Hjortsjöskolan. 

Taggar

Dela


Läs mer

Hjortsjöskolan: Fler klassrum och 70 miljoner extra
Så här blir nya mellanstadiet vid Hjortsjöskolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *