Nyheter

Ingen elektronisk hastighetsskylt

Nyheter SD lämnade in en motion om förslag på att installera elektroniska hastighetsskyltar utmed kommunala skolor och förskolor. – 2,8 miljoner skulle det kosta för 50 skyltar, säger tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S)…

Så här ser det ut utanför skola i Värnamo. Foto: David Alin

Kommunfullmäktige godkände motionen från SD i november förra året och lämnade över till kommunstyrelsen för beredning. Remiss gick till tekniska nämnden som nu haft uppe förslaget. Kenth Williamsson (S); 

– Förvaltningen lade ett förslag som bifölls av nämnden efter omröstning. Avslag blev det och motiveringen är att det pågår en hastighetsöversyn, som redan pågår, samt att det inte finns medel för att köpa in hastighetsskyltarna. Totalt behövs 50 skyltar, vi har 25 stycken skol- och förskolor, vilket skulle betyda 2,8 miljoner kronor. 

Olof Sjöholm (C) vice ordförande i tekniska nämnden:
– Stig Svensson (SD) yrkade på ett tillägg i motionen att montering av displayer ska ske där behov finns. Då är det frågan hur vi ska hantera motionen när man ändrar skrivning. Vi alla är överens om att grundintentionen är bra och vi i C röstade för motionen med Stigs tillägg. 

Kenth Williamsson (S);
– Vi ska uttala oss om motionen och ingenting annat. 

Röstade mot förslaget gjorde majoriteten och SD, C och KD yrkade bifall, vilket resulterade i 4-3 och majoritetens yrkande, om avslag, vann. 

Taggar

Dela


Läs mer

Förslaget: Hastighetsskylt med gubbe vid skola och förskola
Ja till elektronisk hastighetsskylt
Arbetsutskotts-nej till hastighetsgubbe vid skolor

3 reaktioner på Ingen elektronisk hastighetsskylt

Det kan gå inflation även i digitala hastighetsskyltar om man gödslar med dem. På rätt plats där behov finns är det ett utmärkt sätt att påvisa gällande hastighet. De bör sättas upp där gatan har genomfartskaraktär.

Kenth W tolkade motionen efter ett ord ”alla” och vägrade lyssna på att stora delar av ledamöterna (inklusive hans egna) ville att vi skulle tolka som ”där behovet finns”, men se det gick inte – ordet ”alla” var det som gällde, och partipiskan ven, och då vågar hans proselyter inte något annat än lyda.

Tilläggas kan att BUN (barn och utbildningsnämnden) var positiva till motionen på sitt möte.

Vi får se vad tolkningen blir på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, om partipiskan viner lika skarpt då.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *