Nyheter

Motion: Gör Mejeriets gym tillgängligt

Nyheter En motion lämnades in från Liberalerna under gårdagskvällens kommunfullmäktige. "Att det skulle vara en konkurrensfråga anser vi är av underordnad betydelse, då vi inte talar om att det ska vara gratis att använda lokalen, även om det är vår önskan"...

Mejeriets gym är anpassade för oss berättade Susanne, Monika och Ann för oss på tidningen för någon vecka sedan efter att de fått avslag på sitt medborgarförslag till kommunen. Nu lämnar Liberalerna in samma fundering till kommunfullmäktige.

Liberalerna, genom Ewa Magnusson och Magnus Thelin, har lämnat in följande förslag till kommunfullmäktige:

Vi har uppmärksammats på att personer som bor utanför Mejeriet har önskemål om att få rehabilitera sig i nämnda träningslokal. Socialnämnden anför bland annat att man inte har tillträde till träningslokalen om man inte har insats enligt socialtjänstlagen eller har hemsjukvård utan att detta är regionens ansvar eller att den enskilde kan använda privata anläggningar.

Faktum är att inom regionen är tillgången på tider mycket begränsad och att använda privata anläggningar är inte möjligt på grund av att redskapen inte är tillgänglighetsanpassade alternativt att lokalen ofta inte är tillgänglig för personer med gångsvårigheter. De personer som berörs är till antalet få, men träningen betyder oerhört mycket. Dels att man bibehåller sin styrka en längre tid, dels samvaron med flera i samma situation. Dessutom belastar man inte vården.

Att det skulle vara en konkurrensfråga anser vi är av underordnad betydelse, då vi inte talar om att det ska vara gratis att använda lokalen, även om det är vår önskan.

Vi vill därför föreslå att kommunfullmäktige
– Utreder möjligheten att låna/hyra träningslokalen på Mejeriet under vissa timmar, förslagsvis då de boende inte brukar nyttja den. Vid måltider med mera. Detta kan förslagsvis ske två gånger i veckan, två timmar vid varje tillfälle.
– Att de som ska få nyttja detta får någon slags ”intyg” av vår hälsocoach att behovet finns och att det svårligen kan uppfyllas på annat sätt.

Motionen som lämnades in under kommunfullmäktige godkändes av ledamöterna och lämnades över till kommunstyrelsen för beredning.

Fotnot: Tidigare i höstas beslutade socialnämnden att avslå förslaget från de tre kommuninvånarna som önskade få tillgång till de anpassade redskapen inne på Mejeriets träningslokal.

Taggar

Dela


Läs mer

Dörren förblir stängd till gymmet
Gör Mejeriets gym tillgängligt för oss

3 reaktioner på Motion: Gör Mejeriets gym tillgängligt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *