Nyheter

Dörren förblir stängd till gymmet

Nyheter Det blev ett nej från socialnämnden att hyra in sig på Mejeriets fina, och nya, gym som har anpassade redskap för funktionshindrade. Vi har träffat Ann, Monika och Susanne som är väldigt besvikna över avslaget. – Ingen har varit i kontakt med oss och vi hade förberett frågor till styrande politiker som förblev obesvarade, säger trion när vi träffar dem på Mejeriet i Skillingaryd.

Vi tog oss till Mejeriet i Skillingaryd där tre kommuninvånare lämnat in ett förslag till kommunen att få möjlighet att använda träningslokalen...

Ett Vaggerydsförslag inlämnades till kommunfullmäktige i våras, som godkändes av ledamöterna och lämnades vidare till socialnämnden för beredning, beslut samt delgivning tillbaka till kommunfullmäktige. 

Bakom förslaget står Vaggerydsborna Monika Samuelsson och Ann Karlsson samt Susanne Håkansson från Skillingaryd. Samtliga tre har neurologiska sjukdomar och i förslaget till politikerna var att kunna få låna gymmet på Mejeriet i Skillingaryd, som är anpassat för dem. 

I förslaget till politikerna kan man läsa att ”Regelbunden träning med eller utan redskap är en förutsättning för att vi ska kunna fungera så bra som möjligt. Eftersom gymmen i kommunen inte är anpassade för funktionshindrade har vi inte tillgång till den, för oss så viktiga, träningen med redskap som vi är i behov av. Efter ett flertal besök på Mejeriet har vi kunnat se att deras gym ofta står outnyttjat. 

Träningsredskapen där är välkända för oss som varit på sjukgymnastik och olika former av rehabilitering. En möjlighet att få hyra eller låna gymmet när den inte används av de boende skulle betyda mycket för oss. Träningen bidrar till ökad rörlighet, minskad stelhet, mindre smärta och med andra ord en ökad livskvalité. Förslagsvis kunde det upprättas en enkel form av bokningssystem där exempelvis ett block med klockslag ligger tillgängligt där man kan se vilka tider som är bokade/bokningsbara”.

I Mejeriets träningslokal finns anpassade redskap och utrustning

På socialnämndens sammanträde den 5 oktober beslutade nämnden att avslå förslaget mot bakgrund av den konkurrenssituation som skulle uppstå gentemot privata anläggningar samt att förslaget innebär ett utvidgat ansvarsområde för socialnämnden som åligger regionen. Under tisdagen träffade vi Monika, Ann och Susanne på Mejeriet i Skillingaryd. Inbjuden var också nämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (M) och Göran Tollbo (S), vice ordförande, som båda två tackade nej… Ann-Katrin Löfstedt hänvisar till nämndens beslut.

Susanne Håkansson:
– Ingen har hört av sig från socialnämnden innan beslut togs. Det var fegt att inte träffa oss. De kunde gott få möta oss ansikte mot ansikte och se vilka svårigheter vi har när vi ska ta oss fram. 

Monika Samuelsson är väldigt besviken och menar att beslutstexten som anges inte håller:

– Vi ska behandlas jämlikt. Alla har lika värde. Kommunen skriver om det överallt om allas lika värde. Det är det absolut inte. Vi känner oss diskriminerade.

Trion är med i den så kallade ”måndagsklubben” som brukar arrangeras bland annat på Mejeriet. Gymmet fick man se och träningsredskapen som är anpassade för deras behov.

Monika Samuelsson igen:
– Det är i första hand de boende på Mejeriet som ska nyttja gymmet, det vet vi och vi vet också att träningslokalen inte används så mycket. Vi frågade därför om vi kunde få komma hit 1 till 2 timmar i veckan och träna. Träning är väldigt viktigt för oss. Vi ska inte vara här när andra är här och träningsredskapen är subventionerat med skattemedel och vi betalar också skatt.

– Att de tycker att de inte ska konkurrera tycker jag låter som en undanflykt, vad gör restaurangen här då? Betalningsmöjligheten finns redan i och med restaurangen, träningsredskapen är gjorda för oss och gymmet står tomt, menar Susanne Håkansson som nämner också att ”vi ska ju inte bo här, vi är inga aliens som ingen vågar möta, vi byter skor innan gymmet och torkar av de redskap som vi använt”.

Ann Karlsson flikar in att ”i Vaggeryds sim- och sporthall går vanliga människor, och föreningar, och hyr lokalerna. Varför kan vi då inte få hyra i Mejeriets träningslokal? De pratar emot sig själva, tycker jag”. 

Karlsson, Håkansson och Samuelsson kanske kan få med sig någon mer som vill och kan nyttja gymmet, en till två timmar i veckan, så kanske är tränargänget en handfull kommuninvånare med liknande funktionshinder.

– Det är ju inte så att vi är hundra personer som dönar in här genom entrén. Ordförande i nämnden, om någon, skulle väl tycka det är bra att vi tränar, menar Susanne.

Vad är det som skiljer privata gym mot Mejeriets gym?

– Nära till parkering, inte långt att gå in, gymmet är anpassat för handikappade och äldre. Det spelas inte hög musik, då vi oftast är hjärntrötta. Här på Mejeriet är ett rehabgym kan man kalla det. Vi känner igen redskapen. Cyklarna är anpassade för oss där vi kan sitta och cykla samt spänna fast fötterna själva. Det finns en barr att gångträna i och en motormed som är en cykel som visar vilken sida som är starkast och då kan man lägga på mer tryck på ena sidan, det är som en rehabcykel, menar Ann, Monika och Susanne som fortsätter:

Från vänster Susanne Håkansson, Monika Samuelsson och Ann Karlsson

– De kunde de tänka på, vi kommer kosta kommunen om vi inte får tillgång till sådana här gym. Vi klarar oss själva, vi känner igen de här redskapen från vår rehabtid. Vi ska inte vara här gratis, vi ska betala såklart. Det är ett sånt fint gym som står här, nyttjas lite dåligt och kostar pengar.

Monika flikar in att ”Vi hade kunnat vara här när de boende på Mejeriet äter lunch exempelvis. När Mejeriet invigdes sa de att det var en samlingsplats, vad blev det av det?”

De tre damerna från kommunen har olika neurologiska åkommor och tar sig sakta med hjälp av rullator och krycka ut från Mejeriets innerträdgård och några meter till gymmets dörr där det finns en lapp med orden ”Välkommen, här finns något för var och en. Oavsett vad du gör så är jag glad att se dig här”. Men dörren för de tre damerna, som behöver anpassad träning, förblir stängd och innan vi går ut genom huvudentrén till handikapparkeringen blir slutorden:

– Att vi, några få, kan vara så många fattar vi inte. Vi tre är väl inte ett hot. Vi är besvikna på att ingen politiker vill möta oss. Vi hade förberett frågor, som blev obesvarade. I dag i alla fall…

På kommunens hemsida kan man läsa att Träffpunkt Mejeriet i Skillingaryd finns till för dig som är senior där du kan hitta nya vänner, gympa, lära dig något nytt eller bara vill umgås. 

Så sent som den 21 augusti i år, vecka 34, flaggade Vaggeryds kommun för allas lika värde och för att betona värdet av lika värde för alla människor. Ett respektfullt bemötande som vilar på våra värdeord ”tanke och omtanke” och ”alla har betydelse” ska vara vägledande för oss i Vaggeryds kommun. 

I kommunens likabehandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige i februari 2020 finns bland annat information om att kommunen har nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier. 

– Vi känner oss diskriminerade, säger damtrion som fick avslag på sin önskan om möjligheten att träna på gymmet i Mejeriet

I tjänsteskrivelsen, som författades i september månad, som förslagslämnarna fått i samband med beslutet från socialnämnden sammanfattas: 

Kommunstyrelsen har överlämnat ett Vaggerydsförslag till socialnämnden för beredning, beslut och delgivning till kommunfullmäktige. 

I den kommunala delegationsordningen har verksamheten i uppdrag att rehabilitera medborgare som har insats enligt socialtjänstlagen eller har insats i form av hemsjukvård. Utförande av rehabilitering sker i det egna hemmet eller i någon av lokalerna på socialnämndens tre boende för äldre. Socialnämnden har förståelse i att medborgare som inte har insats via den kommunala verksamheten kan ha ordinerats rehabiliterande åtgärder av regionen och/eller ha fått ett egenintresse i träning. Denna målgrupp är utanför socialnämndens delegation och hänvisas till att utföra aktiviteter på ordinatörens inrådan, via en förening eller privat anläggning. 

Det är viktigt att medborgare uppmärksammar de privat anläggningarna om vikten av att tillgänglighetsanpassa sina redskap och lokaler utifrån en universell utformning. 

Konkurrenssituationen förklaras genom kommunens jurist att offentliga företag ska inte konkurrera på ett oschyst sätt med privata företag. Det är bakgrunden till den regel i konkurrenslagen som ska hindra att offentliga aktörer stör konkurrensen. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i konkurrenslagen. Det betyder att kommunen inte utan lagstöd får särbehandla vissa kommuninvånare eller grupper av kommuninvånare genom att låna ut lokaler. 

Taggar

Dela


Läs mer

Gör Mejeriets gym tillgängligt för oss
Politikerna kritiska: Mejeriet blev inte som tänkt
Snart klart med bad och gym på Mejeri
Mejeriet invigdes högtidligt
Motion: Gör Mejeriets gym tillgängligt

13 reaktioner på Dörren förblir stängd till gymmet

Vilken konkurrenssituation? De privata har ju inte de redskapen som de behöver. Billiga svepskäl från ett uselt styre.

Ta upp detta i intresseförening och försök att påverka. Ta också upp att förslagen kallas som de gör, främjar inte sammanhållningen i kommunen direkt. Invånareförslag är ju ett alternativ men finns säkert bättre.

Om det skulle vara en ”konkurrenssituation som skulle uppstå gentemot privata anläggningar” samt att ”förslaget innebär ett utvidgat ansvarsområde” för socialnämnden som åligger regionen.
Det var de dummaste illvilliga svar jag någonsin hör från den där socialnämnden och dess elaka förvaltningschefer. Om de inte får konkurrera med det privata så stäng hela Mejeriet. Därför det finns privata vårdhem. Varför får man ”konkurrera” med dem?
Har vi valt politiker för att de ska värna om privata verksamheter? Trodde de skulle värna om invånarna?
Hur står det till med rörelse på recept?
Utvidgat ansvarsområde? Ja, men tar er i kragen och ta hand om de äldre så ni slipper dem i förtid på äldreboendet. Livet består av mycket mera än lagtexter som ska följas. Nog kan politikerna ta kommandot och ta beslut som gynnar äldre personer som vill sköta sin rehabilitering?

Finns det någon som kan och orkar överklaga socialnämndens beslut? Det här borde få prövas i annan instans.

Är det inte för alla i kommunens invånare som är pensionärer och 65 plus? Eller det för de anställda i kommunsektorn.

Märkligt att socialnämnden hänvisar till konkurrenssituation när det gäller gymmet.
När Mejeriet projekterades och särskilt hur restaurangen skulle drivas, var det synpunkter från befintliga restauranger i samhället om den fria konkurrensen, ja just detta med konkurrenssituationen?? Men det var då nu är nu…
Nu finns det en restaurang som inte lever upp till vad som då projekterades, lägg därtill medicinbadet.

Tycker ni har helt rätt, detta är inte ok hantering.
Driva resturang går bra ut konkurrenssynpunkt.
Att vi dessutom har lagt mycket skattepengar på detta bygge och sedan inte kunna använda delar av lokalerna fullt ut.
Den stora drivkraften i detta bygge var ju att det skulle vara en mötesplats.
Detta måste bli bättre.

Helt otroligt att denna kommun inte klarar av att vara ödmjuk och lyhörd mot befolkningen som bor i den. Hur svårt kan det vara!

Det är ju helt oacceptabelt. Här bor vi i en kommun där hjulet alltid ska snurra. Gäller inte det för funktionshindrade? Dessutom sitter en före detta idrottslärare och inte kan påverka hur viktig träning är för alla individer. Det är dock synd att inte de fina gymmen i Skillingaryd och Vaggeryd tänkt på att handikappanpassa sina lokaler med maskiner som ska passa alla. Jag vet att handikappad mår mycket bättre och får ett drägligare liv om de får hjälp att träna och det ställer inte kommunen upp på. Fruktansvärt lågt.

Ja vilket dravel kommunen kör med. Jag går själv på gym men ser inga handikappsredskap. Undrar, var de finns i denna kommun? Jag tycker att det är dåligt av er när behovet finns.

Det är synd att det inte går att någon annan att hjälpa med det med bidrag från kommunen staten eller allmäns arvsfonden. Är man sjuk behöver man anpassad träning.

Det är så tråkigt att den här kommunen har så negativ inställning till rörelse och träning överlag. Vill aldrig stötta några beslut som har med det att göra. Titta bara på de dåliga faciliteterna som finns för ungdomsidrotten i kommunen. Andra små kommuner har både fina inomhusarenor för multisport samt stora utomhusanläggningar med plats för många olika sporter. Nej att stötta de som mest behöver det i samhället verkar inte vara något som kommunen har intresse av.

Konkurrenslagstiftning har gått för långt. När jag gick i gymnasiet på transport, teknik, fick vi göra jobb hos andra. Ett bra sätt att lära sig på. Nu får de inte konkurrera så det blir att öva i en sandgrop eller på papper att arbeta med grävmaskin och hjullastare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *