Nyheter

Museiföreningen om namnfrågan: ”Stärker oss i vår uppfattning”

Nyheter Nu har Waggeryds Museiförening lämnat ytterligare ett svar till kultur- och fritidsnämnden angående den nya gatan på Östermo.

Området där nya gatan ska namnges.

Waggeryds Museiförening uppskattar kultur- och fritidsnämndens initiativ att rådfråga Språkrådet om namnförslaget Linjenvägen.

Språkrådets svar stärker oss i vår uppfattning att ordet Linjenvägen är språkligt korrekt och därmed fullt användbart. Vi tycker att man kan jämföra Linjenvägen med gatunamnet Backenvägen i Umeå som omnämns i Språkrådets svar. Namnet Linjen har uppstått ur folkmun förmodligen på samma sätt som namnet Backen i Umeå.

Människorna i trakten kring Mölna, nordöst om Vaggeryd, använde i 75 års tid den påbörjade men övergivna järnvägsvallen som sin väg till Vaggeryd. De kallade den för Linjen och den var deras viktigaste förbindelselänk med Vaggeryd fram till 1956 då Hokvägen blev klar.

Linjen fungerade som barnens skolväg och böndernas körväg till mejeriet, kvarnen och stationen och som cykelväg för många som arbetade på Munksjö och möbelfabrikerna i Vaggeryd. Efter Hokvägens tillkomst minskade Linjens betydelse men namnet har levt vidare in i vår tid som benämning på den spikraka skogsvägen mellan Östermo och Mölna.

Museiföreningen menar att namnet Linjenvägen uppmärksammar en företeelse i vår lokalhistoria som håller på att glömmas bort. Föreningen kommer att sätta upp en informationstavla om Linjen och dess historia vid anslutningen till den nyanlagda vägen.

Museiföreningen vidhåller sitt namnförslag – Linjenvägen.
Vi menar att Språkrådet ger oss stöd för vårt förslag. Ordet Linjen i Linjenvägen är inte bestämd form av substantivet linje utan namnet på en väg.

Lars Erik Joakimson
Ordförande i Waggeryds Museiförening

Taggar

Dela


Läs mer

Linjevägen är Linjenvägen
Linjevägen eller Linjenvägen – Språkrådet kopplas in
Första beslutet i nämnd: Namngivning av gata
Det är som förgjort – nybyggda vägen har fortfarande inget namn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *