Nyheter

Linjevägen är Linjenvägen

Nyheter I går berättade vi om kultur- och fritidsnämndens beslut gällande namngivning av nybyggd gata på Östermo i Vaggeryd. Nu svarar Waggeryds Museiförening; – Rätt namn är Linjenvägen.

I mötesprotokollet från kultur- och fritidsnämndens beredning finns angivet:

Ärendet har skickats på remiss till Waggeryds Museiförening för yttrande innan nämnden beslutar i frågan. Waggeryds Museiförening föreslår att den nya gatan ska heta Linjevägen med hänvisning till områdets historia gällande Linjen som var en del av vandringsled, cykel- och ridväg och som även idag används och ansluter till den nylagda gatan.

Linjevägen beslutades senare av kultur- och fritidsnämnden under förra veckan. Men Lars Erik Joakimson, som är ordförande för Waggeryds Museiförening rättar.

– Kultur- och fritidsnämnden har anammat vårt förslag på nytt gatunamn på Östermo Industriområde. Namnet ska vara Linjenvägen och det ska inte vara Linjevägen som felaktigt uppgivits, säger Lars Erik och skickar med följande historiska beskrivning: 

När järnvägen mellan Vaggeryd och Hok byggdes i slutet av 1870-talet var det från början tänkt att den skulle ha en annan sträckning från Vaggeryds station än den som gäller idag. Planen var att spåret skulle gå från stationen mot det nuvarande fjärrvärmeverket i en linje mot Mölna för att korsa Lagan söder om Mölna och sedan fortsätt till Hok. Det blev en lång raksträcka. En gata i skogen höggs upp och förberedelser för spårläggning gjordes.

Planen ändrades men den påbörjade banvallen kom till användning som väg och kallades för Linjen. Natan Boberg skriver i Byarums Hembygdsbok 1972 att ”Linjen” övergavs när man insåg svårigheterna att bygga banan i de besvärliga sankmarkerna söder om Mölna.

Linjen var under cirka 75 år den naturliga vägen till Vaggeryd för de som bodde i trakten kring Mölna och den användes fram till 1956 då bilvägen mellan Vaggeryd och Hok byggdes. Efter det har den varit till glädje som vandringsled, cykel- och ridväg och är fortfarande fullt framkomlig och flitigt utnyttjad. Linjen ansluter direkt till den nyanlagda gatan där den slutar. Delar av Linjen bildar gräns mot naturreservatet Östermo.

Waggeryds Museiföreningen föreslår att den nya vägen får ett namn med koppling till Linjen. Vårt förslag är Linjenvägen.

Linjenvägen är det rätta namnet på nya gatan och har fått sitt namn från linjen

Taggar

Dela


Läs mer

Snart rätt gatunamn på Östermo
Det är som förgjort – nybyggda vägen har fortfarande inget namn
Linjevägen eller Linjenvägen – Språkrådet kopplas in
Museiföreningen om namnfrågan: ”Stärker oss i vår uppfattning”
Linjevägen eller Linjenvägen – nu har gatan fått sitt namn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *