Nyheter

Snart rätt gatunamn på Östermo

Nyheter Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott upphäver tidigare nämndbeslut gällande namnsättning på nybyggd gata. Tidigare Linjevägen ska bli Linjenvägen

Området där nya gatan ska namnges. Linjenvägen.

Vi berättade tidigare i januari att kultur- och fritidsnämndens första beslut med den nya konstellationen under den här mandatperioden gjordes under sammanträdet och det var en namngivning av en gata på Östermo Industriområde. 

I handlingarna angavs Linjevägen och när vi offentliggjorde namngivningen kontaktade Waggeryds Museiförening tidningen och bad oss rätta, då vi skrivit fel namn på nya gatan. 

Lars Erik Joakimson, som är ordförande för Waggeryds Museiförening rättade.

– Kultur- och fritidsnämnden har anammat vårt förslag på nytt gatunamn på Östermo Industriområde. Namnet ska vara Linjenvägen och det ska inte vara Linjevägen som felaktigt uppgivits, berättade Lars Erik då.

Paragrafen då, för någon vecka sedan, justerades omedelbart med tanke på Lantmäteriets fortsatta arbete. Nu tar nämnden omtag på namngivningen och under arbetsutskottets sammanträde har nu tidigare beslut om gatunamnet upphävts. I handlingarna anges Linjenvägen som det rätta gatunamnet på Östermo.

Taggar

Dela


Läs mer

Linjevägen är Linjenvägen
Första beslutet i nämnd: Namngivning av gata
Det är som förgjort – nybyggda vägen har fortfarande inget namn
Linjevägen eller Linjenvägen – Språkrådet kopplas in
Linjevägen eller Linjenvägen – nu har gatan fått sitt namn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *