Nyheter

Nämnd backar på tidigare beslut om byggnation i influensområde

Nyheter För en månad sedan beslutade miljö- och byggnämnden att spara tid och pengar för den sökande som önskade bygga inom influensområdet i Alshult, och lämnade då ett avslag på ansökan. Nu har ansökan varit uppe på nämndens bord igen

Vita är influensområdet i kommunen

Tofteryds starke man, PO Toftgård, utryckte sig bestämt i en debattartikel här i tidningen om att beslutet som tagits tidigare, om avslag, inte var bra. Kommunstyrelsen hade uppe frågan på sitt senaste möte och vädjade till miljö- och byggnämnden att tänka om och ge ett positivt besked om byggnation för att markera. Nu har miljö- och byggnämnden gjort det och lämnar ett positivt förhandsbesked för byggnation vid Alshult, strax väster om Båramo Industriområde.

– Vi gav ett positivt förhandsbesked vid senaste sammanträdet. Beslutet kommer att dras via Försvarsmakten och Länsstyrelsen i vanlig ordning när det gäller byggnation i influensområdet, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Tidigare förhandsbesked inom influensområdet har Fortifikationsverket och Försvarsmakten motsatt sig. Den tilltänkta fastigheten ligger inom påverkansområdet för buller eller annan risk kring Skillingaryds skjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del. Men nu finns alltså chansen att pröva bygglovsärende vid västra delen av influensområdet.

Här finns nämndens tidigare beslut

Här finns PO:s debattartikel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *