Nyheter

Olycklig hantering av bygglov

Nyheter Bygglovet vid Alshult väster om Båramoområdet, som avslogs av miljö- och byggnämnden, anses vara olyckligt. Nu påpekar kommunstyrelsen att kommunen ska hålla en gemensam linje.

Det vita illustrerar influensområdet

– Miljö- och byggnämnden avslog förhandsbeskedet som gäller ett enbostadshus i Alshult. Vi från kommunstyrelsen tyckte det här beslutet är olyckligt. Motiveringen är att vi i kommunstyrelsen har ett ansvar för kommunfullmäktiges övergripande måluppfyllelse, där vi jobbar med rådigheten om marken i kommunen. Vi vill att miljö- och byggnämnden omprövar beslutet när det gäller avslaget av förhandsbeskedet i influensområdets västra del, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

– Det är viktigt att vi tar varje del och jobbar med. Östra delen av kommunen kan finnas fog för, men västra delen av influensområdet känns orimligt med tanke på allt som händer med Båramoområdet. Det ska synas att det pågår verksamhet i vår kommun, menar Gert Jonsson (M).

Kenth Williamsson (S), håller med Gert Jonsson (M), och flikar in att ytterst är det miljö- och byggnämnden som fattar besluten, men däremot kan vi i kommunstyrelsen påverka de mål vi har och att vi följer de mål som vi har satt upp.

– Det är en uppmaning till nämnden, avrundar Kenth Williamsson (S).

Kommunstyrelsen kommer att föra en dialog med länsstyrelsen och försvarsmakten inför kommande översiktsplan och då behövs konkreta fall som påvisar orimligheten influensområdet påverkar utvecklingen av Vaggeryds kommun.

Här finns artikeln om avslaget

Här är debattartikeln där PO Toftgård reagerar

Taggar

Dela


2 reaktioner på Olycklig hantering av bygglov

Uppdraget till kommunstyrelsen borde väl vara att ta upp frågan med försvaret att ändra influensområdet? Det har ju ändrats tidigare och med den utvecklingen av Båramo blir försvarets buller inte lika påverkande.

Kanske dags att se tillbaka när förändringen av influensområdet förändrades för att gynna byggnation i Skillingaryd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *