Nyheter

Parkeringsnorm förbereds i ny trafikstrategi

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade parkeringsnorm vid senaste sammanträde. – Vi har haft mycket diskussioner och det är ett givande och tagande, säger Gert Jonsson (M). 

Kommunen arbetar med att ta fram en ny parkeringsnorm. I det sammanhang anser kommunen att det finns ett behov till att föra dialog om kommunens övergripande arbete med trafikplaneringen generellt. Parkeringsnormen anses då som en del av kommunens arbete med trafikplaneringen och den fysiska hållbara samhällsutvecklingen. 

– Vi ska försöka ta fram någon form av trafikstrategi, men det är ett större arbete. Vi hade mycket diskussion gällande parkeringsnormen i kommunen och det är ett givande och tagande. Nu ska man förbereda ärendet igen: en inre zon i Skillingaryd och Vaggeryd som har lägre antal p-platser. Vi har inga stora parkeringsutrymmen. Det är klart att vi vill ha många parkeringsplatser, sedan ska den vara asfalterad och då är det dyrt. Risken är att man får dyra hyreslägenheter i andra ändan. Vi har haft ett förslag tidigare gällande parkeringsnorm men då kom vi inte fram till något, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

– Parkeringsnormen styr, och finns med under hela resan, när vi gör detaljplan. Man ska beräkna antal platser både vid hyres- och villaområden. Helst vill vi inte ha offentliga parkeringar, säger Anna Karin Slunge (S).

Fotnot: I februari påminde miljö- och byggnämnden kommunstyrelsen om att parkeringsnormen behövde komma fram.

För tre år sedan kom kommunstyrelsens arbetsutskott fram till nedan:

”I förslaget som nu lämnats ut till partigrupperna är tätorterna indelade i zoner, där A är mest centralt och D är längst från centrum.

Det finns ett parkeringstal för olika verksamheter där flerbostadshus i zon A ska finnas sex parkeringsplatser för bil, åtta platser för kontor, 15 för handel.

I tätorterna gäller 2 cykelplatser per lägenhet i flerbostadshus, där det ska vinnas 20 platser för kontor, 10 för handel och 30 platser i för- och grundskolan.

Vaggeryds kommun har under de senaste fem åren haft en snabbare ökning av invånarantalet, jämfört med under 2000-talet. Då befolkningen ökat och prognosen visar på fortsatt tillväxt utökas behovet av mark för bland annat bostäder, arbetsplatser, kommersiell och offentlig service, vilket leder till att hushållning av mark framförallt i centrala delar blir allt viktigare. Parkeringsplatser upptar stora arealer då exempelvis bilen kan behöva parkeringsplats både vid bostaden, arbetsplatsen och livsmedelsaffären”. 

Taggar

Dela


Läs mer

Ny parkeringsnorm tas fram
Nämnd påminner om parkeringsnorm

6 reaktioner på Parkeringsnorm förbereds i ny trafikstrategi

Räkna på hur många arbetar i kommunkontoret och har bil, lämna över dem till Vsbo:s hyresgäster och att alla lägenheter har en plats .

”Helst vill vi inte ha offentliga parkeringar, säger Anna Karin Slunge (S)”. Hur har hon mage att komma med något så rent ut sagt idiotiskt! Men populismen säger att man skall bryta ned samhällsstrukturen. För egen del har jag upplevt konsekvensen av detta bland annat i Lund-Malmö, och det är en ren katastrof.
Ur privatlivets synvinkel måste det finnas parkeringsplatser där boende kan parkera sina bilar och där man kan ta emot gäster utan att dessa behöva cirkla runt och leta och utan att behöva gå långa sträckor. Det räddar inga ytor om man lägger över ansvaret på de boende att skapa privata parkeringsplatser,
Ur handelns synvinkel är det en katastrof om man skär ned på parkeringsytor och i värsta fall även avgiftsbelägger dessa. Tycker kommunen att handeln i centrumområdena är ohemult gynnad? Jag skrev ett medborgarförslag om två timmars parkeringstid på torget i Skillingaryd istället för en timma. Detta efter ett utdraget tandläkarbesök med efterföljande besök på apoteket. Sådant klarar man inte på en enda timma! Men det är ju så att antalet P-platser på torget gjordes för få när torget byggdes om. Tänk om P-platserna vid Hemköp och ICA skulle minskas – vad skulle konsekvensen bli? För egen del skulle jag då bli mera benägen att köra till Värnamo istället för att handla. Men verksamheten i vår egen kommun skulle missgynnas.
Jag uppmanar kommunen att inse att bilen är och kommer förbli ett nödvändigt transportmedel. Jag uppmanar kommunen att överge tanken på att pressa befolkningen, de som har tillräckliga kroppsresurser för detta, att ta sig fram med cykel eller till fots. Det håller inte i långa loppet!

Ta upp detta i Skillingaryds Intresseförening och se till att det blir något bra av det. Låt oss ha tvåtimmarsparkering i stället för bara en när vi ska uträtta våra ärenden.
Kommunanställda kan gott parkera på Slätten. Släpp många av de platserna till oss vanliga som har ärenden i stället. Bra förslag att Gert kan parkera en bit borta. Han och de andra politikerna kan gott gå 400 meter

Se till att alla som jobbar på kommunkontoret får egna platser på Slätten så behöver de inte ta upp alla platser i centrum där det råder anarki just nu. Varför måste det vara asfalt? Kan de inte parkera på grus?

Hyvla av gräset och gör en nedre parkering på andra sidan järnvägen där ni gjorde en parkering tidigare. Det behövs bara några lass grus och ett staket mellan övre och nedre parkeringen. Det blir inte så dyrt och skulle avlasta torgpakering betydligt

Så det innebär att vi boende, inte kommer at kunna ha vår bil i närheten av där vi bor, utan man får ta och ställa sig utanför Skillingaryd? Skulle vilja se Gert ställa sin bil vid cirkel-k och gå in till kommunhuset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *