Nyheter

Projekt läggs ned: Markägarna säger nej

Nyheter I somras berättade vi om att vindkraftsprojektet väster om Bratteborg var på gång. I torsdags meddelade vindkraftsbolaget att man lägger projektet på is

I det här området var det aktuellt med 10 eller 12 verk

Då, i somras, var det ”ett samarbete med markägare i bygden”. Sedan dess har det varit informationsmöte i Ekeryd där markägaren inbjöds. 

I ett brev till markägarna i torsdags konstaterades att det blev ett omöjligt projekt. Fortums markavtal som skickades ut är därmed inte längre giltiga. 

Karl-Johan Hellblom vid Fortum Vindkraft Sverige AB bekräftar: 

– Vi har diskuterat med markägare för att undersöka möjligheten i området. Vi har lagt ned planerna då intresset från markägare var lågt. Uppskattningsvis hade vi planer på att 10–12 verk skulle kunna få plats i området. Det är en lång process och hade vi fått ett positivt besked från markägare hade vi kanske kunnat komma in med en ansökan om ett år. Vi har inga planer att se om det finns andra områden i Vaggeryd kommun i nuläget, berättar Karl-Johan Hellblom. 

Frida Svensson, Smedjebo, är en av markägarna och kommenterar brevet från Fortum så här: 

– Det här är verkligen fantastiska nyheter. Jag har satt in mig i detta med vindkraft sedan i somras då jag och min man fick erbjudande om att arrendera ut vår mark till Fortum. Det viktigaste för mig var att samtliga som bor runt området faktiskt också skulle veta vad som var på gång och få möjligheter att lämna sina åsikter även i ett sådant här tidigt skede. Bygden har verkligen visat att vi inte står bakom någon vindkraftsetableringar här, menar Frida och fortsätter: 

– Trots att vårt område är med i vindbruksplanen är den högst känslig för vindkraft med dess djur- och naturliv. Vad jag vet så var ingen av oss markägare, som bor i området, intresserade att ingå avtal med Fortum, det säger det mesta tycker jag, avrundar Frida. 

Här berättar vi om projektet 

I september var det dags för informationsmöte, finns att läsa här

Taggar

Dela


16 reaktioner på Projekt läggs ned: Markägarna säger nej

Det är dags att riva nuvarande vindbruksplan och bjuda in dessa kunniga medborgare för att etablera verklighetsförankring .

Så glad för alla boendes skull!
Håller med Stig, och hoppas att alla politiker nu håller det de sagt och faktiskt går med på att revidera den föråldrade vindbruksplanen. Så detta inte händer igen någon annanstans i vår fina kommun.
Marie SD

Intressant!

Den statliga myndigheten, stamnätsägaren Svenska Kraftnät varnar för att koppla in mera icke-planerbar energi i nätet. Vi har redan passerat gränsen för hur mycket nätet kan svälja utan skadeverkningar, orsakade av vindkraftens ständiga oplanerade svängningar i leveranserna. Det går exempelvis inte heller längre, att ansluta mera vindkraft i Värmland eller Dalarna, näten är fulla. Kommuner och regioner har nu börjat sälja av sina mångåriga misslyckade investeringar i olönsam vindkraft, till mycket stora förluster för sina medlemmar, skattebetalarna.

Vi har redan ett mycket nedslående facit, efter många misslyckade år med vindkraften. Trots alla de många stödmiljarder vi, som elkunder, under många år har tvingats betala i form av elcertifikat till den olönsamma vindkraften, har den ändå inte kunnat stå på egna ben.

Nu gäller det att vi får alla partier att få ställa upp på att göra om den föråldrade vindkraftsplan som röstades igenom för fyra år sedan med SD som enda parti som röstade mot. Som denna plan är skriven idag är den farlig för alla oss som bor på landsbygden och har omtanke om vår natur. Ska bli intressant hur SD:s motion kommer att hanteras av politikerna.
Stig Svensson (SD)
Lilleskog

Vindkraftexploatering har ingenting med klimatfrågan att göra – det är en skröna.
Vindkraftexploatering är en affärsidé – det säger till och med industrin själv.
En majoritet av vindkraftindustrin i landet ägs av utländska riskkapitalister vars ledstjärna heter vinst och kapitalavkastning till sina aktieägare. Dessa utländska riskkapitalister bryr sig inte ett skvatt om klimatfrågan – det handlar om pengar – astronomiska summor – och ingenting annat.

Vindkraftsbolagen anställer köpta konsultbolag som skall utföra miljökonsekvensbeskrivningar, dessa förväntas formuleras till sitt innehåll gå exploatörens ärenden. Detta är ett hot mot demokratins grundvärderingar. Exploatören har dessutom rättigheten att sekretessbelägga dessa rapporter – ingen annan utomstående har således möjlighet att ta del av vad som står i dessa.

Demokratin sätts ur spel. Vindkraftindustrin är en skumraskbransch där alla medel är tillåtna – även olagliga

Jag håller helt med ta bort vindbruksplanen helt då den inte har något stöd i verkligheten över huvud taget.
Vaggeryds kommun få bli en kommun helt utan ström från vindkraftspark då femklövern helt saknar stöd för sin energipolitik.

Stort grattis till er alla boende som tack vare driftiga markägare satt stopp för miljöförstöring och minskade fastighetsvärden runt Bratteborg! Heder åt er alla som satte ner foten och försvarade er själva och era medmänniskor.

Underbart med glädjande nyheter. Så klart att vi vill värna om vår bygd, med allt vad det innebär. Höga naturvärden och vår hälsa och vårt mående sätts i fokus. Hurra för det!

Den här gången får inte plånboken styra. Det påstått billigaste, snabbaste sättet är ju också det tveklöst sämsta, den miljöförstörande opålitliga vindkraften.
Vi vill väl inte ha vårt viktigaste livsmedel, vatten, förgiftat?
Vi vill väl heller inte ha skadade fåglar, som får ligga och självdö?
Eller störningar i form av oljud och ljus, som är farligt för både den fysiska och psykiska hälsan, osäker eltillgång samt tusen andra nu kända orsaker, som kommit fram, som gör att vi inte kan godkänna detta urdåliga alternativ – inte ens som komplement.
Tur vi har markägare Frida med flera aktörer, samt alla andra kloka markägare som förstod vad som höll på att hända… De lät sig naturligtvis inte sig luras.
De som agerat och kämpat för sin vackra bygd som ska förbli så oförstörd som det någonsin går.
Vi måste ju även tänka på kommande generationer som också vill kunna leva och bo här, på Smålands fantastiska landsbygd.

Vad skönt att slippa ha detta hängande över sig, för tillfället i alla fall.
Att inte kunna påverka mitt boende utan är helt utlämnad åt andra. Att stå ut med blinkande ljus, olika slags ljud och att min fastighet kan sjunka i värde upp till 50 procent. Jag kan inte flytta för ingen vill bo i en sådan miljö.

Namninsamlingar mot vindkraftverken i detta området är redan genomfört. Markägarna säger nej. Höga naturvärden. En vindbruksplan som inte hänger med i den utveckling som nu sker. Engagerade personer som gärna ställer upp och hjälper er politiker att få till en vindbruksplan som är ett med tiden. Ni politiker har stärkt ut er hand i kommentarsfältet i tidigare artiklar att ni gärna ser att fler hjälper till med arbetet kring vindbruksplanen. Nu finns inga argument för att inte göra om och göra rätt. Låt nu kära politiker våra invånare få vara med och hjälpa till. Definiera detta området som ett område med höga naturvärden som vi värnar om där landsbygden fortsätter att utvecklas med mer bostäder. Dessa höga naturvärden finns från Kvarnberg i söder till norra gränsen vid Månsarp. Vad väntar ni politiker på? Bättre tider än så här kommer inte!

Bra jobbat Frida och dina kompisar.
Det är klart att kommunen måste revidera sin vindbruksplan nu när förutsättningarna ändrats.
Och de skulle ha stor hjälp av dig när de gör det. Så sparar de också en slant på konsulter.
Grattis
Lasse Olsson
Ekesås

Den globala uppvärmningen är ett hot mot våra känsliga ekosystem. Att sätta upp vindkraftverk här är helt motsägelsefullt med den unika artrikedom som finns här. Nu när vi alla känner till naturvärdena här måste vi också värna om dem. Det är ju därför vi ska bort från fossila bränslen

Jag vill ödmjukt påstå att inga av våra politiker ändå skulle rösta igenom att bygga en vindkraftsindustri i det här området när de fått ta del av all information som vi sitter med. Det är sunt förnuft och såpass välvilja har vi. Så långt är allt bra!

Men vad händer framåt i tid nu när kommunernas veto dras in?

Vad händer när en annan exploatör med gynnsammare avtal testar framgång i vårt område och kommunen inte längre har möjlighet att stoppa det?

Detta är vårt område nummer 9:
*Hela området är klassat som ett ostört område av Länsstyrelsen.
*Trollamossen i väst är av riksintresse för naturvård samt är ett Natura 2000-område.
*Vederydssjön i norr är LIS-stämplad och är en dricksvattentäkt.
*Det är högriskområde för skyddade fåglelarter.
*Odlingslandskapet i Bratteborgsområdet i öst är av riksintresse för naturvård.
*Våtmark inne i området är med i Naturvårdsverkets våtmarksinventering, även sumpskog finns här.
*Skjutebo och Ekeryd är i riksintresse för kulturmiljövård. Här sker det även stor inflyttning av främst barnfamiljer som ligger i störst påverkan i vindriktning från verken.
*Bostäder finns längs med hela området och om kartbilden i vindbruksplanen var utformad med det gällande skyddsavståndet på 35 decibel så hade nästintill hela området ej varit aktuellt.
*Området är klassat som det mest känsliga för vindkraft i vindbruksplanen.

Jag välkomnar en ny utformad vindbruksplan och jag hjälper gärna till i det arbetet!

Gott att höra att det lönar sig att kämpa för en god sak, vilket detta verkligen är. Tack Frida och alla andra som kämpar för att få växter i vår natur, miljön och framför allt vi människor ska kunna leva och må bra 🙏

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *