Statistik

Välj

Bränderna ökar i juletid – många missar största brandrisken

Statistik Bostadsbränderna ökar under jul- och nyårshelgerna. I Jönköpings län brukar larmsamtalen om bränder vara 14 procent högre än normalt under december och januari.  Men medan vi håller koll på ljusen är det spisen som utgör den största risken – tvärtemot vad många tror. Det visar statistik sammanställd av SOS Alarm och Försäkringsbolaget If…

Fler elever tar gymnasieexamen

Statistik För sjätte året i rad ökar andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Ökningen sker på samtliga högskoleförberedande program och på de allra flesta yrkesprogram…

Ny studie om elevers kunskaper bekräftar positivt trendbrott

Statistik Kunskapsresultaten i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 8 ligger kvar på samma nivå som 2015, när den internationella kunskapsmätningen TIMSS genomfördes förra gången. Det betyder att 2015 års trendbrott med förbättrade kunskapsresultat kvarstår och bekräftas i TIMSS 2019…

Stor ökning av besök i länets skyddade natur

Statistik Under 2020 har antalet besök ökat i landets och i Jönköpings läns skyddade natur. Det visar en undersökning utförd av Naturvårdsverket samt data från Länsstyrelsens besöksräknare…

När blir vi elva miljoner?

Statistik

2 / 212