Statistik

Välj

Ny rapport: bättre vägplanering kan minska stora utsläpp

Statistik Genom att ta hänsyn till vägars utformning kan vi bidra till att minska klimatpåverkan från transporter. Det visar den nya rapporten ”Satsningar på vägnätet kan minska klimatutsläppen” från samhällsutvecklaren Ramboll…

Oförändrat förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

Statistik Resenärerna har ett fortsatt gott förtroende för sin regionala kollektivtrafik. Trots ett mycket tufft år med pandemi och minskat resande ligger nöjdheten med senaste resan kvar på fjolårets nivå och nöjdheten med kollektivtrafiken i stort har till och med ökat. Det visar Kollektivtrafikbarometern 2020…

Få vinds- och källarinbrott i länet

Statistik Stölder i källare och på vindar ökar i Sverige. Men i Jönköpings län har anmälningarna minskat, visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av färska siffror från Brå…

Anmälda brott 2020 – Preliminär statistik

Statistik I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott…

Skilsmässorna i länet ökar

Statistik Under 2020 kom det in fler ansökningar om skilsmässor än vad det gjorde under året innan i Jönköpings län. Det visar siffror från Domstolsverket som Länsförsäkringar Jönköping sammanställt.  …

27 personer omkom till sjöss 2020

Statistik Transportstyrelsens preliminära statistik för 2020 visar att 27 personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 24 omkomna 2019. Ingen omkom i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart…

En av fem dricker mindre alkohol under pandemin

Statistik Var tredje svensk har förändrat sina alkoholvanor under coronapandemin. Det framkommer i Sifoundersökningen Dryckeskollen, som är genomförd på uppdrag av Carlsberg Sverige.  21 procent har druckit mindre alkohol under pandemin, medan 10 procent uppger att de har ökat sin alkoholkonsumtion. Undersökningen visar även att 58 procent av svenskarna kan tänka sig att ta en vit månad under 2021…

Kraftig minskning av viltolyckor i länet

Statistik Det blev ett rejält trendbrott när det kommer till viltolyckor i Jönköpings län under 2020. Antalet olyckor minskade med mer än 500 stycken jämfört med 2019…

Ny rapport: resa kollektivt säkrare än matbutiker menar pendlare

Statistik Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat dramatiskt sedan covid-19 började spridas. Men pandemin har inte bara påverkat antalet resenärer, utan också känslorna hos de som reser. Stämningen i kollektivtrafiken har blivit mildare, och en sorts gemensam respekt har vuxit fram. Samtidigt har en del osäkerhet kring tidigare självklara beteenden uppstått, exempelvis vilket agerande som är rätt då en medpassagerare behöver hjälp…

Mer utomhusträning i vinter – framför allt för kvinnor

Statistik I en ny undersökning som Friskis & Svettis låtit genomföra uppger nästan fyra av tio att de planerar att träna mer utomhus i vinter, jämfört med samma period förra året. Bland kvinnor och stadsbor finns de med högst ambitioner för vinterträningen. ”2021 är året då ute verkligen blir inne”, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare på Friskis & Svettis…

Bränderna ökar i juletid – många missar största brandrisken

Statistik Bostadsbränderna ökar under jul- och nyårshelgerna. I Jönköpings län brukar larmsamtalen om bränder vara 14 procent högre än normalt under december och januari.  Men medan vi håller koll på ljusen är det spisen som utgör den största risken – tvärtemot vad många tror. Det visar statistik sammanställd av SOS Alarm och Försäkringsbolaget If…

Fler elever tar gymnasieexamen

Statistik För sjätte året i rad ökar andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Ökningen sker på samtliga högskoleförberedande program och på de allra flesta yrkesprogram…

Ny studie om elevers kunskaper bekräftar positivt trendbrott

Statistik Kunskapsresultaten i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 8 ligger kvar på samma nivå som 2015, när den internationella kunskapsmätningen TIMSS genomfördes förra gången. Det betyder att 2015 års trendbrott med förbättrade kunskapsresultat kvarstår och bekräftas i TIMSS 2019…

Stor ökning av besök i länets skyddade natur

Statistik Under 2020 har antalet besök ökat i landets och i Jönköpings läns skyddade natur. Det visar en undersökning utförd av Naturvårdsverket samt data från Länsstyrelsens besöksräknare…

När blir vi elva miljoner?

Statistik