Budget 2024

Skolans budget presenterades

Skolans budget presenterades

Nyheter En ökning med 11,7 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden. – Vi satsar på löner, ökning på bidragssidan men det är svårt att beräkna kost och skolskjuts, berättar nämndens ordförande Marijo Corkovic (S)……

Nästa års miljardbudget klubbades i fullmäktige

Nästa års miljardbudget klubbades i fullmäktige

Nyheter Tre budgetar låg till grund inför måndagskvällens kommunfullmäktige. Majoritetens och två från oppositionspartierna. Camilla Holm, ekonomichef, föredrog majoritetens kassa under kommande år och därefter följdes en debatt av ledamöterna…

Ambitionen var gemensam plan: Oppositionen lägger två budgetar

Ambitionen var gemensam plan: Oppositionen lägger två budgetar

Nyheter KD, L och SD har en plan för kommande året. C och EMP har en annan variant. Det var två budgetar som presenterades av oppositionspartierna under dagen. – I grund och botten har vi samma tankar, menar Jörgen Johansson (C) och Axelsson (KD) menar på att majoritetens budgetförslag helt saknar satsningar utanför våra tätorter…

Budget 2024: Miljardvallen spräckt

Budget 2024: Miljardvallen spräckt

Nyheter Under torsdagseftermiddagen presenterade samverkanspartierna M och S, som titulerar sig ”Det bästa för Vaggeryds kommun”, sin budget för nästa år. Miljardvallen spräcktes i budgetsammanhang för första gången, oförändrad skatt för oss kommuninvånare och överskottsmålet sänks… …

Minskad hyrbemanning och ökade resurser till vårdcentralerna i budget 2024 – trots svårt ekonomiskt läge

Notiser Samverkan Region Jönköpings län kommer att ta ett stort ansvar för att hela Jönköpings län ska vara levande även i en orolig tid. Med utveckling av kollektivtrafik, hållbarhet och arbetspendling i fokus samt en attraktiv landsbygdsutveckling. Hälso- och sjukvården ska fortsätta vara i toppklass och samarbetet med länets kommuner utvecklas. – Vi ska fortsätta att utveckla våra tre akutsjukhus, ge förutsättningar för omställning till nära vård, ta krafttag mot den psykiska ohälsan, öka grundbemanningen och minska beroendet av hyrpersonal, skriver Samverkan Region Jönköpings län i ett pressmeddelande…

Tips