Bygglov

Växthus på Torsbo fick okej

Växthus på Torsbo fick okej

Nyheter En mur och ett växthus i Vaggeryd fick ett positivt besked av miljö- och byggnämnden …

Nytt hus på Ålandsö

Nytt hus på Ålandsö

Nyheter Mellan gårdskaféet och vägen till Friluftsgården i Vaggeryd har miljö- och byggnämnden lämnat ett positivt förhandsbesked…

En lägenhet blev två

En lägenhet blev två

Nyheter Inredning av en vindsvåning blir två lägenheter i Skillingaryd…

Bygglov beviljat för industribyggnad på Stödstorp

Bygglov beviljat för industribyggnad på Stödstorp

Nyheter Måste uppfylla krav innan spaden sätts i marken

Klartecken för ny utställningslokal

Klartecken för ny utställningslokal

Nyheter Ett bygglov beviljas vid kvarnen i Kvarnaberg…

Riksintresset tillgodosett: Länsstyrelsen upphäver förordnandet

Riksintresset tillgodosett: Länsstyrelsen upphäver förordnandet

Nyheter Angående förordnandet från Länsstyrelsen som beslutades den 9 juni 2014 gällande bygglov inom Skillingaryds skjutfält och anslutande påverkansområde har nu upphävts då Länsstyrelsen anser att riksintresset är tillgodosett i nya antagna översiktsplanen…

Nej till byggnad på jordbruksmark

Nej till byggnad på jordbruksmark

Nyheter Ett nej blev det för fastighetsägaren som ville uppföra en ekonomibyggnad på Stigamo…

Redan tingat område – nej till tankstation

Redan tingat område – nej till tankstation

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde avvisades ansökan om bygglov av vätgastankstation i Klevshult …

Granne klagar: ”Svartbygge – riv”

Granne klagar: ”Svartbygge – riv”

Nyheter Ett klagomål har inkommit från en granne i Vaggeryd till miljö- och byggnämnden. Klagomålet avser två nybyggnationer och tycker att det bryter mot bygglovet. …

GT bygger större än planerat

GT bygger större än planerat

Nyheter Vid fastigheten Ljungen 2 vid Boda industriområde i Vaggeryd har reviderade handlingar inkommit… …

Bygglov för skola och tillfällig parkering gavs

Bygglov för skola och tillfällig parkering gavs

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov för nya Hjortsjöskolan i Vaggeryd. – Vi skickar med att platta tak inte är historiskt lämpligt, menar nämndordförande Dauhn (S)… …

Beviljade bygglov i efterhand

Beviljade bygglov i efterhand

Nyheter Grannarna i Tofteryd har varit en följetong hos miljö- och byggnämnden som vädjar: ”Det är inte rimligt att samhällets resurser på detta upprepande sätt ska tas i anspråk för att lösa utåt sett mer eller mindre bagatellartade tvister”…

Logistikbyggnad byggs ut 73 000 kvadratmeter

Logistikbyggnad byggs ut 73 000 kvadratmeter

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljades ett bygglov på Båramo i Skillingaryd……

Servicebyggnad får fortsatt lov

Servicebyggnad får fortsatt lov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna förlängningen av det tidsbegränsade bygglovet för servicebyggnaden vid campingen i Vaggeryd…

Spaljébråket mellan grannar i Tofteryd kanske är över

Spaljébråket mellan grannar i Tofteryd kanske är över

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade i december att avvisa klagomålet på uppförd spaljé på en fastighet i Tofteryd som grannen klagade på. Grannen överklagade till Länsstyrelsen som nu avslår överklagandet……

Klevshult är populär tankort

Klevshult är populär tankort

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde fanns en ansökan om att anlägga en vätgastankstation i Klevshult. Men området är redan tingat… …

Efter 15 år blir förrådet ett stall

Efter 15 år blir förrådet ett stall

Nyheter Ett tidsbegränsat bygglov, för ändrad användning av förrådet, har fastighetsägaren haft i 15 år. Nu blir stallet permanent……

Klartecken för nybyggnad av klockstapeln

Klartecken för nybyggnad av klockstapeln

Nyheter I september 2020 brandhärjades klockstapeln i Hagshult. Nu har miljö- och byggnämnden gett bygglov för en ny……

Första bygglovet på nya området

Första bygglovet på nya området

Nyheter Första huset på det nya området på väster i Skillingaryd har nu fått bygglov av kommunen…

Batterilager byggs på Båramo

Batterilager byggs på Båramo

Nyheter Ett positivt besked lämnades av miljö- och byggnämnden för 12 små enheter som ska bli ett energilager… …

1 / 1212345...10...Sista

Tips