Bygglov

GT bygger större än planerat

GT bygger större än planerat

Nyheter Vid fastigheten Ljungen 2 vid Boda industriområde i Vaggeryd har reviderade handlingar inkommit… …

Bygglov för skola och tillfällig parkering gavs

Bygglov för skola och tillfällig parkering gavs

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov för nya Hjortsjöskolan i Vaggeryd. – Vi skickar med att platta tak inte är historiskt lämpligt, menar nämndordförande Dauhn (S)… …

Beviljade bygglov i efterhand

Beviljade bygglov i efterhand

Nyheter Grannarna i Tofteryd har varit en följetong hos miljö- och byggnämnden som vädjar: ”Det är inte rimligt att samhällets resurser på detta upprepande sätt ska tas i anspråk för att lösa utåt sett mer eller mindre bagatellartade tvister”…

Logistikbyggnad byggs ut 73 000 kvadratmeter

Logistikbyggnad byggs ut 73 000 kvadratmeter

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljades ett bygglov på Båramo i Skillingaryd……

Servicebyggnad får fortsatt lov

Servicebyggnad får fortsatt lov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna förlängningen av det tidsbegränsade bygglovet för servicebyggnaden vid campingen i Vaggeryd…

Spaljébråket mellan grannar i Tofteryd kanske är över

Spaljébråket mellan grannar i Tofteryd kanske är över

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade i december att avvisa klagomålet på uppförd spaljé på en fastighet i Tofteryd som grannen klagade på. Grannen överklagade till Länsstyrelsen som nu avslår överklagandet……

Klevshult är populär tankort

Klevshult är populär tankort

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde fanns en ansökan om att anlägga en vätgastankstation i Klevshult. Men området är redan tingat… …

Efter 15 år blir förrådet ett stall

Efter 15 år blir förrådet ett stall

Nyheter Ett tidsbegränsat bygglov, för ändrad användning av förrådet, har fastighetsägaren haft i 15 år. Nu blir stallet permanent……

Klartecken för nybyggnad av klockstapeln

Klartecken för nybyggnad av klockstapeln

Nyheter I september 2020 brandhärjades klockstapeln i Hagshult. Nu har miljö- och byggnämnden gett bygglov för en ny……

Första bygglovet på nya området

Första bygglovet på nya området

Nyheter Första huset på det nya området på väster i Skillingaryd har nu fått bygglov av kommunen…

Batterilager byggs på Båramo

Batterilager byggs på Båramo

Nyheter Ett positivt besked lämnades av miljö- och byggnämnden för 12 små enheter som ska bli ett energilager… …

Flera hus fick lov att byggas på landsbygden

Flera hus fick lov att byggas på landsbygden

Nyheter ”Det är landsbygden som håller i gång”, berättade nämndordförande Magnus Dauhn (S) i går när bostadsbyggnadsstatistiken presenterades. Visst är det så. Flera positiva besked har lämnats till sökande på landsbygden… …

Bostadsbyggandet: ”Landsbygden håller igång”

Bostadsbyggandet: ”Landsbygden håller igång”

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde fick politikerna information om bostadsbyggnadsstatistiken för året som varit… …

Nej till garage i Bondstorp

Nej till garage i Bondstorp

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslår ansökan från Bondstorpsbon. – Det är mer maskinhall än garage, säger politikerna……

Industrilokal blir gym

Industrilokal blir gym

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde beviljades ändrad användning av lokal. Från industriändamål till gym…

Nej till gym i industrilokal

Nej till gym i industrilokal

Nyheter En ansökan inkom till miljö- och byggnämnden gällande bygglov inom centrala fastigheten i Vaggeryd. Bygglovet gäller ändrad användning från industribyggnad till gymlokal, besöksanläggning, handel, kontor och samlingslokal……

Tidigare sanktionsavgift togs bort: Mur måste beviljas ett bygglov

Tidigare sanktionsavgift togs bort: Mur måste beviljas ett bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade i december förra året att ta ut en byggsanktionsavgift mot en fastighetsägare i Tofteryd gällande en stödmur som satts upp utan bygglov och startbesked. …

Fick bygglov på plank som stör grannens sjöutsikt

Fick bygglov på plank som stör grannens sjöutsikt

Nyheter Ett bygglov beviljades, på senaste sammanträdet i miljö- och byggnämnden, gällande ett plank som varit uppfört på en fastighet i Tofteryd där grannar hade synpunkt på planket tog bort sjöutsikt. "Ingen betydande olägenhet" menar nämnd och beviljar bygglov i efterhand…

Industri och kontor på nytt område fick bygglov

Industri och kontor på nytt område fick bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att ge sökande ett positivt besked gällande bygglovet på nya området norr om travbanan i Vaggeryd…

Fick bygglov för 37 000 kvadratmeter

Fick bygglov för 37 000 kvadratmeter

Nyheter På Stigamoområdet, på tomten söder om tidigare padelanläggning och utmed E4:an, har miljö- och byggnämnden godkänt ett bygglov. …

1 / 1112345...10...Sista

Tips