Bygglov

Batterilager byggs på Båramo

Batterilager byggs på Båramo

Nyheter Ett positivt besked lämnades av miljö- och byggnämnden för 12 små enheter som ska bli ett energilager… …

Flera hus fick lov att byggas på landsbygden

Flera hus fick lov att byggas på landsbygden

Nyheter ”Det är landsbygden som håller i gång”, berättade nämndordförande Magnus Dauhn (S) i går när bostadsbyggnadsstatistiken presenterades. Visst är det så. Flera positiva besked har lämnats till sökande på landsbygden… …

Bostadsbyggandet: ”Landsbygden håller igång”

Bostadsbyggandet: ”Landsbygden håller igång”

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde fick politikerna information om bostadsbyggnadsstatistiken för året som varit… …

Nej till garage i Bondstorp

Nej till garage i Bondstorp

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslår ansökan från Bondstorpsbon. – Det är mer maskinhall än garage, säger politikerna……

Industrilokal blir gym

Industrilokal blir gym

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde beviljades ändrad användning av lokal. Från industriändamål till gym…

Nej till gym i industrilokal

Nej till gym i industrilokal

Nyheter En ansökan inkom till miljö- och byggnämnden gällande bygglov inom centrala fastigheten i Vaggeryd. Bygglovet gäller ändrad användning från industribyggnad till gymlokal, besöksanläggning, handel, kontor och samlingslokal……

Tidigare sanktionsavgift togs bort: Mur måste beviljas ett bygglov

Tidigare sanktionsavgift togs bort: Mur måste beviljas ett bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade i december förra året att ta ut en byggsanktionsavgift mot en fastighetsägare i Tofteryd gällande en stödmur som satts upp utan bygglov och startbesked. …

Fick bygglov på plank som stör grannens sjöutsikt

Fick bygglov på plank som stör grannens sjöutsikt

Nyheter Ett bygglov beviljades, på senaste sammanträdet i miljö- och byggnämnden, gällande ett plank som varit uppfört på en fastighet i Tofteryd där grannar hade synpunkt på planket tog bort sjöutsikt. "Ingen betydande olägenhet" menar nämnd och beviljar bygglov i efterhand…

Industri och kontor på nytt område fick bygglov

Industri och kontor på nytt område fick bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att ge sökande ett positivt besked gällande bygglovet på nya området norr om travbanan i Vaggeryd…

Fick bygglov för 37 000 kvadratmeter

Fick bygglov för 37 000 kvadratmeter

Nyheter På Stigamoområdet, på tomten söder om tidigare padelanläggning och utmed E4:an, har miljö- och byggnämnden godkänt ett bygglov. …

Bygglov gavs för ”termos” med plats för 8,8 miljoner liter

Bygglov gavs för ”termos” med plats för 8,8 miljoner liter

Nyheter En 50 meter hög ackumulatortank som kommer placeras 140 meter från E4:an, i södra delen av Vaggeryd, har fått bygglov av miljö- och byggnämnden. …

Power fick bygglov norrut

Power fick bygglov norrut

Nyheter Med stöd av plan- och bygglagen beviljade miljö- och byggnämnden bygglov, med en liten avvikelse mot detaljplan, för Power vid Båramoområdet i Skillingaryd…

Uthuset blev gästboende utan lov

Uthuset blev gästboende utan lov

Nyheter Ett klagomål har inkommit till miljö- och byggnämnden gällande att en fastighetsägare i Vaggeryd inrett sitt uthus, och ändrat användning. Numera är uthuset ett så kallad ”bed and breakfast”. …

Klassrum fick förlängt tillfälligt bygglov

Klassrum fick förlängt tillfälligt bygglov

Nyheter 2018 beviljades ett tillfälligt bygglov av skollokaler på tidigare bensinmackstomt intill Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Nu har tiden förlängts…

Endast en synpunkt inkom om mastplacering

Endast en synpunkt inkom om mastplacering

Nyheter Vid senaste miljö- och byggnämnden beslutades att ge ett bygglov till masten intill Södra park i Vaggeryd. – Vi var tveksamma till placering men endast en synpunkt inkom, berättar nämndordförande Dauhn (S)…

Betydligt lugnare med byggärenden

Betydligt lugnare med byggärenden

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde var det tunt på dagordningen. Magnus Dauhn (S) kommenterar: – Ja, det har lugnat ner sig betydligt…

Ja och nej till ändring av kulturhistoriskt hus

Ja och nej till ändring av kulturhistoriskt hus

Nyheter En fastighetsägare i centrala Skillingaryd ville ändra fasaden och lämnade in en ansökan till miljö- och byggnämnden. – Vi kände att vi hade ”på fötterna” för att säga nej till en av ändringarna, berättar nämndens ordförande Magnus Dauhn (S)…

Rivning och nybygge av garage

Rivning och nybygge av garage

Nyheter En rivningsansökan av befintlig komplementbyggnad och bygglov för nybyggnad av garaget vid Kärringasjön har godkänts av kommunen. …

Ansökan om garagebyggnad godkänd

Ansökan om garagebyggnad godkänd

Nyheter Bygglov för nybyggnad av garage på Hjortbrogatan i Vaggeryd har godkänts av kommunen. …

Långbänk om höjd: Nu klartecken för 24 lägenheter

Långbänk om höjd: Nu klartecken för 24 lägenheter

Nyheter Efter lite diskussioner och vändor gällande höjden på bostadshusen har nu bolaget fått ett bygglov beviljat av miljö- och byggnämnden. Det blir 24 lägenheter fördelat i sex hus på bostadsområdet Götarps Hage i Vaggeryd…

1 / 1112345...10...Sista

Tips