Bygglov

Mastec bygger ut

Mastec bygger ut

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde lämnades ett positivt besked till Mastec fastigheter för tillbyggnad av industrilokaler i Vaggeryd…

Nej till utbyggnad i Föreberg

Nej till utbyggnad i Föreberg

Nyheter En ansökan inkom till miljö- och byggnämnden angående tillbyggnad av fritidshus i Föreberg, sydväst om Skillingaryd…

Nytt hus i skogslandskap

Nytt hus i skogslandskap

Nyheter En ansökan om ett nybyggnation av enbostadshus och tillhörande garage i Ekeryd har inkommit till miljö- och byggnämnden. …

Bygglov för parkeringsplatser beviljades

Bygglov för parkeringsplatser beviljades

Nyheter Fastighetsenheten lämnade in en ansökan om att få bygglov för parkeringsplatser på Berggatan i Skillingaryd…

Överklagade avslaget för cafébyggnad

Överklagade avslaget för cafébyggnad

Nyheter Nåthultsbon ville anordna café och ansökte om bygglov hos kommunen som sa nej. Sökande har nu överklagat kommunens beslut…

Nej till nytt hus i Borisköp

Nej till nytt hus i Borisköp

Nyheter Eftersom ansökan inte har kompletteras med hur det enskilda avloppsanläggningen ska lösas avvisar miljö- och byggnämnden bygglovet i Borisköp…

Fagerhultsbo får vänta med att bygga

Fagerhultsbo får vänta med att bygga

Nyheter Intill Fagerhults plantskola vill en kommuninvånare bygga sitt hus, men ett positivt svar från kommunen dröjer…

Ny padelhall i Skillingaryd

Ny padelhall i Skillingaryd

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljade man bygglov för ny padelhall i sydvästra delen av Skillingaryd…

Nej till utbyggnad av garage

Nej till utbyggnad av garage

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslog ansökan om att bygga ut garaget hos fastighetsägaren i Skillingaryd…

Hunddagiset bygger till

Hunddagiset bygger till

Nyheter Arbetsmiljön för personalen kommer att förbättras när ytan ökar nu. Oden och Frejas fixartjänst fick bygglov …

Padelhall byggs i Götafors

Padelhall byggs i Götafors

Nyheter Vaggeryds Logistikpark har ansökt om att bygga padelhall i Götafors…

Utökad padel på Stigamo

Utökad padel på Stigamo

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde godkändes bygglov för 12 utomhusbanor…

Det blir ingen ny cafébyggnad i Nåthult

Det blir ingen ny cafébyggnad i Nåthult

Nyheter En ansökan om cafébyggnad i Tofteryd fanns med på miljö- och byggnämndens senaste sammanträde. …

Nybyggnation i lajvbyn

Nybyggnation i lajvbyn

Nyheter Vid Basseberg, väster om Skillingaryd, har föreningen Berghems vänner sin lajvby. Nu har ett bygglov anlänt till föreningen…

Ja till ny padelverksamhet

Ja till ny padelverksamhet

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till idrottsverksamhet vid Båramo…

Nej till nytt hus i vindbruksområde

Nej till nytt hus i vindbruksområde

Nyheter En ansökan har inkommit till miljö- och byggnämnden om att få bygglov till ett enbostadshus i Tofteryds Torp…

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

Nyheter P O Toftgård har synpunkter med anledning av beslut kring byggnation i influensområdet…

Influensområdet stoppar nybyggnation

Influensområdet stoppar nybyggnation

Nyheter Miljö- och byggnämnden sparade den sökandes tid och gav ett kommunalt avslag…

Får bygga till hus i Häradsö

Får bygga till hus i Häradsö

Nyheter Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för tillbyggnad av ett hus i Häradsö…

Bilfirma fick bygglov

Bilfirma fick bygglov

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljades bygglovet för Götaström Bil AB på fastigheten Båramo 1:7…

1 / 812345...Sista

Tips