Bygglov

Första bygglovet på Stigamo klart!

Första bygglovet på Stigamo klart!

Nyheter Miljö- och byggnämnden godkände idag det första efterlängtade bygglovet på Stigamo. Två byggnader ska uppföras med spännande innehåll…

Båthuset lämnas in för prövning hos Länsstyrelsen

Båthuset lämnas in för prövning hos Länsstyrelsen

Nyheter Bygglovet för båthuset i Bondstorp beslutades för sex år sedan. Nu ska Länsstyrelsen pröva ärendet. …

Klartecken till två hus

Klartecken till två hus

Nyheter Miljö- och byggnämnden godkände ansökan till två enbostadshus i utkanten av Skillingaryd…

Nej till hus i Skjutebo

Nej till hus i Skjutebo

Nyheter Det blev ett avslag på ansökan om hus i Skjutebo…

Bygger till i Tofteryd

Bygger till i Tofteryd

Nyheter Vid kyrkan i Tofteryd kommer en tillbyggnad av enbostadshus göras…

Nej till förråd Ja till garage

Nej till förråd Ja till garage

Nyheter Miljö- och byggnämnden föreslog avslag på stora förrådet i Rastad by som inlämnats…

Avslag överklagades

Avslag överklagades

Nyheter Sökande till önskad enbostadshus i Lerås har överklagat miljö- och byggnämndens beslut…

Grannar överklagar bygglov igen

Grannar överklagar bygglov igen

Nyheter Tidigare ärende på miljö- och byggnämnden har återigen blivit överklagat i Vaggeryd…

Inget nytt hus i Lerås

Inget nytt hus i Lerås

Nyheter Ansökan om hus i norra kommundelen avslogs…

Farmen kommer tillbaka

Farmen kommer tillbaka

Nyheter Nästa år kommer tv-inspelningen av Farmen återigen att göras i våra bygder…

Parhus byggs i Vaggeryd

Parhus byggs i Vaggeryd

Nyheter Ett hus med två bostäder på Jönköpingsvägen fick ett positivt besked hos miljö- och byggnämnden…

Fyra hus byggs vid Stenseryd

Fyra hus byggs vid Stenseryd

Nyheter Hos samma markägare har fyra sökande nu lämnat in bygglov för enbostadshus mellan Stenseryd och Stenshestra, väster om Skillingaryd…

Överklagade plankbygget

Nyheter En fastighetsägare i Vaggeryd, som fick avslag på sitt bygglov av planket, överklagade och nu har planket varit uppe hos våra politiker igen…

Det blir en våning till

Det blir en våning till

Nyheter Hyreshuset i Vaggeryd får bygglov för påbyggnad…

Cisternen fick bygglov

Cisternen fick bygglov

Nyheter Efter två års väntan har nu Oljeshejkarna Johnsson i Skillingaryd fått igenom sitt bygglov…

Får vänta att bygga hus i Stenshestra

Får vänta att bygga hus i Stenshestra

Nyheter Flera ansökningar om nybyggnationer av bostäder vid Stenshestra, väster om Bäckaskog utanför Skillingaryd, har inkommit till miljö- och byggnämnden. …

Fler övernattningslägenheter beviljades

Nyheter Familjen Pettersson i Skillingaryd fick ett positivt besked av miljö- och byggnämnden. …

Nytt hus i Ekornahult

Nytt hus i Ekornahult

Nyheter ”Så långt man kan komma i den del av kommunen”. Bygglovet beviljades. …

Nu behövs inte bygglov för altaner

Nu behövs inte bygglov för altaner

Nyheter Sedan den 1 juli är altanbygge undantaget i plan- och bygglagen…

Länsstyrelsen går på kommunens linje

Länsstyrelsen går på kommunens linje

Nyheter Huset som ska byggas i Nåthult fick klartecken från kommunen, nej från försvaret och nu har Länsstyrelsen lämnat sitt besked…

1 / 612345...Sista

Tips