Bygglov

Plankfråga delade nämnd

Nyheter En fastighetsägare på Västra strand i Vaggeryd vill bygga plank runt sitt hus, men alla var inte överens i miljö- och byggnämnden…

Tillfälliga moduler på macktomt

Tillfälliga moduler på macktomt

Nyheter Vid Shellmackens tomt, strax intill Hjortsjöskolan har nu ett tillfälligt bygglov givits…

Grannar överklagade kommunens beslut

Grannar överklagade kommunens beslut

Nyheter Vid gamla läkarstationen i Skillingaryd har miljö- och byggnämden beslutat om bygglov för vindsvåningen. Men grannarna tyckte något annat…

Tillfälligt bygglov gavs för Farmens bas

Tillfälligt bygglov gavs för Farmens bas

Nyheter Snart blir bostadsmoduler uppställda för produktionsteamet i TV-serien Farmen på kvarteret Räven 8, i korsningen Östra Vasagatan och Fabriksgatan i Skillingaryd…

Grannen överklagade bygglov

Notiser Sista tomten vid gamla Folkparksområdet i Vaggeryd fick vid förra miljö- och byggnämndens sammanträde bygglov. Det har nu överklagats…

Stort garage fick avslag

Stort garage fick avslag

Nyheter Att bygga ett garage och förråd större än huset gick inte miljö- och byggnämnden med på och det blev avslag på sökta bygglovet i Bondstorp…

Lagertält byggs vid Zenergy

Lagertält byggs vid Zenergy

Nyheter Till miljö- och byggnämndens möte har bygglov inkommit för att uppsättande av två lagertält på Zenergys industrimark i norra delen av Skillingaryd…

Enbostadshus byggs i Fåglabäck

Enbostadshus byggs i Fåglabäck

Nyheter Fåglabäck och Himlabacken i Skillingaryd har blivit ett attraktivt område. Nu har ytterligare ett bygglov getts…

Torget får paviljonger

Torget får paviljonger

Nyheter Miljö- och byggnämnden gav bygglov till tekniska utskottet att förändra torget i Vaggeryd…

Inget bygglov för Mejeritomten

Inget bygglov för Mejeritomten

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens möte avslogs bygglovet för VSBO;s 32 lägenheter vid Mejeritomten i Skillingaryd. Artikeln uppdaterad kl 15.00…

Sista tomten har fått bygglov

Nyheter Sista tomten, vid gamla Folkparken i Vaggeryd, ska nu bebyggas då bygglov har lämnats meddelar miljö- och byggnämnden…

Parhus byggs vid Förborgen

Notiser Ett byggföretag i Jönköping har lämnat in ett bygglov för nybyggnation av parhus vid Förborgen i Vaggeryd…

Ja till uteklassrum i Klevshult

Ja till uteklassrum i Klevshult

Nyheter Fem uteklassrum ska byggas vid grundskolorna i kommunen. Nu har det sista rummet fått ett beviljat bygglov från miljö- och byggnämnden…

Nu är bygglovet för Tor klart

Notiser Senaste ansökan om bygglov fick återremitteras till kommunala bostadsbolaget då lägenhetsförråden var för långt bort från entrén…

Reningsverk byggs i Starkeryd

Nyheter Ett tiotal mindre fritidshus och sommarstugor kan framöver få använda sig av ett eget minireningsverk, det har nu miljö- och byggnämnden beslutat…

Delvis bifall för bygglov på Tor

Delvis bifall för bygglov på Tor

Nyheter Vid senaste sammanträdet hos miljö- och byggnämnden har nu det kommunala bostadsbolaget fått igenom bygglovet på Tor området i Vaggeryd. Dock får inte lägenhetsförråden uppföras enligt ansökan…

Sommarhuset blir ett året-runt-boende

Nyheter Ett sommarhus i västra delen av kommunen har nu fått ja att bli en bostad man kan bo i året runt. Ägarna gick kommunen till mötes och gjorde småjusteringar då det finns restriktioner och riksintresse i den lilla byn…

Nya garage byggs av VSBO

Nya garage byggs av VSBO

Nyheter Det kommunala bostadsbolaget har lämnat in bygglov för att riva och placera nya garagebyggnader i centrala Skillingaryd…

Industrilokal byggs ut i Hok

Nyheter På Jägaregtan i Hok vill ägaren till en industri bygga ut. Företaget får bygglov, men alla i nämnden var inte överens…

Bostadsbyggandet ökar

Bostadsbyggandet ökar

Nyheter Positiva siffror visar miljö- och byggförvaltningens statistik på antal bygglov och färdigställda lägenheter under förra året…

4 / 512345

Tips