Bygglov

24 lägenheter byggs i Vaggeryd

24 lägenheter byggs i Vaggeryd

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde beviljades bygglov vid Götarps Hage i Vaggeryd…

Nytt hus byggs i Nåthult

Nytt hus byggs i Nåthult

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade om ett positivt förhandsbesked gällande nybyggnation av enbostadshus på betesmark i Nåthult utanför Skillingaryd…

Positivt om lägenheter

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens möte lämnades bygglov för lägenheter i Vaggeryd…

Sökande överklagade nämndens avslag

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens förra sammanträdet lämnades ett negativt besked om bygglov till sökande i Krängshult. Avslaget överklagades men nämnden står fast vid sitt beslut…

Tre bygglov godkändes på södra Stigamo

Tre bygglov godkändes på södra Stigamo

Nyheter Under miljö- och byggnämndens senaste sammanträde godkändes tre bygglov på södra Stigamo…

Nytt bygglov på Stigamo

Nytt bygglov på Stigamo

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att lämna ett positivt besked på ansökan gällande tomt nummer fyra vid Södra Stigamo logistikområde…

Nej till att bygga på höjden i Krängshult

Nej till att bygga på höjden i Krängshult

Nyheter Att bygga på höjden på landsbygden där man samtidigt skymmer sikten för grannarna gav ett avslag på en fastighet i Krängshult…

Industrilokal byggs norr om travbanan

Industrilokal byggs norr om travbanan

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till sökande…

Det blir ingen byggnation i Alshult – länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Det blir ingen byggnation i Alshult – länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Nyheter Först sa miljö- och byggnämnden nej till förhandsbesked för att spara markägaren tid. Kommunstyrelsen tyckte beslutet var olyckligt och miljö- och byggnämnden ändrade därmed sitt beslut. Nu har även länsstyrelsen sagt sitt efter att Försvarsmakten och Fortifikationsverket har överklagat kommunens beslut…

Ungdomsbostäder i vindsvåning

Ungdomsbostäder i vindsvåning

Nyheter Just nu renoveras huset på Stationsgatan i Skillingaryd…

Mastec bygger ut

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde lämnades ett positivt besked till Mastec fastigheter för tillbyggnad av industrilokaler i Vaggeryd…

Nej till utbyggnad i Föreberg

Nej till utbyggnad i Föreberg

Nyheter En ansökan inkom till miljö- och byggnämnden angående tillbyggnad av fritidshus i Föreberg, sydväst om Skillingaryd…

Nytt hus i skogslandskap

Nytt hus i skogslandskap

Nyheter En ansökan om ett nybyggnation av enbostadshus och tillhörande garage i Ekeryd har inkommit till miljö- och byggnämnden. …

Bygglov för parkeringsplatser beviljades

Bygglov för parkeringsplatser beviljades

Nyheter Fastighetsenheten lämnade in en ansökan om att få bygglov för parkeringsplatser på Berggatan i Skillingaryd…

Överklagade avslaget för cafébyggnad

Överklagade avslaget för cafébyggnad

Nyheter Nåthultsbon ville anordna café och ansökte om bygglov hos kommunen som sa nej. Sökande har nu överklagat kommunens beslut…

Nej till nytt hus i Borisköp

Nej till nytt hus i Borisköp

Nyheter Eftersom ansökan inte har kompletteras med hur det enskilda avloppsanläggningen ska lösas avvisar miljö- och byggnämnden bygglovet i Borisköp…

Fagerhultsbo får vänta med att bygga

Fagerhultsbo får vänta med att bygga

Nyheter Intill Fagerhults plantskola vill en kommuninvånare bygga sitt hus, men ett positivt svar från kommunen dröjer…

Ny padelhall i Skillingaryd

Ny padelhall i Skillingaryd

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljade man bygglov för ny padelhall i sydvästra delen av Skillingaryd…

Nej till utbyggnad av garage

Nej till utbyggnad av garage

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslog ansökan om att bygga ut garaget hos fastighetsägaren i Skillingaryd…

Hunddagiset bygger till

Hunddagiset bygger till

Nyheter Arbetsmiljön för personalen kommer att förbättras när ytan ökar nu. Oden och Frejas fixartjänst fick bygglov …

4 / 11Första...23456...10...Sista

Tips