Bygglov

Nytt hus i Ekornahult

Nytt hus i Ekornahult

Nyheter ”Så långt man kan komma i den del av kommunen”. Bygglovet beviljades. …

Nu behövs inte bygglov för altaner

Nyheter Sedan den 1 juli är altanbygge undantaget i plan- och bygglagen…

Länsstyrelsen går på kommunens linje

Länsstyrelsen går på kommunens linje

Nyheter Huset som ska byggas i Nåthult fick klartecken från kommunen, nej från försvaret och nu har Länsstyrelsen lämnat sitt besked…

Återigen avslaget bygglov

Återigen avslaget bygglov

Nyheter För tredje gången lämnar sökande in bygglov på sitt önskade hus i Bondstorp…

Nya hus vid Linnesjön

Nya hus vid Linnesjön

Nyheter Miljö- och byggnämnden har lämnat positivt förhandsbesked om två nya enbostadshus strax intill sjön i Tofteryd…

Sanktionsavgift för olovligt plank

Sanktionsavgift för olovligt plank

Nyheter Att bygga ett plank på sin tomt krävs sitt bygglov. Det har nu en Vaggerydsbo fått erfara som nu får betala avgift…

Tidsbegränsat parkeringslov

Tidsbegränsat parkeringslov

Nyheter Vid Tomaten, korsningen Källeliden och Västra Järnvägsgatan i Skillingaryd, har nu ett bygglov lämnats för tio parkeringsplatser…

Bygglov gavs i efterhand

Bygglov gavs i efterhand

Nyheter 19 nya parkeringsplatser är redan i bruk söder om Skillingehus…

Bygglovet följdes inte

Bygglovet följdes inte

Nyheter En fastighetsägare kan nu vänta sanktionsavgift, från miljö- och byggnämnden, för sitt nybyggda båthus med förråd i Bondstorp …

Tofthagaskolan bygger för framtiden

Tofthagaskolan bygger för framtiden

Nyheter I tisdags kväll var det stormöte för föräldrarna i Tofteryd med omnejd. 125 kvadratmeter ska stå klart i januari nästa år…

Överklagar nämndens beslut

Överklagar nämndens beslut

Nyheter Två överklagande, ett i Vaggeryd och ett i Skillingaryd, har inkommit angående ett positivt bygglov och avslag på bygglov…

Det blir inget hus i Hult

Det blir inget hus i Hult

Nyheter Regeringsrätten går på Länsstyrelsens beslut. Det blir inget drömhus i Hult för familjen Holm…

Nytt hus i Ekeryd

Nytt hus i Ekeryd

Nyheter Ett positivt förhandsbesked lämnades för nytt hus och garage i Ekeryd…

Tillbyggnad av hus i centrala Hok

Tillbyggnad av hus i centrala Hok

Nyheter Ett positivt besked lämnades till en fastighetsägare som vill bygga till sitt hus i Hok. Men en liten ändring och ett nöd(vänd)igt tillägg måste göras innan bygglovet ges…

Nej till ny produktionslokal

Nej till ny produktionslokal

Nyheter Thor Ahlgrens har ansökt om förhandsbesked för uppförande av ny produktionslokal i Skillingaryd…

Nya lägenheter byggs på höjden

Nya lägenheter byggs på höjden

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till PHL Fastigheter som vill bygga 29 lägenheter i centrala Vaggeryd…

Inga lediga villatomter i Skillingaryd

Inga lediga villatomter i Skillingaryd

Nyheter Skillingaryds Intresseförening trycker på.:Bygg i Skillingaryd! Men finns det någonstans att bygga?…

30 nya p-platser i Vaggeryd

30 nya p-platser i Vaggeryd

Nyheter Vid korsningen Östergatan och Viktoriagatan i Vaggeryd kommer nu 31 parkeringsplatser byggas. …

Nytt garage i Skjutebo

Notiser Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till fastighetsägaren vid Vederydssjön. …

Nej till nytt hus vid Gärahov

Nej till nytt hus vid Gärahov

Nyheter Inget bygglov för nytt hus vid Gärahov då lantbruksverksamheten har utvidgats…

4 / 8Första...23456...Sista

Tips