Bygglov

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Nyheter Ett rivningslov och ett bygglov lämnades till sökande i Rastad som ska flytta sin komplementbyggnad…

Lediga villatomter i Skillingaryd finns

Lediga villatomter i Skillingaryd finns

Nyheter I Vaggeryd bokades lediga hustomter upp snabbt men i Skillingaryd och Klevshult finns några kvar…

Nytt hus i Mörhult

Nytt hus i Mörhult

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till enbostadshuset…

Positivt besked för fritidshusägaren

Positivt besked för fritidshusägaren

Nyheter För fastighetsägaren för fritidshuset i Tofteryd blev det ett positivt besked för att få bygga en komplementsbyggnad på tomten…

Nämnd gav okej till ökad bostadsyta

Nämnd gav okej till ökad bostadsyta

Nyheter Fastighetsägaren i Hok vill bygga ut sin bostad och göra om entrén och det fick ett positivt besked på senaste miljö- och byggnämndens sammanträde…

Två hus byggs i Krängsberg

Två hus byggs i Krängsberg

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked vid senaste sammanträdet…

Vaggeryd padelcenter öppnar i höst

Vaggeryd padelcenter öppnar i höst

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till ändrad användning av Biokleens tidigare lokaler intill travbanan i Vaggeryd. Till hösten blir där tre padelbanor. Det har tre målinriktade killar med Vaggerydsanknytning sett till…

Från missionshus till tvåbostadshus

Nyheter En enig miljö- och byggnämnd lämnade under tisdagen ett positivt besked till fastighetsägaren i Hok…

Får betala avgift för mur utan bygglov

Får betala avgift för mur utan bygglov

Nyheter En fastighet i Skillingaryd har sanktionsavgift att vänta då en mur uppförts utan bygglov…

Nytt radhus byggs i Vaggeryd

Nytt radhus byggs i Vaggeryd

Nyheter En oenig miljö- och byggnämnd lämnade, efter votering, ett positivt besked till sökande…

Första bygglovet på Stigamo klart!

Första bygglovet på Stigamo klart!

Nyheter Miljö- och byggnämnden godkände idag det första efterlängtade bygglovet på Stigamo. Två byggnader ska uppföras med spännande innehåll…

Båthuset lämnas in för prövning hos Länsstyrelsen

Båthuset lämnas in för prövning hos Länsstyrelsen

Nyheter Bygglovet för båthuset i Bondstorp beslutades för sex år sedan. Nu ska Länsstyrelsen pröva ärendet. …

Klartecken till två hus

Klartecken till två hus

Nyheter Miljö- och byggnämnden godkände ansökan till två enbostadshus i utkanten av Skillingaryd…

Nej till hus i Skjutebo

Nej till hus i Skjutebo

Nyheter Det blev ett avslag på ansökan om hus i Skjutebo…

Bygger till i Tofteryd

Bygger till i Tofteryd

Nyheter Vid kyrkan i Tofteryd kommer en tillbyggnad av enbostadshus göras…

Nej till förråd Ja till garage

Nej till förråd Ja till garage

Nyheter Miljö- och byggnämnden föreslog avslag på stora förrådet i Rastad by som inlämnats…

Avslag överklagades

Avslag överklagades

Nyheter Sökande till önskad enbostadshus i Lerås har överklagat miljö- och byggnämndens beslut…

Grannar överklagar bygglov igen

Grannar överklagar bygglov igen

Nyheter Tidigare ärende på miljö- och byggnämnden har återigen blivit överklagat i Vaggeryd…

Inget nytt hus i Lerås

Inget nytt hus i Lerås

Nyheter Ansökan om hus i norra kommundelen avslogs…

Farmen kommer tillbaka

Farmen kommer tillbaka

Nyheter Nästa år kommer tv-inspelningen av Farmen återigen att göras i våra bygder…

6 / 11Första...45678...Sista

Tips