Bygglov

Parhus byggs i Vaggeryd

Parhus byggs i Vaggeryd

Nyheter Ett hus med två bostäder på Jönköpingsvägen fick ett positivt besked hos miljö- och byggnämnden…

Fyra hus byggs vid Stenseryd

Fyra hus byggs vid Stenseryd

Nyheter Hos samma markägare har fyra sökande nu lämnat in bygglov för enbostadshus mellan Stenseryd och Stenshestra, väster om Skillingaryd…

Överklagade plankbygget

Nyheter En fastighetsägare i Vaggeryd, som fick avslag på sitt bygglov av planket, överklagade och nu har planket varit uppe hos våra politiker igen…

Det blir en våning till

Det blir en våning till

Nyheter Hyreshuset i Vaggeryd får bygglov för påbyggnad…

Cisternen fick bygglov

Cisternen fick bygglov

Nyheter Efter två års väntan har nu Oljeshejkarna Johnsson i Skillingaryd fått igenom sitt bygglov…

Får vänta att bygga hus i Stenshestra

Får vänta att bygga hus i Stenshestra

Nyheter Flera ansökningar om nybyggnationer av bostäder vid Stenshestra, väster om Bäckaskog utanför Skillingaryd, har inkommit till miljö- och byggnämnden. …

Fler övernattningslägenheter beviljades

Nyheter Familjen Pettersson i Skillingaryd fick ett positivt besked av miljö- och byggnämnden. …

Nytt hus i Ekornahult

Nytt hus i Ekornahult

Nyheter ”Så långt man kan komma i den del av kommunen”. Bygglovet beviljades. …

Nu behövs inte bygglov för altaner

Nyheter Sedan den 1 juli är altanbygge undantaget i plan- och bygglagen…

Länsstyrelsen går på kommunens linje

Länsstyrelsen går på kommunens linje

Nyheter Huset som ska byggas i Nåthult fick klartecken från kommunen, nej från försvaret och nu har Länsstyrelsen lämnat sitt besked…

Återigen avslaget bygglov

Återigen avslaget bygglov

Nyheter För tredje gången lämnar sökande in bygglov på sitt önskade hus i Bondstorp…

Nya hus vid Linnesjön

Nya hus vid Linnesjön

Nyheter Miljö- och byggnämnden har lämnat positivt förhandsbesked om två nya enbostadshus strax intill sjön i Tofteryd…

Sanktionsavgift för olovligt plank

Sanktionsavgift för olovligt plank

Nyheter Att bygga ett plank på sin tomt krävs sitt bygglov. Det har nu en Vaggerydsbo fått erfara som nu får betala avgift…

Tidsbegränsat parkeringslov

Tidsbegränsat parkeringslov

Nyheter Vid Tomaten, korsningen Källeliden och Västra Järnvägsgatan i Skillingaryd, har nu ett bygglov lämnats för tio parkeringsplatser…

Bygglov gavs i efterhand

Bygglov gavs i efterhand

Nyheter 19 nya parkeringsplatser är redan i bruk söder om Skillingehus…

Bygglovet följdes inte

Bygglovet följdes inte

Nyheter En fastighetsägare kan nu vänta sanktionsavgift, från miljö- och byggnämnden, för sitt nybyggda båthus med förråd i Bondstorp …

Tofthagaskolan bygger för framtiden

Tofthagaskolan bygger för framtiden

Nyheter I tisdags kväll var det stormöte för föräldrarna i Tofteryd med omnejd. 125 kvadratmeter ska stå klart i januari nästa år…

Överklagar nämndens beslut

Överklagar nämndens beslut

Nyheter Två överklagande, ett i Vaggeryd och ett i Skillingaryd, har inkommit angående ett positivt bygglov och avslag på bygglov…

Det blir inget hus i Hult

Det blir inget hus i Hult

Nyheter Regeringsrätten går på Länsstyrelsens beslut. Det blir inget drömhus i Hult för familjen Holm…

Nytt hus i Ekeryd

Nytt hus i Ekeryd

Nyheter Ett positivt förhandsbesked lämnades för nytt hus och garage i Ekeryd…

7 / 11Första...56789...Sista

Tips