Bygglov

Padelhall byggs i Götafors

Nyheter Vaggeryds Logistikpark har ansökt om att bygga padelhall i Götafors…

Utökad padel på Stigamo

Utökad padel på Stigamo

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde godkändes bygglov för 12 utomhusbanor…

Det blir ingen ny cafébyggnad i Nåthult

Det blir ingen ny cafébyggnad i Nåthult

Nyheter En ansökan om cafébyggnad i Tofteryd fanns med på miljö- och byggnämndens senaste sammanträde. …

Nybyggnation i lajvbyn

Nybyggnation i lajvbyn

Nyheter Vid Basseberg, väster om Skillingaryd, har föreningen Berghems vänner sin lajvby. Nu har ett bygglov anlänt till föreningen…

Ja till ny padelverksamhet

Ja till ny padelverksamhet

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till idrottsverksamhet vid Båramo…

Nej till nytt hus i vindbruksområde

Nej till nytt hus i vindbruksområde

Nyheter En ansökan har inkommit till miljö- och byggnämnden om att få bygglov till ett enbostadshus i Tofteryds Torp…

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

Nyheter P O Toftgård har synpunkter med anledning av beslut kring byggnation i influensområdet…

Influensområdet stoppar nybyggnation

Influensområdet stoppar nybyggnation

Nyheter Miljö- och byggnämnden sparade den sökandes tid och gav ett kommunalt avslag…

Får bygga till hus i Häradsö

Får bygga till hus i Häradsö

Nyheter Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för tillbyggnad av ett hus i Häradsö…

Bilfirma fick bygglov

Bilfirma fick bygglov

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljades bygglovet för Götaström Bil AB på fastigheten Båramo 1:7…

Nytt hus i Gölgås

Nytt hus i Gölgås

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde lämnades ett positivt besked angående nybyggnation i Gölgås, väster om Skillingaryd. …

Höga planer på Jönköpingsvägen

Höga planer på Jönköpingsvägen

Nyheter En ansökan om ett planbesked lämnades in från en privat aktör till kommunstyrelsens arbetsutskott. Totalt sett kan det blir upp till tre våningar i två hyreshus…

Farmen kommer åter

Farmen kommer åter

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde godkändes det tidsbegränsade bygglovet på Slätten i Skillingaryd…

Granne ändrade sig efter klagomål – planterar häck i stället

Granne ändrade sig efter klagomål – planterar häck i stället

Nyheter Till miljö- och byggnämnden inkom ett klagomål gällande uppförd spaljé vid fastigheten i Skillingaryd…

Sörgårdsskolan har fått bygglov

Sörgårdsskolan har fått bygglov

Nyheter Under hösten har bygglovshandlingarna vandrat mellan förvaltningarna i Skillingehus…

Bygglov beslutades efter votering

Bygglov beslutades efter votering

Nyheter Att bygga eller inte på jordbruksmark? Två av miljö- och byggnämndens ledamöter markerade vikten av jordbruksmark…

Logistikbolag fick bygglov

Logistikbolag fick bygglov

Nyheter Den nya logistikbyggnaden på Båramo fanns med på dagordningen vid miljö- och byggnämndens senaste möte…

Power bygger ut

Power bygger ut

Nyheter En ansökan om utbyggnad av logistikbyggnad fanns på miljö- och byggnämndens bord vid tisdagens sammanträde…

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Nyheter Ett rivningslov och ett bygglov lämnades till sökande i Rastad som ska flytta sin komplementbyggnad…

Lediga villatomter i Skillingaryd finns

Lediga villatomter i Skillingaryd finns

Nyheter I Vaggeryd bokades lediga hustomter upp snabbt men i Skillingaryd och Klevshult finns några kvar…

5 / 11Första...34567...10...Sista

Tips