Bygglov

DHL fick klartecken på Stigamo

DHL fick klartecken på Stigamo

Nyheter För en månad sedan ansåg miljö- och byggnämnden att ansökan inte var komplett eftersom dagvattenfördröjningen inte var redovisad. Nu är det redovisat och den 53 000 kvadratmeter stora logistikbyggnad fick bygglov…

Nya Götafors skola fick bygglov

Nya Götafors skola fick bygglov

Nyheter Vid ett extrainsatt sammanträde hos miljö- och byggnämnden under fredagsmorgonen beviljades ett tidsbegränsat bygglov för den nya skolan i den södra delen av Vaggeryd…

Bondstorp växer när positiva besked gavs

Bondstorp växer när positiva besked gavs

Nyheter Positiva förhandsbesked och ett bygglov i Bondstorp gavs under senaste sammanträdet hos miljö- och byggnämnden…

Lagerbyggnad fick bygglov

Lagerbyggnad fick bygglov

Nyheter Vid Stigamo, intill riksväg 30, fick sökande grönt ljus för att bygga ny lagerbyggnad…

Ja till generationsboende men militären kan säga nej

Ja till generationsboende men militären kan säga nej

Nyheter En ansökan om ett bygglov för enbostadshus inom fastigheten Tofteryd-Ryd har inkommit till miljö- och byggnämnden…

Ändrad taklutning gav bygglov

Ändrad taklutning gav bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja en tidigare avslagen ansökan om ett bostadshus och garage norr om Sandsjön…

24 lägenheter byggs på Södra park

24 lägenheter byggs på Södra park

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senast möte beviljades bygglov till 24 lägenheter vid Götarps Hage, Södra park, i Vaggeryd…

36 lägenheter och nytt gym i centrala Vaggeryd

36 lägenheter och nytt gym i centrala Vaggeryd

Nyheter PHL Fastigheter fick under gårdagen klartecken till bygglov för påbyggnad, och ombyggnad, av befintlig byggnad i centrala Vaggeryd…

Nio lägenheter på nytt område

Nio lägenheter på nytt område

Nyheter Vid Valdshultsvägen i Skillingaryd har tre parhus, och totalt nio lägenheter, fått ett positivt besked av kommunal nämnden. …

Positivt förhandsbesked för huskvartett i Skjutebo

Positivt förhandsbesked för huskvartett i Skjutebo

Nyheter Till kommunen har en ansökan inkommit för nybyggnation av fyra enbostadshus och garage inom fastigheten Tröjebo 1:2 där Skjutebo är belägen…

Tidsbegränsat till hösten 2025: Bygglov till extra klassrum

Tidsbegränsat till hösten 2025: Bygglov till extra klassrum

Nyheter Miljö- och byggnämnden sa ja till ett tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger vid Hjortsjöskolan. Frågan är om friytan per elev håller när skolan expanderar och ingen ansökan om rivningslov för fuktskadade mellanstadielokaler har inkommit…

Nej till hus i Galtås

Nej till hus i Galtås

Nyheter Ett avslag från politikerna i miljö- och byggnämnden gjordes gällande nybyggnation av bostad i Galtås, söder om Skillingaryd…

Nej till ny carport

Nej till ny carport

Nyheter Fastighetsägaren på Fågelåsvägen på Södra park i Vaggeryd fick avslag när ansökan gällande att bygga en carport lämnades in…

Försvaret sa ja till maskinhall

Försvaret sa ja till maskinhall

Nyheter En fastighetsägare önskar bygga maskinhall och garage i Nåthult och politikerna i miljö- och byggnämnden beslutade om bygglovet efter inhämtade synpunkter från Fortifikationsverket…

Inget besked gällande logistikhall

Inget besked gällande logistikhall

Nyheter Vid dagens sammanträde hos miljö- och byggnämnden fanns fastigheten Pålen 1:23, mellan Alshultsområdet och Kinnarps i Skillingaryd, uppe för beslut…

Grannar protesterar mot ny logistikhall

Grannar protesterar mot ny logistikhall

Nyheter Mellan de boende i norra delen av Skillingaryd, Alshultsområdet, och Kinnarps kan en logistikhall få bygglov trots att den strider mot gällande detaljplan. Det har retat upp grannarna som tagit kontakt med redaktionen…

Vidhåller beslut om nej till bostad

Vidhåller beslut om nej till bostad

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde fanns överklagan från Nåthultsbon som fick avslag på sin ändrad användning av sin fastighet…

Det kan bli cafébyggnad i Nåthult

Det kan bli cafébyggnad i Nåthult

Nyheter Länsstyrelsen gav fastighetsägaren rätt och kommunal nämnd fick backa på sitt tidigare beslut. …

Nytt flerbostadshus i Byarum

Nytt flerbostadshus i Byarum

Nyheter De tre husen som tidigare fått lov på tomten får nu sällskap av ett flerfamiljshus i två plan och totalt fyra lägenheter. …

Kafébyggnad blir bostad

Kafébyggnad blir bostad

Nyheter I Nåthult blir det ändrad användning av byggnad beslutade miljö- och byggnämnden…

3 / 1112345...10...Sista

Tips