Bygglov

Nytt fritidshus vid Sandsjön

Nyheter Ett förhandsbesked och standskyddsdispens lämnades till en fastighetsägare som ska bygga nytt fritidshus…

Nytt garage i Klevshult

Nyheter Fastighetsägaren i Klevshult fick bygglov på garaget trots att det fanns en liten avvikelse…

Dominerad byggnad fick avslag

Nyheter En fastighetsägare i Bogla utanför Bondstorp har fått avslag på sitt tilltänkta garage och förråd…

Bygglov till ny förskola

Bygglov till ny förskola

Nyheter Den nya planerade förskolan vid Södra Park i Vaggeryd har nu fått klartecken…

Hus byggs i Kvarnaberg

Notiser Enbostadshus har nu fått bygglov i Kvarnaberg utanför Vaggeryd…

Spadtag men ej bygglov

Spadtag men ej bygglov

Nyheter Trygghetsboendet på Mejertomten ska ceremoniellt invigas på tisdag när första spadtaget ska göras men allt är inte riktigt klart än…

Nytt hus i Lerås

Nyheter En bygglovsansökan har inkommit till miljö- och byggnämnden om att uppföra ett nytt enbostadshus i Lerås utanför Vaggeryd…

Staket sänktes men avslogs

Nyheter Att ansöka om bygglov för staket runt sin fastighet har blivit populärt, men miljö- och byggnämnden står fast vid sin policy…

Förskolan har fått bygglov

Förskolan har fått bygglov

Nyheter Förskolan Bullerbyn har nu fått ett positivt besked från miljö- och byggnämnden att uppföra nya lokaler intill Sörgårdsskolan i Skillingaryd…

Två hus byggs i Eckersholm

Nyheter En strandskyddsdispens och ett positivt förhandsbesked. Det är vad miljö- och byggnämnden beviljade för nybyggnation av två bostäder vid dammen…

Snart rivs förskolan

Snart rivs förskolan

Nyheter Bullerbyns förskola ska snart rivas då ett rivningslov lämnats av miljö- och byggnämnden…

Plankfråga delade nämnd

Nyheter En fastighetsägare på Västra strand i Vaggeryd vill bygga plank runt sitt hus, men alla var inte överens i miljö- och byggnämnden…

Tillfälliga moduler på macktomt

Tillfälliga moduler på macktomt

Nyheter Vid Shellmackens tomt, strax intill Hjortsjöskolan har nu ett tillfälligt bygglov givits…

Grannar överklagade kommunens beslut

Grannar överklagade kommunens beslut

Nyheter Vid gamla läkarstationen i Skillingaryd har miljö- och byggnämden beslutat om bygglov för vindsvåningen. Men grannarna tyckte något annat…

Tillfälligt bygglov gavs för Farmens bas

Tillfälligt bygglov gavs för Farmens bas

Nyheter Snart blir bostadsmoduler uppställda för produktionsteamet i TV-serien Farmen på kvarteret Räven 8, i korsningen Östra Vasagatan och Fabriksgatan i Skillingaryd…

Grannen överklagade bygglov

Notiser Sista tomten vid gamla Folkparksområdet i Vaggeryd fick vid förra miljö- och byggnämndens sammanträde bygglov. Det har nu överklagats…

Stort garage fick avslag

Stort garage fick avslag

Nyheter Att bygga ett garage och förråd större än huset gick inte miljö- och byggnämnden med på och det blev avslag på sökta bygglovet i Bondstorp…

Lagertält byggs vid Zenergy

Lagertält byggs vid Zenergy

Nyheter Till miljö- och byggnämndens möte har bygglov inkommit för att uppsättande av två lagertält på Zenergys industrimark i norra delen av Skillingaryd…

Enbostadshus byggs i Fåglabäck

Enbostadshus byggs i Fåglabäck

Nyheter Fåglabäck och Himlabacken i Skillingaryd har blivit ett attraktivt område. Nu har ytterligare ett bygglov getts…

Torget får paviljonger

Torget får paviljonger

Nyheter Miljö- och byggnämnden gav bygglov till tekniska utskottet att förändra torget i Vaggeryd…

3 / 41234

Tips