Bygglov

Bygglov gavs för ”termos” med plats för 8,8 miljoner liter

Bygglov gavs för ”termos” med plats för 8,8 miljoner liter

Nyheter En 50 meter hög ackumulatortank som kommer placeras 140 meter från E4:an, i södra delen av Vaggeryd, har fått bygglov av miljö- och byggnämnden. …

Power fick bygglov norrut

Power fick bygglov norrut

Nyheter Med stöd av plan- och bygglagen beviljade miljö- och byggnämnden bygglov, med en liten avvikelse mot detaljplan, för Power vid Båramoområdet i Skillingaryd…

Uthuset blev gästboende utan lov

Uthuset blev gästboende utan lov

Nyheter Ett klagomål har inkommit till miljö- och byggnämnden gällande att en fastighetsägare i Vaggeryd inrett sitt uthus, och ändrat användning. Numera är uthuset ett så kallad ”bed and breakfast”. …

Klassrum fick förlängt tillfälligt bygglov

Klassrum fick förlängt tillfälligt bygglov

Nyheter 2018 beviljades ett tillfälligt bygglov av skollokaler på tidigare bensinmackstomt intill Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Nu har tiden förlängts…

Endast en synpunkt inkom om mastplacering

Endast en synpunkt inkom om mastplacering

Nyheter Vid senaste miljö- och byggnämnden beslutades att ge ett bygglov till masten intill Södra park i Vaggeryd. – Vi var tveksamma till placering men endast en synpunkt inkom, berättar nämndordförande Dauhn (S)…

Betydligt lugnare med byggärenden

Betydligt lugnare med byggärenden

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde var det tunt på dagordningen. Magnus Dauhn (S) kommenterar: – Ja, det har lugnat ner sig betydligt…

Ja och nej till ändring av kulturhistoriskt hus

Ja och nej till ändring av kulturhistoriskt hus

Nyheter En fastighetsägare i centrala Skillingaryd ville ändra fasaden och lämnade in en ansökan till miljö- och byggnämnden. – Vi kände att vi hade ”på fötterna” för att säga nej till en av ändringarna, berättar nämndens ordförande Magnus Dauhn (S)…

Rivning och nybygge av garage

Rivning och nybygge av garage

Nyheter En rivningsansökan av befintlig komplementbyggnad och bygglov för nybyggnad av garaget vid Kärringasjön har godkänts av kommunen. …

Ansökan om garagebyggnad godkänd

Ansökan om garagebyggnad godkänd

Nyheter Bygglov för nybyggnad av garage på Hjortbrogatan i Vaggeryd har godkänts av kommunen. …

Långbänk om höjd: Nu klartecken för 24 lägenheter

Långbänk om höjd: Nu klartecken för 24 lägenheter

Nyheter Efter lite diskussioner och vändor gällande höjden på bostadshusen har nu bolaget fått ett bygglov beviljat av miljö- och byggnämnden. Det blir 24 lägenheter fördelat i sex hus på bostadsområdet Götarps Hage i Vaggeryd…

Fortsatt nej till däckverkstad i bostadsområde

Fortsatt nej till däckverkstad i bostadsområde

Nyheter En fastighetsägare i Bondstorp ansökte om ändrad användning från befintligt garage/förråd till däckverkstad. Fick nej på sin ansökan i december. Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut som vid senaste sammanträdet meddelar att man vidhåller sitt tidigare beslut. – Hobbyverksamhet okej, men inte verkstad i detaljplanelagt bostadsområde, säger ordförande…

Grannarna ska höras innan 60 meter mast byggs

Grannarna ska höras innan 60 meter mast byggs

Nyheter En väg att komma till mobilmasten och ett större grannhörandet måste göras innan politikerna beslutar om bygglovet på Södra park i Vaggeryd…

Farmen kommer tillbaka i sommar

Farmen kommer tillbaka i sommar

Nyheter Produktionsbolaget har sökt tidsbegränsat bygglov för uppställning av boendemoduler på Slätten…

Byggde mur utan lov – det blev en dyr historia

Byggde mur utan lov – det blev en dyr historia

Nyheter Under miljö- och byggnämndens senaste möte beslutade man att en fastighetsägare ska betala en sanktionsavgift på drygt 16 000 kronor. Detta då denne byggt en stödmur innan bygglov godkänts…

Det blir café i Nåthult

Det blir café i Nåthult

Nyheter Efter några vändor och överklagande av tidigare kommunalt beslut beviljade miljö- och byggnämnden bygglovet till sökande i Nåthult utanför Skillingaryd…

Fick betala avgift för redan byggd altan

Fick betala avgift för redan byggd altan

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde beslutades om en sanktionsavgift mot en fastighetsägare på Östra Allégatan i Skillingaryd…

17 bostadsrätter på Götarps Hage

17 bostadsrätter på Götarps Hage

Nyheter Fastighetsbolaget Categi, Jönköping, har ansökt om att bygga 17 bostadsrättslägenheter på Södra park i Vaggeryd…

Tidsbegränsat bygglov till vårdcentral

Tidsbegränsat bygglov till vårdcentral

Nyheter Fram till 31 juli 2027 får vårdcentralen tillfälligt placeras på Slätten i Skillingaryd…

Nej till stall i Krängshult

Nej till stall i Krängshult

Nyheter Att bygga stall på brukningsvärd åkermark lämnade miljö- och byggnämnden ett negativt besked till…

Två nya hus i Stenshestra

Två nya hus i Stenshestra

Nyheter Fastigheten Mörkebo 1:2, som är belägen intill Stenshestra strax väster om Skillingaryd fick ett positivt förhandsbesked för två enbostadshus…

2 / 1112345...10...Sista

Tips