Bygglov

Nej till nytt hus i vindbruksområde

Nej till nytt hus i vindbruksområde

Nyheter En ansökan har inkommit till miljö- och byggnämnden om att få bygglov till ett enbostadshus i Tofteryds Torp…

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

Nyheter P O Toftgård har synpunkter med anledning av beslut kring byggnation i influensområdet…

Influensområdet stoppar nybyggnation

Influensområdet stoppar nybyggnation

Nyheter Miljö- och byggnämnden sparade den sökandes tid och gav ett kommunalt avslag…

Får bygga till hus i Häradsö

Får bygga till hus i Häradsö

Nyheter Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för tillbyggnad av ett hus i Häradsö…

Bilfirma fick bygglov

Bilfirma fick bygglov

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljades bygglovet för Götaström Bil AB på fastigheten Båramo 1:7…

Nytt hus i Gölgås

Nytt hus i Gölgås

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde lämnades ett positivt besked angående nybyggnation i Gölgås, väster om Skillingaryd. …

Höga planer på Jönköpingsvägen

Höga planer på Jönköpingsvägen

Nyheter En ansökan om ett planbesked lämnades in från en privat aktör till kommunstyrelsens arbetsutskott. Totalt sett kan det blir upp till tre våningar i två hyreshus…

Farmen kommer åter

Farmen kommer åter

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde godkändes det tidsbegränsade bygglovet på Slätten i Skillingaryd…

Granne ändrade sig efter klagomål – planterar häck i stället

Granne ändrade sig efter klagomål – planterar häck i stället

Nyheter Till miljö- och byggnämnden inkom ett klagomål gällande uppförd spaljé vid fastigheten i Skillingaryd…

Sörgårdsskolan har fått bygglov

Sörgårdsskolan har fått bygglov

Nyheter Under hösten har bygglovshandlingarna vandrat mellan förvaltningarna i Skillingehus…

Bygglov beslutades efter votering

Bygglov beslutades efter votering

Nyheter Att bygga eller inte på jordbruksmark? Två av miljö- och byggnämndens ledamöter markerade vikten av jordbruksmark…

Logistikbolag fick bygglov

Logistikbolag fick bygglov

Nyheter Den nya logistikbyggnaden på Båramo fanns med på dagordningen vid miljö- och byggnämndens senaste möte…

Power bygger ut

Power bygger ut

Nyheter En ansökan om utbyggnad av logistikbyggnad fanns på miljö- och byggnämndens bord vid tisdagens sammanträde…

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Nyheter Ett rivningslov och ett bygglov lämnades till sökande i Rastad som ska flytta sin komplementbyggnad…

Lediga villatomter i Skillingaryd finns

Lediga villatomter i Skillingaryd finns

Nyheter I Vaggeryd bokades lediga hustomter upp snabbt men i Skillingaryd och Klevshult finns några kvar…

Nytt hus i Mörhult

Nytt hus i Mörhult

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till enbostadshuset…

Positivt besked för fritidshusägaren

Positivt besked för fritidshusägaren

Nyheter För fastighetsägaren för fritidshuset i Tofteryd blev det ett positivt besked för att få bygga en komplementsbyggnad på tomten…

Nämnd gav okej till ökad bostadsyta

Nämnd gav okej till ökad bostadsyta

Nyheter Fastighetsägaren i Hok vill bygga ut sin bostad och göra om entrén och det fick ett positivt besked på senaste miljö- och byggnämndens sammanträde…

Två hus byggs i Krängsberg

Två hus byggs i Krängsberg

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked vid senaste sammanträdet…

Vaggeryd padelcenter öppnar i höst

Vaggeryd padelcenter öppnar i höst

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till ändrad användning av Biokleens tidigare lokaler intill travbanan i Vaggeryd. Till hösten blir där tre padelbanor. Det har tre målinriktade killar med Vaggerydsanknytning sett till…

2 / 812345...Sista

Tips