Eldningsförbud

Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten

Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten

Nyheter Från och med 1 januari 2024 ska trädgårdsavfall sorteras från annat avfall och komposteras eller lämnas på någon av kommunens sortergårdar. Trädgårdsavfall får alltså inte längre eldas på tomten och påsk- eller valborgsmässoeldar kräver dispens från kommunen…

Eldningsförbudet upphör – manar till försiktighet

Eldningsförbudet upphör – manar till försiktighet

Nyheter Klockan 12 under omsdagen upphör eldningsförbudet i Vaggeryds kommun. Men man manar till försiktighet och ansvar…

Extremt stor brandrisk råder

Extremt stor brandrisk råder

Nyheter Just nu är det extremt stor brandrisk i vårt område. Vi träffade Mats Carlsson från räddningstjänsten i Skillingaryd och hörde efter hur deras planering påverkas av vädrets makter…

Beslutet: Eldningsförbud i hela länet

Beslutet: Eldningsförbud i hela länet

Nyheter Från och med i morgon klockan 10 införs eldningsförbud i hela Jönköpings län. Förbudet gäller tillsvidare…

Mycket hög skogsbrandrisk

Mycket hög skogsbrandrisk

Nyheter I hela Jönköpings län är brandrisken just nu mycket hög, men eldningsförbud råder inte. Skogsbrandbevakning med flyg sker med dubbla flygningar över hela länet…

Inget eldningsförbud i länet

Inget eldningsförbud i länet

Nyheter Räddsam F meddelar att det just i dag den 17 juli inte råder eldningsförbud i länet och brandrisken betecknas som låg eller måttlig. Eldningsförbudet som tidigare fanns upphörde redan den 7 juli…

Eldningsförbudet hävs i hela länet

Eldningsförbudet hävs i hela länet

Nyheter Från och med klockan 16 i eftermiddag är det inte längre eldningsförbud i länet. Det meddelar länsstyrelsen i Jönköpings län…

Skräphög i lågor i Bondstorp

Skräphög i lågor i Bondstorp

Nyheter Vid 22-tiden i går larmades räddningstjänst till Bondstorp med anledning av att en person höll på att elda i en skräphög. Släckningsarbetet försvårades av skräphögens omfattning. Branden medförde en diskussion angående eldningsförbud och räddningstjänsten bedömde det som olämpligt att elda i dessa tider. Ingen misstanke om brott har väckts…

Eldningsförbud och höga temperaturer

Eldningsförbud och höga temperaturer

Nyheter SMHI går idag ut med meddelande att det stor risk för skogsbrand i länet…

Eldning avråds på grund av stor brandfara

Eldning avråds på grund av stor brandfara

Nyheter Det varma och torra vädret har medfört att brandfaran i skog och mark just nu är väldigt hög. Därför avråder räddningstjänsterna i länet starkt från att elda med öppen eld i skog och mark…

Kan bli eldningsförbud i nästa vecka

Kan bli eldningsförbud i nästa vecka

Nyheter Till helgen vändas brandflyget starta och en bit in på nästa vecka kan det bli eldningsförbud i hela länet…

Eldningsförbudet upphör

Eldningsförbudet upphör

Nyheter I dag meddelar RäddSam F att eldningsförbudet upphävs. Däremot bör man vara fortsatt försiktig…

Fortsatt eldningsförbud

Fortsatt eldningsförbud

Nyheter Det är fortsatt torrt i markerna i Jönköpings län och i kombination med prognosunderlag inför kommande dygn från SMHI har räddningstjänsterna i länet valt att låta eldningsförbudet ligga kvar. Eldningsförbudet gäller även valborgsmässobrasorna under morgondagens kväll. …

Eldningsförbud införs

Eldningsförbud införs

Nyheter Från och med imorgon gäller eldningsförbud i samtliga kommuner i Jönköpings län. Beslutet har tagits av kommunerna i samråd med Länsstyrelsen. Anledning är den stora brandrisken i skog och mark. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas…

Kan bli eldningsförbud

Kan bli eldningsförbud

Nyheter I Kronobergs län ser det ut att bli eldningsförbud från påsken och Jönköpings län kanske kommer efter…

Eldningsförbudet upphävs

Eldningsförbudet upphävs

Nyheter Från idag klockan 17.00 hävs förbudet…

Hög brandrisk i helgen

Hög brandrisk i helgen

Nyheter MSB (Myndigheten för Samhällskydd och beredskap) lämnar ut meddelande om extremt höga brandriskvärden…

Grillförbudet på egen tomt hävs

Nyheter Nytt beslut från Länsstyrelsen gäller från klockan 12.00 idag…

Fortsatt grillförbud

Fortsatt grillförbud

Nyheter Under gårdagen hävde MSB rekommendationen om grillförbud, men Länsstyrelsen i Jönköpings län står fast vid sitt tidigare beslut samtidigt som SMHI går ut med varning om höga temperaturer åtminstone fram till onsdag…

Jaktvårdsförening ställer in övning

Jaktvårdsförening ställer in övning

Nyheter Då det råder extremtorka har Skillingaryds jaktvårdsförening följt uppmaningarna från Försvarsmakten…

1 / 212

Tips