Eolus Vind

Samråd planeras kring vindkraftpark i Boarp

Samråd planeras kring vindkraftpark i Boarp

Nyheter Eolus utreder möjligheterna för ändrad vägsträckning, större kranplatser och annan placering av uppställningsyta i vindkraftpark Boarp och inbjuder nu till samråd…

Ingen tar hänsyn till oron

Ingen tar hänsyn till oron

Nyheter "Det finns för närvarande inte skäl för domstolen att, inom ramen för målets handläggning, bereda Föreningen Vindkraftspark Boarp möjlighet att yttra sig över bolagets överklagande" Svaret från mark- och miljödomstolen kör över oss boende igen, säger föreningens ordförande…

Överklagar försvarets ändrade inställning

Överklagar försvarets ändrade inställning

Nyheter Eolus Vind AB begärde förlängd tid för överklagan av Länsstyrelsens beslut hos mark- och miljödomstolen. Beslut om anståndet beviljades till 30 september och i fredags skickade vindkraftbolaget in sina synpunkter…

Förakt mot svenska rättsordningen

Förakt mot svenska rättsordningen

Nyheter Lars Olsson i Ekesås skriver inlaga angående Eolus överklagande av Länsstyrelsen i Östergötlands län om att avslå densammes ansökan om uppförande och drift av vindkraftverk i Boarp…

Överklagad vindkraftspark i Boarp

Överklagad vindkraftspark i Boarp

Nyheter Vindkraftsbolaget Eolus Vind AB har överklagat Länsstyrelsens beslut angående vindkraftsparken i Boarp i östra delen av kommunen. Nu väntar en tung process med försvarsmakten…

Försvaret väger tungt – Nej till vindkraft

Försvaret väger tungt – Nej till vindkraft

Nyheter Idag kom beslutet angående vindkraftparken i Boarp. Miljödelegationen i Östergötland säger nej till Eoulus ansökan om att uppföra 13 vindkraftverk i östra delen av Vaggeryds kommun…

Tips