Miljö- och byggnämnden

Batterilager byggs på Båramo

Batterilager byggs på Båramo

Nyheter Ett positivt besked lämnades av miljö- och byggnämnden för 12 små enheter som ska bli ett energilager… …

Flera hus fick lov att byggas på landsbygden

Flera hus fick lov att byggas på landsbygden

Nyheter ”Det är landsbygden som håller i gång”, berättade nämndordförande Magnus Dauhn (S) i går när bostadsbyggnadsstatistiken presenterades. Visst är det så. Flera positiva besked har lämnats till sökande på landsbygden… …

Bostadsbyggandet: ”Landsbygden håller igång”

Bostadsbyggandet: ”Landsbygden håller igång”

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde fick politikerna information om bostadsbyggnadsstatistiken för året som varit… …

1 720 ton kalk spreds

1 720 ton kalk spreds

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde gjordes en ekonomisk redovisning av kalkningen av sjöar och vattendrag som gjorts under förra året. Totala kostnaden blev 4 miljoner kronor……

Nämnd begär ändring av detaljplan vid badplats

Nämnd begär ändring av detaljplan vid badplats

Nyheter Götastrand 1:1 i Vaggeryd, där Hjortsjöns camping finns, strider mot detaljplanen. Nu önskar miljö- och byggnämnden att detaljplanen ändras så den tillåter det som i dag finns på fastigheten……

Plank var spaljé – grannens klagomål avvisades av nämnd

Plank var spaljé – grannens klagomål avvisades av nämnd

Nyheter En fastighetsägare i Tofteryd har lämnat klagomål, gällande grannens plank, till miljö- och byggnämnden. Vid senaste sammanträdet avvisades klagomålet efter att förvaltningen besökt fastigheten……

Började bygga innan startbesked anlänt

Började bygga innan startbesked anlänt

Nyheter En sanktionsavgift utdelades till ett företag för att ha startat byggnation innan ett startbesked erhållits. …

Städa fastigheten – annars 10 000 kronor i månadsvite

Städa fastigheten – annars 10 000 kronor i månadsvite

Nyheter Den skräpiga fastigheten i Hok har varit en följetong för politikerna i miljö- och byggnämnden. Sist saknades ett datum vilket nu har noterats och den 31 januari måste fastigheten vara städad……

Nej till garage i Bondstorp

Nej till garage i Bondstorp

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslår ansökan från Bondstorpsbon. – Det är mer maskinhall än garage, säger politikerna……

Campingstugan måste bort

Campingstugan måste bort

Nyheter Kultur och fritid uppförde en campingstuga vid Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. Det fick de inte. Miljö- och byggnämnden beslutade att en avgift ska tas ut och stugan ska bort från campingen… …

Nya bostadsområde – trafiksäkra kring herrgården

Nya bostadsområde – trafiksäkra kring herrgården

Nyheter Miljö- och byggnämnden har svarat på en granskningsyttrande gällande den nya detaljplanen av det nya bostadsområdet vid herrgården och golfbanan i Hok… …

Ändrad hastighet styr startbeskedet för fler lägenheter på Torsbo

Ändrad hastighet styr startbeskedet för fler lägenheter på Torsbo

Nyheter Politikerna i miljö- och byggnämnden lämnade synpunkter på granskningsyttrande gällande nya flerbostadshus på Torsbo i Vaggeryd…

Lov för återvinningsplats i fem år

Lov för återvinningsplats i fem år

Nyheter Platsen för återvinningsstationerna på Slätten, som från början var provisorisk, i Skillingaryd får fortsatt förlängt i fem år… …

Industrilokal blir gym

Industrilokal blir gym

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde beviljades ändrad användning av lokal. Från industriändamål till gym…

Rev utan lov: 15 750 i avgift till förening

Rev utan lov: 15 750 i avgift till förening

Nyheter Föreningen Movalla IP hade inte sökt rivningslov innan man påbörjade arbetet vid entrén. Nu får föreningen betala byggsanktionsavgift. – Alla måste behandlas lika, säger nämndordförande även om han tycker det är tråkigt att belasta föreningen med pengen… …

Nytt avlopp – annars miljonvite

Nytt avlopp – annars miljonvite

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträdet förra veckan att förbjuda stiftsgården Tallnäs att släppa ut avloppsvattnet i den befintliga avloppsanordningen. – Förbudet ligger långt fram och vi har en bra dialog med verksamheten, säger nämndordförande Dauhn (S)…

Beslutet: Förbud att hantera avfall annat än skrot och trä

Beslutet: Förbud att hantera avfall annat än skrot och trä

Nyheter Under en längre tid har miljö- och byggnämnden haft verksamheten Smålands Metall och Återvinnings verksamhet i Hagshult under uppsikt. Nu är juridiken på plats och nämnden beslutade om förbud mot de som verksamheten inte har tillstånd till att hantera… …

Nej till gym i industrilokal

Nej till gym i industrilokal

Nyheter En ansökan inkom till miljö- och byggnämnden gällande bygglov inom centrala fastigheten i Vaggeryd. Bygglovet gäller ändrad användning från industribyggnad till gymlokal, besöksanläggning, handel, kontor och samlingslokal……

Vaggerydsbo överklagade sanktionsavgift – fick nej

Vaggerydsbo överklagade sanktionsavgift – fick nej

Nyheter Vi har tidigare berättat om Vaggerydsbon som fick en byggsanktionsavgift för att gjort om ett uthus till gästboende utan lov. Beslutet om avgiften överklagades och Länsstyrelsen gav kommunen rätt… …

Överträdelse av förbud och vite dras tillbaka: Jurist kopplas in

Överträdelse av förbud och vite dras tillbaka: Jurist kopplas in

Nyheter Hamnade delgivningen i rätta händer? Det går inte att bevisa och därför återremitterar miljö- och byggnämnden ärendet för vidare handläggning gällande verksamhetsförbudet för återvinningsföretaget i Hagshult… …

1 / 2012345...1020...Sista

Tips