Miljö- och byggnämnden

Nämnd lämnar föreläggande om fastighetsskick

Nämnd lämnar föreläggande om fastighetsskick

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde hade ett flertal klagomål inkommit på en central fastighet i Skillingaryd…

Inget bygglov ännu för skolan

Inget bygglov ännu för skolan

Nyheter Det akuta behovet av nya skolan vid Sörgårdssområdet i Skillingaryd får vänta…

Power bygger ut

Power bygger ut

Nyheter En ansökan om utbyggnad av logistikbyggnad fanns på miljö- och byggnämndens bord vid tisdagens sammanträde…

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Nyheter Ett rivningslov och ett bygglov lämnades till sökande i Rastad som ska flytta sin komplementbyggnad…

Nytt hus i Mörhult

Nytt hus i Mörhult

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till enbostadshuset…

Positivt besked för fritidshusägaren

Positivt besked för fritidshusägaren

Nyheter För fastighetsägaren för fritidshuset i Tofteryd blev det ett positivt besked för att få bygga en komplementsbyggnad på tomten…

Nämnd gav okej till ökad bostadsyta

Nämnd gav okej till ökad bostadsyta

Nyheter Fastighetsägaren i Hok vill bygga ut sin bostad och göra om entrén och det fick ett positivt besked på senaste miljö- och byggnämndens sammanträde…

Två hus byggs i Krängsberg

Två hus byggs i Krängsberg

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked vid senaste sammanträdet…

Vaggeryd padelcenter öppnar i höst

Vaggeryd padelcenter öppnar i höst

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till ändrad användning av Biokleens tidigare lokaler intill travbanan i Vaggeryd. Till hösten blir där tre padelbanor. Det har tre målinriktade killar med Vaggerydsanknytning sett till…

Affären togs i bruk innan startbesked lämnades

Affären togs i bruk innan startbesked lämnades

Nyheter I Skillingaryds stationshus öppnade affären för någon månad sedan. Men inget startbesked för ändrad användning var klart…

Kommunen utför smittskyddstillsyn

Kommunen utför smittskyddstillsyn

Nyheter Nya lagen från regeringen träder i kraft 1 juli och kommunens miljöinspektörer startar då kontroller från den lilla restaurangen till den större kommer att göras… "Bra om besökarna uppmärksammar"…

Förbjuds hålla tvätthallen öppen

Förbjuds hålla tvätthallen öppen

Nyheter En fyra år lång process tog i går slut vid miljö- och byggnämndens sammanträde. Ägaren förbjuds att använda tvätthallen tills åtgärderna är tillrättade. Annars väntar vite på 200 000 kronor …

Nämnd vidhåller att rivning inte ska ske

Nämnd vidhåller att rivning inte ska ske

Nyheter Fortifikationsverket vill riva Studstorp och har ansökt om rivningslov. Kommunen säger nej. Nu är beslutet överklagat…

Marklov gavs för Mejeriets utemiljö

Marklov gavs för Mejeriets utemiljö

Nyheter Vattenspegel vid nybyggda Mejeriet i Skillingaryd har fått lov från nämnden. Så här kommer det att se ut…

Från missionshus till tvåbostadshus

Från missionshus till tvåbostadshus

Nyheter En enig miljö- och byggnämnd lämnade under tisdagen ett positivt besked till fastighetsägaren i Hok…

Ändrad användning i industrilokal

Ändrad användning i industrilokal

Nyheter Från träningslokal till industrilokal och från industrilokal till gym. …

80 000 kronor i vite

80 000 kronor i vite

Nyheter En återvinningsanläggning utanför Klevshult har vite att vänta från miljö- och byggnämnden. …

Får betala avgift för mur utan bygglov

Får betala avgift för mur utan bygglov

Nyheter En fastighet i Skillingaryd har sanktionsavgift att vänta då en mur uppförts utan bygglov…

Nytt radhus byggs i Vaggeryd

Nyheter En oenig miljö- och byggnämnd lämnade, efter votering, ett positivt besked till sökande…

Nämnd nekar rivning

Nämnd nekar rivning

Nyheter Fortifikationsverket har lämnat in en önskan om rivning av Studstorp i Tofteryd. Miljö- och byggnämnden har nu sagt sitt…

1 / 1112345...10...Sista

Tips