Miljö- och byggnämnden

Byggnadsvårdspris föreslås bli arkitekturpris

Byggnadsvårdspris föreslås bli arkitekturpris

Nyheter Ett förslag lämnas till kommunfullmäktige från miljö- och byggnämnden där man föreslår att kommunens byggnadsvårdspris byter namn…

Nej till utbyggnad i Föreberg

Nej till utbyggnad i Föreberg

Nyheter En ansökan inkom till miljö- och byggnämnden angående tillbyggnad av fritidshus i Föreberg, sydväst om Skillingaryd…

Förfallen komplementbyggnad blev ärende för politikerna

Förfallen komplementbyggnad blev ärende för politikerna

Nyheter Ett anonymt klagomål inkom till kommunen avseende en fastighet i centrala Vaggeryd. Förvaltningen skickade uppmaning till fastighetsägaren och nu har politikerna beslutat om föreläggande…

Nytt hus i skogslandskap

Nytt hus i skogslandskap

Nyheter En ansökan om ett nybyggnation av enbostadshus och tillhörande garage i Ekeryd har inkommit till miljö- och byggnämnden. …

Bygglov för parkeringsplatser beviljades

Bygglov för parkeringsplatser beviljades

Nyheter Fastighetsenheten lämnade in en ansökan om att få bygglov för parkeringsplatser på Berggatan i Skillingaryd…

Överklagade avslaget för cafébyggnad

Överklagade avslaget för cafébyggnad

Nyheter Nåthultsbon ville anordna café och ansökte om bygglov hos kommunen som sa nej. Sökande har nu överklagat kommunens beslut…

Nej till nytt hus i Borisköp

Nej till nytt hus i Borisköp

Nyheter Eftersom ansökan inte har kompletteras med hur det enskilda avloppsanläggningen ska lösas avvisar miljö- och byggnämnden bygglovet i Borisköp…

Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Nyheter I början av förra året inkom rivningsanmälan till kommunen där Fortifikationsverket önskade riva byggnaderna vid Stora Hässlehult 1:5, vilket då både nämnd och hembygdsförening motsatte sig. …

Fagerhultsbo får vänta med att bygga

Fagerhultsbo får vänta med att bygga

Nyheter Intill Fagerhults plantskola vill en kommuninvånare bygga sitt hus, men ett positivt svar från kommunen dröjer…

Nämnd lämnar synpunkter om nya planerade bostadsområdet

Nämnd lämnar synpunkter om nya planerade bostadsområdet

Nyheter Planprogrammet för Yggen i Vaggeryd har diskuterats vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde. ”Försvårar utvecklingen för lantbruket vid Gärahovs Gård och lantbruket samt avfallsanläggningen var först på plats"…

Ny padelhall i Skillingaryd

Ny padelhall i Skillingaryd

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljade man bygglov för ny padelhall i sydvästra delen av Skillingaryd…

Granne överklagade bygglovet för parkering

Granne överklagade bygglovet för parkering

Nyheter Hela Kaffegatans miljö i Skillingaryd påverkas av beslutet att anlägga parkeringsplatser vid Gropabäcken. Länsstyrelsen har upphävt överklagandet och ärendet går tillbaka till miljö- och byggnämnden…

Nej till utbyggnad av garage

Nej till utbyggnad av garage

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslog ansökan om att bygga ut garaget hos fastighetsägaren i Skillingaryd…

Hunddagiset bygger till

Hunddagiset bygger till

Nyheter Arbetsmiljön för personalen kommer att förbättras när ytan ökar nu. Oden och Frejas fixartjänst fick bygglov …

Padelhall byggs i Götafors

Padelhall byggs i Götafors

Nyheter Vaggeryds Logistikpark har ansökt om att bygga padelhall i Götafors…

Utökad padel på Stigamo

Utökad padel på Stigamo

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde godkändes bygglov för 12 utomhusbanor…

Det blir ingen ny cafébyggnad i Nåthult

Det blir ingen ny cafébyggnad i Nåthult

Nyheter En ansökan om cafébyggnad i Tofteryd fanns med på miljö- och byggnämndens senaste sammanträde. …

Nybyggnation i lajvbyn

Nybyggnation i lajvbyn

Nyheter Vid Basseberg, väster om Skillingaryd, har föreningen Berghems vänner sin lajvby. Nu har ett bygglov anlänt till föreningen…

Industrimark används till förskolegård

Industrimark används till förskolegård

Nyheter Ett klagomål inkom till miljö- och byggnämnden i januari gällande Bullerbyns utökade förskolegård…

Ja till ny padelverksamhet

Ja till ny padelverksamhet

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till idrottsverksamhet vid Båramo…

1 / 1412345...10...Sista

Tips