Miljö- och byggnämnden

Nytt hus i Ekornahult

Nytt hus i Ekornahult

Nyheter ”Så långt man kan komma i den del av kommunen”. Bygglovet beviljades. …

Ingen pendlarparkering vid hållplats

Ingen pendlarparkering vid hållplats

Nyheter Två parkeringsplatser vid busshållplatsen i norra Vaggeryd har fått avslag…

Tillstånd gavs för fortsatt tankning

Nyheter För att få tillhandahålla brandfarlig vara behövs tillstånd från kommunen. Sedan 1965 har macken i Vaggeryd haft sin station som nu får förlängt tillstånd…

Mekonomen bygger ut…

Mekonomen bygger ut…

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till bilverkstaden i Vaggeryd…

Kyrka blir ny avdelning

Kyrka blir ny avdelning

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt startbesked för ändring av befintlig lokal …

Nämnd lämnar sanktionsavgift för parkeringsplats

Nämnd lämnar sanktionsavgift för parkeringsplats

Nyheter De nya kommunala parkeringsplatserna mellan Skillingehus och vårdcentralen blir en dyr affär trots rabatt…

Länsstyrelsen går på kommunens linje

Länsstyrelsen går på kommunens linje

Nyheter Huset som ska byggas i Nåthult fick klartecken från kommunen, nej från försvaret och nu har Länsstyrelsen lämnat sitt besked…

Återigen avslaget bygglov

Återigen avslaget bygglov

Nyheter För tredje gången lämnar sökande in bygglov på sitt önskade hus i Bondstorp…

Nya hus vid Linnesjön

Nya hus vid Linnesjön

Nyheter Miljö- och byggnämnden har lämnat positivt förhandsbesked om två nya enbostadshus strax intill sjön i Tofteryd…

Sanktionsavgift för olovligt plank

Sanktionsavgift för olovligt plank

Nyheter Att bygga ett plank på sin tomt krävs sitt bygglov. Det har nu en Vaggerydsbo fått erfara som nu får betala avgift…

Tidsbegränsat parkeringslov

Tidsbegränsat parkeringslov

Nyheter Vid Tomaten, korsningen Källeliden och Västra Järnvägsgatan i Skillingaryd, har nu ett bygglov lämnats för tio parkeringsplatser…

Bygglov gavs i efterhand

Bygglov gavs i efterhand

Nyheter 19 nya parkeringsplatser är redan i bruk söder om Skillingehus…

Bygglovet följdes inte

Bygglovet följdes inte

Nyheter En fastighetsägare kan nu vänta sanktionsavgift, från miljö- och byggnämnden, för sitt nybyggda båthus med förråd i Bondstorp …

Avgift för utfyllnad innan lov lämnades

Avgift för utfyllnad innan lov lämnades

Nyheter Kulverteringen av Gropabäcken vid den nya parkeringen intill lägenheterna i Skillingaryd gjordes innan lov lämnades. Nu lämnas sanktionsavgift…

Tidsbegränsat bygglov till fritidshus

Nyheter Ett positivt förhandsbesked och ett tidsbegränsat bygglov har lämnats till ett fritidshus, där det placeras på hjul, i Järnboda…

Företag hotas av vite

Företag hotas av vite

Nyheter 50 000 kronor i vite. Det är vad en företagare i Hagshult kan vänta som inte redovisat vad som finns i en vall på sin fastighet…

Plank ska skydda mot buller

Plank ska skydda mot buller

Nyheter En företagare vill sätta upp bullerplank mot grannar men miljö- och byggnämnden vill ha mer information innan bygglovet lämnas…

Farmen kommer åter till kommunen

Farmen kommer åter till kommunen

Nyheter Årets inspelning av tv-serien "Farmen" kommer i år att göras inom kommunen…

Nytt hus i Ekeryd

Nytt hus i Ekeryd

Nyheter Ett positivt förhandsbesked lämnades för nytt hus och garage i Ekeryd…

Tingsrätten avslår kommunens överklagande

Tingsrätten avslår kommunens överklagande

Nyheter Miljö- och byggnämnden överklagade Länsstyrelsens beslut, till Växjö tingsrätt, då nämnden inte vill lämna bygglov till biltvättsanläggning på Oljeshejkarna Johnssons på Storgatan i Skillingaryd. Nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt…

1 / 912345...Sista

Tips