Miljö- och byggnämnden

Tidsbegränsat bygglov till vårdcentral

Tidsbegränsat bygglov till vårdcentral

Nyheter Fram till 31 juli 2027 får vårdcentralen tillfälligt placeras på Slätten i Skillingaryd…

Nej till stall i Krängshult

Nej till stall i Krängshult

Nyheter Att bygga stall på brukningsvärd åkermark lämnade miljö- och byggnämnden ett negativt besked till…

Två nya hus i Stenshestra

Två nya hus i Stenshestra

Nyheter Fastigheten Mörkebo 1:2, som är belägen intill Stenshestra strax väster om Skillingaryd fick ett positivt förhandsbesked för två enbostadshus…

DHL fick klartecken på Stigamo

DHL fick klartecken på Stigamo

Nyheter För en månad sedan ansåg miljö- och byggnämnden att ansökan inte var komplett eftersom dagvattenfördröjningen inte var redovisad. Nu är det redovisat och den 53 000 kvadratmeter stora logistikbyggnad fick bygglov…

Nya Götafors skola fick bygglov

Nya Götafors skola fick bygglov

Nyheter Vid ett extrainsatt sammanträde hos miljö- och byggnämnden under fredagsmorgonen beviljades ett tidsbegränsat bygglov för den nya skolan i den södra delen av Vaggeryd…

Får böta tio tusen när vedpannan tänds

Får böta tio tusen när vedpannan tänds

Nyheter Grannarna fick kväljningar och fick sova i källaren. Ett förbud att elda i sin vedpanna fick Vaggerydsbon när miljö- och byggnämnden haft sitt sammanträde. Om det inte hålls, tas ett vite ut på 10 000 kronor. …

Bondstorp växer när positiva besked gavs

Bondstorp växer när positiva besked gavs

Nyheter Positiva förhandsbesked och ett bygglov i Bondstorp gavs under senaste sammanträdet hos miljö- och byggnämnden…

Lagerbyggnad fick bygglov

Lagerbyggnad fick bygglov

Nyheter Vid Stigamo, intill riksväg 30, fick sökande grönt ljus för att bygga ny lagerbyggnad…

Får betala vite för ovårdad tomt i Hok

Får betala vite för ovårdad tomt i Hok

Nyheter Nuvarande skick på tomten hos fastighetsägaren i Hok strider mot lagstiftningen. Ägaren fick förlängd tid över sommaren, men nu förelägger nämnden fastighetsägaren med 10 000 kronor i månaden tills dess att fastigheten är städad…

Ja till generationsboende men militären kan säga nej

Ja till generationsboende men militären kan säga nej

Nyheter En ansökan om ett bygglov för enbostadshus inom fastigheten Tofteryd-Ryd har inkommit till miljö- och byggnämnden…

Nämnd tyckt till om Smultronet

Nämnd tyckt till om Smultronet

Nyheter Vid fastighetstomten, som tidigare innehöll "Kvarnen",  i centrala delen av Skillingaryd väntar kommunala bostadsbolaget på att få bygga lägenheter. Nu är det ett steg närmare när miljö- och byggnämnden haft ärendet på sitt första sammanträde efter sommaren…

Ändrade riktlinjer öppnar möjligheter för andra att få pris

Ändrade riktlinjer öppnar möjligheter för andra att få pris

Nyheter Kommunens byggnadsvårdspris föreslås bli arkitektur- och byggnadsvårdspris. – Vi vill öppna möjligheten för fler förslag än byggnader, säger Magnus Dauhn (S)…

Ändrad taklutning gav bygglov

Ändrad taklutning gav bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja en tidigare avslagen ansökan om ett bostadshus och garage norr om Sandsjön…

Billokal blir träningslokal

Billokal blir träningslokal

Nyheter Vid Hammarvägen i Vaggeryd har ett bygglov, med viss liten avvikelse, godkänts…

Tidsfristen förlängs – ägaren börjat städa

Tidsfristen förlängs – ägaren börjat städa

Nyheter Vi har tidigare berättat om den fastighetsägare i Hok som kommunen har ögonen på gällande nedskräpning  …

Strandskyddsdispens beviljad

Strandskyddsdispens beviljad

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde i juni beslutades att bevilja en strandskyddsdispens för bygge av garage…

24 lägenheter byggs på Södra park

24 lägenheter byggs på Södra park

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senast möte beviljades bygglov till 24 lägenheter vid Götarps Hage, Södra park, i Vaggeryd…

36 lägenheter och nytt gym i centrala Vaggeryd

36 lägenheter och nytt gym i centrala Vaggeryd

Nyheter PHL Fastigheter fick under gårdagen klartecken till bygglov för påbyggnad, och ombyggnad, av befintlig byggnad i centrala Vaggeryd…

Nio lägenheter på nytt område

Nio lägenheter på nytt område

Nyheter Vid Valdshultsvägen i Skillingaryd har tre parhus, och totalt nio lägenheter, fått ett positivt besked av kommunal nämnden. …

Positivt förhandsbesked för huskvartett i Skjutebo

Positivt förhandsbesked för huskvartett i Skjutebo

Nyheter Till kommunen har en ansökan inkommit för nybyggnation av fyra enbostadshus och garage inom fastigheten Tröjebo 1:2 där Skjutebo är belägen…

5 / 21Första...34567...1020...Sista

Tips