Miljö- och byggnämnden

36 lägenheter och nytt gym i centrala Vaggeryd

36 lägenheter och nytt gym i centrala Vaggeryd

Nyheter PHL Fastigheter fick under gårdagen klartecken till bygglov för påbyggnad, och ombyggnad, av befintlig byggnad i centrala Vaggeryd…

Nio lägenheter på nytt område

Nio lägenheter på nytt område

Nyheter Vid Valdshultsvägen i Skillingaryd har tre parhus, och totalt nio lägenheter, fått ett positivt besked av kommunal nämnden. …

Positivt förhandsbesked för huskvartett i Skjutebo

Positivt förhandsbesked för huskvartett i Skjutebo

Nyheter Till kommunen har en ansökan inkommit för nybyggnation av fyra enbostadshus och garage inom fastigheten Tröjebo 1:2 där Skjutebo är belägen…

Veterinärklinik bygger ut

Veterinärklinik bygger ut

Nyheter Intill travbanan i Vaggeryd finns hästkliniken. Nu har fastighetsbolaget fått ett positivt besked från miljö- och byggnämnden. …

Nybyggnation vid Slätthultet

Nybyggnation vid Slätthultet

Nyheter Sex nya enbostadshus mellan Slätthultet och Bäckaskog, väster om Skillingaryd, fick i veckan klartecken från miljö- och byggnämnden…

Tidsbegränsat till hösten 2025: Bygglov till extra klassrum

Tidsbegränsat till hösten 2025: Bygglov till extra klassrum

Nyheter Miljö- och byggnämnden sa ja till ett tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger vid Hjortsjöskolan. Frågan är om friytan per elev håller när skolan expanderar och ingen ansökan om rivningslov för fuktskadade mellanstadielokaler har inkommit…

Inget tillstånd = inga fjäderfä

Inget tillstånd = inga fjäderfä

Nyheter Till kommunen har ett anonymt klagomål inkommit gällande fjäderfä i detaljplanelagt område i norra delen av Skillingaryd. Nu riskerar fastighetsägaren vite på 3 000 kronor i månaden…

Sjöberg (M): ”Miljö och rent vatten är viktigaste för mig”

Sjöberg (M): ”Miljö och rent vatten är viktigaste för mig”

Nyheter Vi har ställt tre frågor till de politiska nämndernas ordförande och vice nämndpolitiker. I en artikelserie berättar vi om nämndernas ansvarsområden och arbetet under den pågående mandatperioden. I dag möter vi nämndordförande Peter Sjöberg (M)…

Fortsatt nej till bostad i Nåthult

Fortsatt nej till bostad i Nåthult

Nyheter Länsstyrelsen avslog överklagandet gällande ändrad användning av fastigheten i Nåthult. Förrådet/kontoret blir således ingen bostad…

Dauhn (S): ”Att bygga på jordbruksmark eller inte”

Dauhn (S): ”Att bygga på jordbruksmark eller inte”

Nyheter Vi har ställt tre frågor till de politiska nämndernas ordförande och vice nämndpolitiker. I en artikelserie berättar vi om nämndernas ansvarsområden och arbetet under den pågående mandatperioden. I dag möter vi vice nämndordförande Magnus Dauhn (S)…

Ja till ny rastplats i norr

Ja till ny rastplats i norr

Nyheter Trafikverket vill bygga en ny rastplats vid Krängsberg. Nu har miljö- och byggnämnden sagt sitt i frågan…

Klagomålet om takbytet avvisades

Klagomålet om takbytet avvisades

Nyheter Miljö- och byggnämnden fick på sitt senaste sammanträde ett klagomål på sitt bord. Det var en granne som klagade på att intilliggande fastighet hade bytt tak…

Nej till hus i Galtås

Nej till hus i Galtås

Nyheter Ett avslag från politikerna i miljö- och byggnämnden gjordes gällande nybyggnation av bostad i Galtås, söder om Skillingaryd…

Avloppsanläggningar får byggas

Nyheter Ett antal fastighetsägare har fått tillstånd till enskild avloppsanläggning. Besluten överklagades av en annan fastighetsägare, men de har nu avslagits av länsstyrelsen…

Tidigare överklagat: Färre hus gav förhandsbesked

Tidigare överklagat: Färre hus gav förhandsbesked

Nyheter I Mörkebo, väster om Skillingaryd, har markägare tidigare lämnat in en ansökan om att bygga sex enbostadshus. Grannen protesterade mot nybyggnationen och länsstyrelsen upphävde kommunens beslut. Nu blir det fyra hus…

Nej till ny carport

Nej till ny carport

Nyheter Fastighetsägaren på Fågelåsvägen på Södra park i Vaggeryd fick avslag när ansökan gällande att bygga en carport lämnades in…

Försvaret sa ja till maskinhall

Försvaret sa ja till maskinhall

Nyheter En fastighetsägare önskar bygga maskinhall och garage i Nåthult och politikerna i miljö- och byggnämnden beslutade om bygglovet efter inhämtade synpunkter från Fortifikationsverket…

Anonymt klagomål: Ovårdad tomt måste städas upp

Anonymt klagomål: Ovårdad tomt måste städas upp

Nyheter Sedan 2008 har ärendet varit aktuellt gällande en ovårdad tomt i Hok. Nu har politikerna i miljö- och byggnämnden sagt ifrån: städa upp eller få vite…

Ladugård blir lägenheter

Ladugård blir lägenheter

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnar ett positivt besked till en fastighetsägare i Starkeryd, öster om Klevshult…

Inget besked gällande logistikhall

Inget besked gällande logistikhall

Nyheter Vid dagens sammanträde hos miljö- och byggnämnden fanns fastigheten Pålen 1:23, mellan Alshultsområdet och Kinnarps i Skillingaryd, uppe för beslut…

6 / 21Första...45678...20...Sista

Tips