Miljö- och byggnämnden

Ja till byggnation i Hult

Ja till byggnation i Hult

Nyheter Mattias Holm från Vaggeryd vill bygga nytt i Hult i Tofteryd och miljö- och byggnämnden säger ja. Länsstyrelsen väntas dock överklaga detta.  …

Försvaret säger nej till husbygge

Försvaret säger nej till husbygge

Nyheter Mattias Holm från Vaggeryd vill bygga nytt i Hult i Tofteryd men Försvarsmakten motsätter sig och nu kan den nedgräva yxan kring skjutfältet vara på väg att grävas upp igen.  …

Oljeshejkerna fick rätt i Hovrätten

Oljeshejkerna fick rätt i Hovrätten

Nyheter Under lång tid har ärendet om Oljeshejkarna varit på miljö- och byggnadsnämndens bord, men nu har den fått ett kanske definitivt slut…

Sen anmälan blev onödig avgift

Sen anmälan blev onödig avgift

Nyheter Nämnd får betala 6 000 kronor i miljösanktionsavgift då ej anmälan gjorts i tid till tillsynsmyndigheten meddelar miljö- och byggnadsnämnden…

Hjortsjöskolan får föreläggande

Hjortsjöskolan får föreläggande

Nyheter Miljö- och byggnämnden riktar kritik mot köket på Hjortsjöskolan i Vaggeryd och kräver åtgärder…

Två våningar blir fyra

Två våningar blir fyra

Nyheter Nu ska en detaljplan tas fram så att det kan byggas i fyra våningar i stället för högst två i nya hus utmed Torsgatan mellan Frideborgsvägen - Karlavägen i Vaggeryd..  …

Behövs fler toaletter på skola

Behövs fler toaletter på skola

Nyheter Miljö- och byggnämnden förelägger BUN, barn- och utbildningsnämnden, att tillse att det bland annat blir fler toaletter vid skolan i Svenarum…

Reklam vid E4 på lastbilssläp ska bort

Nyheter De båda lastbilssläp som använts för reklamsyfte vid sidan av E4 söder om Klevshult ska bort…

Snart byggstart på Illern

Snart byggstart på Illern

Nyheter I Vaggeryd kommer överklagandet av Tor-projekt att innebära en betydande försening. Men i Skillingaryd kan bostadsbyggandet i kvarteret Illern komma igång ganska snart…

Miljö- och byggnämnden växer i styrka

Miljö- och byggnämnden växer i styrka

Nyheter Miljö- och byggnämndens verksamhet växer…

Planen för kvarteret Tor antogs

Planen för kvarteret Tor antogs

Nyheter Efter tio år är arbetet med den ombyggda detaljplanen för bostadskvarteret Tor i centrala Vaggeryd på väg att gå i mål…

Tor-saneringen analyserad och godkänd

Tor-saneringen analyserad och godkänd

Nyheter Miljö- och byggnämnden informerades i går om hur marksaneringen på kvarteret Tor i Vaggeryd fortskrider…

Trispridningen fortfarande ett  miljöhot

Trispridningen fortfarande ett miljöhot

Nyheter Storbranden för mer än två veckor sedan har satt fingret på miljöskadorna i marken under Vaggeryd…

Sista delen av Västra strand byggs ut

Sista delen av Västra strand byggs ut

Nyheter Nu har bristen på tomtmark i Vaggeryds tätort blivit så akut att även den allra sista delen av Västra strand ska exploateras…

Flera bygglov beviljade av miljö och bygg

Flera bygglov beviljade av miljö och bygg

Nyheter Lagom till semestern beviljade miljö- och byggnämnden ett antal bygglov och godkännanden…

Klartecken för rivning av gården Hallafors

Klartecken för rivning av gården Hallafors

Nyheter Fortifikationen har fått klartecken för rivning av bostadshus och fyra komplementbyggnader på gården Hallafors…

Avslag för ”hantering av brandfarliga varor”

Avslag för ”hantering av brandfarliga varor”

Nyheter Oljeshejkernas bensinstation i centrala Skillingaryd var uppe i två ärenden vid miljö- och byggnämndens sammanträde…

Oljeshejkerna Johnsson slår tillbaka

Oljeshejkerna Johnsson slår tillbaka

Nyheter Oljeshejkerna Johnsson har lämnat in följande svarsskrivelse till Vaggeryds kommun kring företagets syn på automatstationen i Skillingaryd…

Oljeshejkerna ska betala byggsanktionsavgift

Oljeshejkerna ska betala byggsanktionsavgift

Nyheter Striden om Oljeshejkernas bensinmack i Skillingaryd och dess framtid fortsätter att ta massor av tid i anspråk för miljö- och byggnämnden…

Får oljeshejkerna fortsätta sälja bensin här?

Får oljeshejkerna fortsätta sälja bensin här?

Nyheter

8 / 9Första...56789

Tips