Miljö- och byggnämnden

Klart med garage vid Gropabäcken

Klart med garage vid Gropabäcken

Nyheter Gästgivarens hyresgäster har väntat på garaget. Bygglovet har nu anlänt…

Förorenat grundvatten vid skolområde

Förorenat grundvatten vid skolområde

Nyheter Resultatet av en undersökning vid Sörgårdsskolan visar på föroreningar i grundvattnet. De bedöms inte förhindra byggnationen av ny skolbyggnad. Inga föroreningar har hittats i dricksvattnet i befintliga skollokaler och det föreligger heller ingen risk att vistas i lokalerna. Ytterligare undersökningar kommer att genomföras…

Sörgårdsskolan har fått bygglov

Sörgårdsskolan har fått bygglov

Nyheter Under hösten har bygglovshandlingarna vandrat mellan förvaltningarna i Skillingehus…

Hur många parkeringsplatser föreslås?

Hur många parkeringsplatser föreslås?

Nyheter Hur många parkeringsplatser ska finnas vid ett flerfamiljshus eller ungdomslägenhet i kommunen? Både miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden har svarat på remissen. "Vi kan inte jämför oss med storstan"…

Fick tillbaka bygglovsavgiften

Fick tillbaka bygglovsavgiften

Nyheter För första gången i miljö- och byggnämnden har man beslutat att återbetala en bygglovsavgift för ett nollenergihus…

Bygglovet för nya grundskolan ströks igen

Bygglovet för nya grundskolan ströks igen

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde fanns ansökan för byggnation av nya Sörgårdsskolan i Skillingaryd…

Bygglov beslutades efter votering

Bygglov beslutades efter votering

Nyheter Att bygga eller inte på jordbruksmark? Två av miljö- och byggnämndens ledamöter markerade vikten av jordbruksmark…

Ersättningsväg i Stoarp ska byggas

Ersättningsväg i Stoarp ska byggas

Nyheter Vid senaste sammanträdet hos miljö- och byggnämnden fick man lämna remissvar till Lantmäteriet. …

Logistikbolag fick bygglov

Logistikbolag fick bygglov

Nyheter Den nya logistikbyggnaden på Båramo fanns med på dagordningen vid miljö- och byggnämndens senaste möte…

Fast bygglovskostnad beslutades

Fast bygglovskostnad beslutades

Nyheter När nya Fni införs och invånarna väljer två sopkärl kan det behövas bygglov…

Nya parkeringsplatser vid Tor

Nya parkeringsplatser vid Tor

Nyheter Vid senaste miljö- och byggnämndens sammanträde beslutades ett bygglov i Vaggeryd…

Ännu inget bygglov för skola

Ännu inget bygglov för skola

Nyheter Ärendet om Sörgårdsskolans byggnation fanns uppe på miljö- och byggnämndens senaste sammanträde. Nu lämnas ärendet tillbaka till grannförvaltningen för tredje gången. …

Nämnd svarar om vindkraft

Nämnd svarar om vindkraft

Nyheter Vid miljö- och byggnämnden senaste sammanträde diskuterade man vindkraftverksansökan och dess remissvar. …

Sju coronaåterbesök fick göras vid matserveringar

Sju coronaåterbesök fick göras vid matserveringar

Nyheter Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan gicks igenom vid senaste sammanträdet. Totalt har 27 kontroller gjorts på matserveringar för att se efterlevnaden av coronarestriktioner…

Nämnd lämnar föreläggande om fastighetsskick

Nämnd lämnar föreläggande om fastighetsskick

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde hade ett flertal klagomål inkommit på en central fastighet i Skillingaryd…

Inget bygglov ännu för skolan

Inget bygglov ännu för skolan

Nyheter Det akuta behovet av nya skolan vid Sörgårdssområdet i Skillingaryd får vänta…

Power bygger ut

Power bygger ut

Nyheter En ansökan om utbyggnad av logistikbyggnad fanns på miljö- och byggnämndens bord vid tisdagens sammanträde…

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Rivningslov behövs för att flytta byggnaden

Nyheter Ett rivningslov och ett bygglov lämnades till sökande i Rastad som ska flytta sin komplementbyggnad…

Nytt hus i Mörhult

Nytt hus i Mörhult

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till enbostadshuset…

Positivt besked för fritidshusägaren

Positivt besked för fritidshusägaren

Nyheter För fastighetsägaren för fritidshuset i Tofteryd blev det ett positivt besked för att få bygga en komplementsbyggnad på tomten…

10 / 21Första...89101112...20...Sista

Tips