Miljö- och byggnämnden

Ja till ny padelverksamhet

Ja till ny padelverksamhet

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till idrottsverksamhet vid Båramo…

Nej till nytt hus i vindbruksområde

Nej till nytt hus i vindbruksområde

Nyheter En ansökan har inkommit till miljö- och byggnämnden om att få bygglov till ett enbostadshus i Tofteryds Torp…

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

Nyheter P O Toftgård har synpunkter med anledning av beslut kring byggnation i influensområdet…

Anonymt klagomål blev föreläggande

Anonymt klagomål blev föreläggande

Nyheter Ett klagomål har inkommit gällande en fastighet i Vaggeryd. Miljö- och byggnämnden lämnar nu ett föreläggande till fastighetsägaren…

Influensområdet stoppar nybyggnation

Influensområdet stoppar nybyggnation

Nyheter Miljö- och byggnämnden sparade den sökandes tid och gav ett kommunalt avslag…

Får bygga till hus i Häradsö

Får bygga till hus i Häradsö

Nyheter Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för tillbyggnad av ett hus i Häradsö…

Kulturskolans nuvarande byggnad rivs

Nyheter Vid ett extrainsatt miljö- och byggnämndmöte under gårdagskvällen beslutade ledamöterna lämna delegation till förvaltning att lämna rivningslov på byggnaden där Kulturskolan finns i idag…

Bilfirma fick bygglov

Bilfirma fick bygglov

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljades bygglovet för Götaström Bil AB på fastigheten Båramo 1:7…

Nytt hus i Gölgås

Nytt hus i Gölgås

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde lämnades ett positivt besked angående nybyggnation i Gölgås, väster om Skillingaryd. …

133 nya boende förra året

133 nya boende förra året

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde fick ledamöterna information om bostadsbyggnadsstatistiken…

Kommunen har inget med nya markkabeln att göra…

Kommunen har inget med nya markkabeln att göra…

Nyheter Till miljö- och byggnämndens senaste möte uppkom frågan från en invånare som undrar vad kommunen har för roll angående nyanläggningen av markkabeln från Båramo till vindkraftverk i kommunens östra del…

Nytt hus i Löveryd

Nytt hus i Löveryd

Nyheter Ett positivt förhandsbesked lämnades av miljö- och byggnämnden vid senaste sammanträdet…

Farmen kommer åter

Farmen kommer åter

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde godkändes det tidsbegränsade bygglovet på Slätten i Skillingaryd…

Padelbana ska byggas i Klevshult

Nyheter Till miljö- och byggnämndens senaste sammanträde anlände en ansökan om att bygga en padelbana söder om Hagshultsvägen. …

Aluminiumramar ska förhindra invasiv art

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde lämnades en annorlunda strandskyddsdispens…

Förfallen ladugård blev tillsynsärende

Förfallen ladugård blev tillsynsärende

Nyheter Under hösten har miljö- och byggförvaltningen bedrivit tillsyn av en ladugård i kommunen…

Byggde utan lov – får betala sanktionsavgift

Byggde utan lov – får betala sanktionsavgift

Nyheter En fastighetsägare i kommunen får betala 10 642 kronor i sanktionsavgift för att ha byggt carport och altan utan bygglov…

Granne ändrade sig efter klagomål – planterar häck i stället

Granne ändrade sig efter klagomål – planterar häck i stället

Nyheter Till miljö- och byggnämnden inkom ett klagomål gällande uppförd spaljé vid fastigheten i Skillingaryd…

Klart med garage vid Gropabäcken

Klart med garage vid Gropabäcken

Nyheter Gästgivarens hyresgäster har väntat på garaget. Bygglovet har nu anlänt…

Förorenat grundvatten vid skolområde

Förorenat grundvatten vid skolområde

Nyheter Resultatet av en undersökning vid Sörgårdsskolan visar på föroreningar i grundvattnet. De bedöms inte förhindra byggnationen av ny skolbyggnad. Inga föroreningar har hittats i dricksvattnet i befintliga skollokaler och det föreligger heller ingen risk att vistas i lokalerna. Ytterligare undersökningar kommer att genomföras…

10 / 22Första...89101112...20...Sista

Tips