Miljö- och byggnämnden

Företag bygger ut

Företag bygger ut

Nyheter Ett företag i Skillingaryd har fått ett positivt förhandsbesked på utbyggnad…

Överklagade vitet

Överklagade vitet

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden har nu överklagat vitet på 300 000 kronor…

Tidsbegränsat bygglov för stall

Tidsbegränsat bygglov för stall

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt bygglov för ett stall där tiden är begränsad till fem år…

Förfallen byggnad blev upprustad

Notiser Ett ärende om en förfallen ladugård har nu varit på sammanträdeslistan för miljö- och byggnämnden…

Stort garage fick avslag igen

Nyheter Återigen fick Boglaboende avslag på sitt tilltänkta garagebygge på sin tomt…

Får inte bygga stort hus

Får inte bygga stort hus

Nyheter En ansökan om bygglov har inkommit på nya området Västra strand i Vaggeryd. Men det blev helt enkelt för stort…

Sprängde utan lov

Sprängde utan lov

Nyheter Förseelsen ansågs som liten men en byggsanktionsavgift väntar nu kommunal förvaltning…

Otillåtna skyltar blir dyr affär

Otillåtna skyltar blir dyr affär

Nyheter Det kan bli dyrt att inte plocka bort skyltar som inte har tillstånd. Det kan nio markägare snart bli uppmärksammade på då inte reklamskyltarna på deras mark inte är borttagna…

Nu har Mejeriet fått bygglov

Nu har Mejeriet fått bygglov

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde under gårdagens eftermiddag informerades det om parkeringssituationen och därmed även bygglovet, för nya trygghetsboendet, i Skillingaryd…

Nytt fritidshus i Mölna

Notiser En komplementbyggnad blev fritidsboende efter bygglov…

Nytt hus i Lerås

Nyheter Ett positivt förhandsbesked lämnades till sökande som vill bygga hus i Lerås, norr om Vaggeryd…

Stopp för reklam utmed väg

Stopp för reklam utmed väg

Nyheter Svartbygge eller nedskräpning? Sedan flera år har det funnits skyltar i mobil form utmed europavägen i vår kommun…

Bygger dubbelt så stort garage

Nyheter En fastighetsägare i Skillingaryd har nu fått både rivningslov och bygglov…

Fick sätta upp plank

Fick sätta upp plank

Nyheter Ovanligt kommunalt bygglov gavs till en fastighetsägare i Vaggeryd…

Nytt hus på Högabråten

Nytt hus på Högabråten

Nyheter Ett positivt förhandsbesked gavs på nybyggnation i Högabråten strax söder om Skillingaryd…

Ingen uthyrning godkänns

Ingen uthyrning godkänns

Nyheter Gamla läkarstationen i Skillingaryd får inte användas till uthyrningsbostad enligt miljö- och byggnämndens senaste sammanträde…

Inför rabatt på ansökningar

Inför rabatt på ansökningar

Nyheter Ny giv för miljö- och byggförvaltningen som nu ger rabatt på bygglovsansökningar…

Året på sig att redovisa ventilationen

Året på sig att redovisa ventilationen

Nyheter Ventilationen på samtliga kommunens förskolor måste ses över och nu har barn- och utbildningsförvaltningen året ut på sig att redovisa annars riskeras vite från annan kommunal förvaltning…

Slätten blev återvinningsplatsen

Slätten blev återvinningsplatsen

Nyheter Med knapp marginal, efter votering, blev det en ny återvinningsplats i Skillingaryd. Uppdaterad text…

Två nya hus byggs

Två nya hus byggs

Nyheter Mellan Valdshultsvägen och Grönelunds friluftsområde kommer snart två hus att byggas…

4 / 9Första...23456...Sista

Tips