Miljö- och byggnämnden

Nytt hus på Högabråten

Nytt hus på Högabråten

Nyheter Ett positivt förhandsbesked gavs på nybyggnation i Högabråten strax söder om Skillingaryd…

Ingen uthyrning godkänns

Ingen uthyrning godkänns

Nyheter Gamla läkarstationen i Skillingaryd får inte användas till uthyrningsbostad enligt miljö- och byggnämndens senaste sammanträde…

Inför rabatt på ansökningar

Inför rabatt på ansökningar

Nyheter Ny giv för miljö- och byggförvaltningen som nu ger rabatt på bygglovsansökningar…

Året på sig att redovisa ventilationen

Året på sig att redovisa ventilationen

Nyheter Ventilationen på samtliga kommunens förskolor måste ses över och nu har barn- och utbildningsförvaltningen året ut på sig att redovisa annars riskeras vite från annan kommunal förvaltning…

Slätten blev återvinningsplatsen

Slätten blev återvinningsplatsen

Nyheter Med knapp marginal, efter votering, blev det en ny återvinningsplats i Skillingaryd. Uppdaterad text…

Två nya hus byggs

Två nya hus byggs

Nyheter Mellan Valdshultsvägen och Grönelunds friluftsområde kommer snart två hus att byggas…

Marklovet återremitteras

Marklovet återremitteras

Nyheter Handlingarna för marklovet var inte komplett. Nu återremitteras ärendet…

Stor serverhall byggs

Stor serverhall byggs

Nyheter Miljö- och byggnämnden har i eftermiddag lämnat ett positivt förhandsbesked och bygglov till ett företag från Mariannelund som nu kommer att bygga på fyra hektar stor tomt i Båramo…

Geji bygger ut

Geji bygger ut

Nyheter Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt besked till utbyggnaden…

Nytt fritidshus vid Sandsjön

Nyheter Ett förhandsbesked och standskyddsdispens lämnades till en fastighetsägare som ska bygga nytt fritidshus…

Klagar på ovårdad tomt

Nyheter Klagomål på ovårdad tomt har inkommit till miljö- och byggförvaltningen…

Nytt garage i Klevshult

Nyheter Fastighetsägaren i Klevshult fick bygglov på garaget trots att det fanns en liten avvikelse…

Dominerad byggnad fick avslag

Nyheter En fastighetsägare i Bogla utanför Bondstorp har fått avslag på sitt tilltänkta garage och förråd…

Bygglov till ny förskola

Bygglov till ny förskola

Nyheter Den nya planerade förskolan vid Södra Park i Vaggeryd har nu fått klartecken…

Hus byggs i Kvarnaberg

Notiser Enbostadshus har nu fått bygglov i Kvarnaberg utanför Vaggeryd…

Sanktionsavgift för mackägare

Sanktionsavgift för mackägare

Nyheter Oljeshejkarna Johnsson har nu haft ny runda hos Länsstyrelsen och kommunen angående macken i Skillingaryd…

Nytt hus i Lerås

Nyheter En bygglovsansökan har inkommit till miljö- och byggnämnden om att uppföra ett nytt enbostadshus i Lerås utanför Vaggeryd…

Nytt hus byggs i Jorarp

Notiser Miljö- och byggnämnden gav sökande ett positivt förhandsbesked för att bygga enbostadshus i Jorarp…

Staket sänktes men avslogs

Nyheter Att ansöka om bygglov för staket runt sin fastighet har blivit populärt, men miljö- och byggnämnden står fast vid sin policy…

Undervisning på macktomt

Undervisning på macktomt

Nyheter Inga grannar har överklagat och ett tillfälligt bygglov har nu lämnats för Hjortsjöskolans reservlokaler i Vaggeryd…

4 / 8Första...23456...Sista

Tips