Miljö- och byggnämnden

50 000 i kvartalet tills fritidshuset är renoverat

50 000 i kvartalet tills fritidshuset är renoverat

Nyheter Ett förfallet fritidshus vid Linnesjön blev ett av miljö- och byggnämndens ärende under senaste sammanträdet. …

Bygglov gavs för ”termos” med plats för 8,8 miljoner liter

Bygglov gavs för ”termos” med plats för 8,8 miljoner liter

Nyheter En 50 meter hög ackumulatortank som kommer placeras 140 meter från E4:an, i södra delen av Vaggeryd, har fått bygglov av miljö- och byggnämnden. …

Startbesked för vindkraftverk: Ärendet återremitterat

Startbesked för vindkraftverk: Ärendet återremitterat

Nyheter Förra veckan behandlade miljö- och byggnämnden en anmälan från Eolus gällande startbesked för att uppföra fyra vindkraftverk i Boarp, östra delen av Vaggeryds kommun. – En reviderad kontrollplan måste lämnas in innan vi kan ta beslut, säger nämndordförande Dauhn (S)…

Tre av fyra vindkraftverk kan få startbesked

Tre av fyra vindkraftverk kan få startbesked

Nyheter Vid dagens sammanträde hos miljö- och byggnämnden finns anmälan om startbesked för uppförande av fyra vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter enligt tillstånd från Länsstyrelsen. – Det är en stor skillnad mellan ansökan som lämnades in för nio år sedan och den som ni har på bordet i dag. Det här blir en katastrof för oss som bor och lever i området, säger Johanna Karlsson i Mörkhultet…

Ej godkänd att hantera avfall – får vite

Ej godkänd att hantera avfall – får vite

Nyheter Företaget Smålands Metall och återvinning som finns verksam i Hagshult fanns i blickfånget under senaste miljö- och byggnämndens sammanträde. Företaget, som inte har tillstånd att starta verksamhet döms nu till vite och ärendet är överlämnat till mark- och miljödomstolen i Växjö…

Granne klagade på att vara övervakad

Granne klagade på att vara övervakad

Nyheter Ett klagomål, gällande kameraövervakning mot en granne och odling hos en fastighetsägare i Vaggeryd, lämnades till miljö- och byggnämnden…

Vite till hustillverkare utfärdades

Vite till hustillverkare utfärdades

Nyheter Ett startbesked saknade när man satte spaden i jorden för att bygga huset på Berggatan i Skillingaryd. …

Annons skapade klagomål till nämnd

Annons skapade klagomål till nämnd

Nyheter En fastighetsägare i Byarum blev aktuell under miljö- och byggnämndens senaste sammanträde. En vindsvåning hyrdes ut på sociala medier vilket föranledde ett anonymt klagomål till politikerna den 4 mars i år. …

Power fick bygglov norrut

Power fick bygglov norrut

Nyheter Med stöd av plan- och bygglagen beviljade miljö- och byggnämnden bygglov, med en liten avvikelse mot detaljplan, för Power vid Båramoområdet i Skillingaryd…

Uthuset blev gästboende utan lov

Uthuset blev gästboende utan lov

Nyheter Ett klagomål har inkommit till miljö- och byggnämnden gällande att en fastighetsägare i Vaggeryd inrett sitt uthus, och ändrat användning. Numera är uthuset ett så kallad ”bed and breakfast”. …

Movalla: Tillsynen avslutad

Movalla: Tillsynen avslutad

Nyheter Miljö- och byggnämnden har haft ögonen på anläggningen Movalla i Skillingaryd. – Verksamheten tog till sig det här bums, berättar nämndens ordförande Magnus Dauhn (S). …

Utlovad städning av fastighet kom av sig

Utlovad städning av fastighet kom av sig

Nyheter Vi har tidigare berättar om den fastighetsägare i Vaggeryd där miljö- och byggförvaltning fick in ett klagomål på i november. I mars månad berättade politikerna att ägaren börjat städa och återremitterade därför ärendet. Nu har fastighetsägaren till den 30 maj på sig……

Klassrum fick förlängt tillfälligt bygglov

Klassrum fick förlängt tillfälligt bygglov

Nyheter 2018 beviljades ett tillfälligt bygglov av skollokaler på tidigare bensinmackstomt intill Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Nu har tiden förlängts…

Endast en synpunkt inkom om mastplacering

Endast en synpunkt inkom om mastplacering

Nyheter Vid senaste miljö- och byggnämnden beslutades att ge ett bygglov till masten intill Södra park i Vaggeryd. – Vi var tveksamma till placering men endast en synpunkt inkom, berättar nämndordförande Dauhn (S)…

Uppvärmingen i Hoks skola: Utebliven redovisning medför vite

Uppvärmingen i Hoks skola: Utebliven redovisning medför vite

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade vid senaste sammanträde att barn- och utbildningsnämnden ska redovisa gällande uppvärmningen i Hoks skola. – Redovisa senast 20 juni annars vite, säger nämndordförande Dauhn (S). …

Förlängd tid ges till fastighetsägare

Förlängd tid ges till fastighetsägare

Nyheter ”De har en plan”, säger politikerna om den förfallna komplementbyggnaden i Vaggeryd…

Betydligt lugnare med byggärenden

Betydligt lugnare med byggärenden

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde var det tunt på dagordningen. Magnus Dauhn (S) kommenterar: – Ja, det har lugnat ner sig betydligt…

Ja och nej till ändring av kulturhistoriskt hus

Ja och nej till ändring av kulturhistoriskt hus

Nyheter En fastighetsägare i centrala Skillingaryd ville ändra fasaden och lämnade in en ansökan till miljö- och byggnämnden. – Vi kände att vi hade ”på fötterna” för att säga nej till en av ändringarna, berättar nämndens ordförande Magnus Dauhn (S)…

Rivning och nybygge av garage

Rivning och nybygge av garage

Nyheter En rivningsansökan av befintlig komplementbyggnad och bygglov för nybyggnad av garaget vid Kärringasjön har godkänts av kommunen. …

Ansökan om garagebyggnad godkänd

Ansökan om garagebyggnad godkänd

Nyheter Bygglov för nybyggnad av garage på Hjortbrogatan i Vaggeryd har godkänts av kommunen. …

4 / 22Första...23456...1020...Sista

Tips