Miljö- och byggnämnden

Städa fastigheten – annars 10 000 kronor i månadsvite

Städa fastigheten – annars 10 000 kronor i månadsvite

Nyheter Den skräpiga fastigheten i Hok har varit en följetong för politikerna i miljö- och byggnämnden. Sist saknades ett datum vilket nu har noterats och den 31 januari måste fastigheten vara städad……

Nej till garage i Bondstorp

Nej till garage i Bondstorp

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslår ansökan från Bondstorpsbon. – Det är mer maskinhall än garage, säger politikerna……

Campingstugan måste bort

Campingstugan måste bort

Nyheter Kultur och fritid uppförde en campingstuga vid Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. Det fick de inte. Miljö- och byggnämnden beslutade att en avgift ska tas ut och stugan ska bort från campingen… …

Nya bostadsområde – trafiksäkra kring herrgården

Nya bostadsområde – trafiksäkra kring herrgården

Nyheter Miljö- och byggnämnden har svarat på en granskningsyttrande gällande den nya detaljplanen av det nya bostadsområdet vid herrgården och golfbanan i Hok… …

Ändrad hastighet styr startbeskedet för fler lägenheter på Torsbo

Ändrad hastighet styr startbeskedet för fler lägenheter på Torsbo

Nyheter Politikerna i miljö- och byggnämnden lämnade synpunkter på granskningsyttrande gällande nya flerbostadshus på Torsbo i Vaggeryd…

Lov för återvinningsplats i fem år

Lov för återvinningsplats i fem år

Nyheter Platsen för återvinningsstationerna på Slätten, som från början var provisorisk, i Skillingaryd får fortsatt förlängt i fem år… …

Industrilokal blir gym

Industrilokal blir gym

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde beviljades ändrad användning av lokal. Från industriändamål till gym…

Rev utan lov: 15 750 i avgift till förening

Rev utan lov: 15 750 i avgift till förening

Nyheter Föreningen Movalla IP hade inte sökt rivningslov innan man påbörjade arbetet vid entrén. Nu får föreningen betala byggsanktionsavgift. – Alla måste behandlas lika, säger nämndordförande även om han tycker det är tråkigt att belasta föreningen med pengen… …

Nytt avlopp – annars miljonvite

Nytt avlopp – annars miljonvite

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträdet förra veckan att förbjuda stiftsgården Tallnäs att släppa ut avloppsvattnet i den befintliga avloppsanordningen. – Förbudet ligger långt fram och vi har en bra dialog med verksamheten, säger nämndordförande Dauhn (S)…

Beslutet: Förbud att hantera avfall annat än skrot och trä

Beslutet: Förbud att hantera avfall annat än skrot och trä

Nyheter Under en längre tid har miljö- och byggnämnden haft verksamheten Smålands Metall och Återvinnings verksamhet i Hagshult under uppsikt. Nu är juridiken på plats och nämnden beslutade om förbud mot de som verksamheten inte har tillstånd till att hantera… …

Nej till gym i industrilokal

Nej till gym i industrilokal

Nyheter En ansökan inkom till miljö- och byggnämnden gällande bygglov inom centrala fastigheten i Vaggeryd. Bygglovet gäller ändrad användning från industribyggnad till gymlokal, besöksanläggning, handel, kontor och samlingslokal……

Vaggerydsbo överklagade sanktionsavgift – fick nej

Vaggerydsbo överklagade sanktionsavgift – fick nej

Nyheter Vi har tidigare berättat om Vaggerydsbon som fick en byggsanktionsavgift för att gjort om ett uthus till gästboende utan lov. Beslutet om avgiften överklagades och Länsstyrelsen gav kommunen rätt… …

Överträdelse av förbud och vite dras tillbaka: Jurist kopplas in

Överträdelse av förbud och vite dras tillbaka: Jurist kopplas in

Nyheter Hamnade delgivningen i rätta händer? Det går inte att bevisa och därför återremitterar miljö- och byggnämnden ärendet för vidare handläggning gällande verksamhetsförbudet för återvinningsföretaget i Hagshult… …

Beskedet: Klartecken för fyra vindkraftverk

Beskedet: Klartecken för fyra vindkraftverk

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde förra veckan beslutades, om än oenigt, att lämna startbesked för de fyra sökta vindkraftverken i Boarp. – Min bild är att möjligheten att påverka har varit tidigare i processen, säger vice ordförande Mats Bergman (C). …

Tidigare sanktionsavgift togs bort: Mur måste beviljas ett bygglov

Tidigare sanktionsavgift togs bort: Mur måste beviljas ett bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade i december förra året att ta ut en byggsanktionsavgift mot en fastighetsägare i Tofteryd gällande en stödmur som satts upp utan bygglov och startbesked. …

Fick bygglov på plank som stör grannens sjöutsikt

Fick bygglov på plank som stör grannens sjöutsikt

Nyheter Ett bygglov beviljades, på senaste sammanträdet i miljö- och byggnämnden, gällande ett plank som varit uppfört på en fastighet i Tofteryd där grannar hade synpunkt på planket tog bort sjöutsikt. "Ingen betydande olägenhet" menar nämnd och beviljar bygglov i efterhand…

Industri och kontor på nytt område fick bygglov

Industri och kontor på nytt område fick bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att ge sökande ett positivt besked gällande bygglovet på nya området norr om travbanan i Vaggeryd…

Fritidshus i Kyllås fick förhandsbesked

Fritidshus i Kyllås fick förhandsbesked

Nyheter Intill vildmarksbyn i västra delen av kommunen fick sökande ett positivt förhandsbesked gällande byggnation av ett fritidshus…

Fick bygglov för 37 000 kvadratmeter

Fick bygglov för 37 000 kvadratmeter

Nyheter På Stigamoområdet, på tomten söder om tidigare padelanläggning och utmed E4:an, har miljö- och byggnämnden godkänt ett bygglov. …

Byggde mur utan lov – fick sanktionsavgift

Byggde mur utan lov – fick sanktionsavgift

Nyheter Från början var ärendet, efter ett anonymt inkommit klagomål, gällande fastigheten i Skillingaryd att man eldade rivningsmaterial. Men när förvaltningen kom till platsen blev något annat huvudärendet… …

2 / 2112345...1020...Sista

Tips