Motion till kommunfullmäktige

KS: Nej, träningslokalen på Mejeriet ska inte nyttjas av andra

KS: Nej, träningslokalen på Mejeriet ska inte nyttjas av andra

Nyheter Motionen från Liberalerna fick ett nej även i kommunstyrelsen som följde socialnämndens tidigare beslut…

Nej, det blev inga elektroniska hastighetsskyltar

Nej, det blev inga elektroniska hastighetsskyltar

Nyheter Trots ett sista försök, yrkande under kommunfullmäktige, fick Emil Petersson (SD) inte igenom sin motion. …

Jämn röstning när majoriteten yrkade avslag

Jämn röstning när majoriteten yrkade avslag

Nyheter Elektroniska hastighetsskyltar utmed kommunala skolor och förskolor blev återremitterad från senaste kommunfullmäktige. Nu har kommunstyrelsen haft ärendet igen på sitt bord och det blev samma utgång som sist…

Nej till dämpande åtgärder

Nej till dämpande åtgärder

Nyheter Tekniska nämnden svarade på remissen från kommunfullmäktige gällande förslaget om hastighetsdämpande åtgärder på Smedjegatan i Skillingaryd och då särskilt utanför Stjärnfabriken…

Konstgräsplan på Movalla i långbänk – förslaget återremitterat

Konstgräsplan på Movalla i långbänk – förslaget återremitterat

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott skulle S-motionen som är två år gammal diskuteras. – Det har nog inte hänt tidigare att jag hamnat i sådan här konstig sits, säger motionären Wilhelmsson (S)…

Elektroniska hastighetsskyltar: ”Majoriteten kidnappar förslaget”

Elektroniska hastighetsskyltar: ”Majoriteten kidnappar förslaget”

Nyheter En oväntad vändning gjordes när SD-motionen om elektroniska hastighetsskyltar vid skolor och förskolor skulle avgöras under kommunfullmäktige där förslaget var avslag. Oppositionen: "Om fiende har en bra idé, stjäl den". Majoriteten: "Det var inte klädsamt och smakfullt sagt"…

Fortsatt avslag på elektronisk hastighetsskylt vid skolor

Fortsatt avslag på elektronisk hastighetsskylt vid skolor

Nyheter Det blev mycket diskussioner kring SD:s motion om förslaget om elektroniska hastighetsskyltar, som visar glad eller arg gubbe, vid förskolor och skolor. ”Fyrkantigt hanterat” tycker motionären… …

Bro till pendelparkering: ”Vi är helt utlämnade till Trafikverket”

Bro till pendelparkering: ”Vi är helt utlämnade till Trafikverket”

Nyheter Motionen om hållplatser, gång- och cykelväg samt pendelparkering i Klevshult fick oanad kostnadsförslag som inte kunde godkännas……

Avskaffa krav på ekologisk mat

Avskaffa krav på ekologisk mat

Nyheter Empartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om önskan att avskaffa kravet på ekologisk mat i kommunens verksamheter… …

Vill ha dämpad hastighet utanför Stjärnfabriken

Vill ha dämpad hastighet utanför Stjärnfabriken

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige föreslår Empartiet att kommunen utreder och inför hastighetsdämpande åtgärder utanför den dagliga verksamheten Stjärnfabriken i Skillingaryd… …

Nej till cykelväg i Bondstorp

Nej till cykelväg i Bondstorp

Nyheter Vid kommunfullmäktige avgjordes motionen angående cykelväg i Bondstorp. Majoriteten menar att man ska vara noga hur man skriver. Oppositionen däremot tycker att man borde varit fiffig med att delvis bifalla…

Vill bli vänort med Ukraina

Vill bli vänort med Ukraina

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige önskar Empartiet att kommunen ska etablera en vänort eller ett kommunalt partnerskap med stad eller kommun i Ukraina…

Arbetsutskotts-nej till hastighetsgubbe vid skolor

Arbetsutskotts-nej till hastighetsgubbe vid skolor

Nyheter Motionen som inlämnades av Emil Petersson (SD) om elektroniska hastighetsskyltar som visade glad eller ledsen gubbe, beroende på hastigheten, fick ett avslag hos arbetsutskottet i kommunstyrelsen… …

Voterade om fortsatt plankorsning i Vaggeryd

Voterade om fortsatt plankorsning i Vaggeryd

Nyheter Motionen lämnades in i maj 2023 från KD, C och EMP gällande utvecklingen gällande kommunikationen i Vaggeryd när nya järnvägen starkt kommer att påverka tätorten. Under kvällens kommunfullmäktige blev det (o)demokratisk debatt… …

”Vi ska hantera varg, våtmarker och alla världens problem”

”Vi ska hantera varg, våtmarker och alla världens problem”

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige blev kartläggning av våtmarker en stor diskussion. Här delade sig partierna från "riktlinjerna" majoritet/opposition. "Vi ska hantera varg, våtmarker och alla världens problem", kommenterade skogsägande C-politiker…

Ja till elektronisk hastighetsskylt

Ja till elektronisk hastighetsskylt

Nyheter Motionen från SD om att införa elektronisk hastighetsskylt som visar glad eller arg gubbe vid skolor och förskolor fick ett positivt svar från barn- och utbildningsnämnden vid senaste sammanträdet……

Ingen elektronisk hastighetsskylt

Ingen elektronisk hastighetsskylt

Nyheter SD lämnade in en motion om förslag på att installera elektroniska hastighetsskyltar utmed kommunala skolor och förskolor. – 2,8 miljoner skulle det kosta för 50 skyltar, säger tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S)……

Uppsökande samtal 80+: ”Succesivt kommer vi lägre i åldrarna”

Uppsökande samtal 80+: ”Succesivt kommer vi lägre i åldrarna”

Nyheter I vilken ålder ska man som ensamstående bli uppringd av kommunens äldresamordnare? Det blev diskussion om åldersfrågan när motionen skulle avgöras. …

Fullmäktige gav klartecken till kulturgaranti och barnkulturplan

Fullmäktige gav klartecken till kulturgaranti och barnkulturplan

Nyheter Motionerna från KD som innehöll kulturgaranti för barn och unga i förskola och grundskola samt att en barnkulturplan skulle tas fram fick ett bifall……

Motion: Förmånscykel till kommunanställda

Motion: Förmånscykel till kommunanställda

Nyheter SD lämnade under kommunfullmäktige in en motion att man återigen utreder förutsättningarna för att erbjuda förmånscykel för anställda inom kommunen… …

1 / 1012345...10...Sista

Tips