Motion till kommunfullmäktige

Motion om återtagande av personlig assistans

Motion om återtagande av personlig assistans

Nyheter 2013 beslutade den dåvarande borgerliga majoriteten (M, KD, L och C) att personlig assistans skulle upphandlas. Detta efter en lång debatt i kommunfullmäktige som slutade med röstsiffrorna 20-19. S, V och SD röstade emot. Läs (S)-motionen i sin helhet här…

Utvecklingen av idrottsplats redan gjord – motion avslås

Utvecklingen av idrottsplats redan gjord – motion avslås

Nyheter Fullmäktigeledamoten Nexhat Shabanis (S) motion om att utveckla Vaggeryds idrottsplats avslogs…

Förslag om kommunal fastighetsskötsel remitteras vidare

Förslag om kommunal fastighetsskötsel remitteras vidare

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Motionen om att ta tillbaka fastighetsskötsel och lokalvård hamnar på kommunstyrelsens bord…

Vart tog dialogen med föreningarna vägen?

Vart tog dialogen med föreningarna vägen?

Nyheter Motionen om att underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- och fritidsutrustning torde ha blivit godkänd på en gång men debatten om bibliotekets inblandning i det hela gjorde att ledamöterna funderade på hur ärendet egentligen skulle hanteras i vinter…

Nej till motion om samarbete mellan förskola och äldreomsorg

Nej till motion om samarbete mellan förskola och äldreomsorg

Nyheter Liberalerna lämnade in en motion till kommunfullmäktige tidigare i år där partiet önskar att ett samarbete ska inledas mellan förskola och äldreomsorg, likt det som varit på tv. Nämnder och kommunstyrelsens arbetsutskott sa nej…

Nytt förslag om trafiksäkrare centrum tas inte fram

Nytt förslag om trafiksäkrare centrum tas inte fram

Nyheter Motionen om att förändra trafiksituationen i Vaggeryds centrum har vandrat i kommunhuset fram och tillbaka men nu tas inget nytt förslag fram enligt enhällig nämnd…

Att byta namn på torg kräver större tankemöda

Att byta namn på torg kräver större tankemöda

Nyheter Waggeryds Museiförening har tagit del av förslaget att torget Knutpunkten i Vaggeryd ska ”döpas om” till Sophie Sagers plats och lämnar här sina synpunkter…

Vill inte namnge torget i Vaggeryd till Sophie Sagers Plats

Vill inte namnge torget i Vaggeryd till Sophie Sagers Plats

Nyheter Liberalerna har lämnat in en motion om att hedra Sophie Sagers namn och handlingar, men det har stött på patrull hos kultur- och fritidsnämnden…

Vill begränsa talartiden

Vill begränsa talartiden

Nyheter Empartiet vill ha mer och fler intressanta debatter och lämnade därför in en motion till kommunfullmäktige…

Tiokronan till Kvinnojouren gav debatt – ledamöter bytte sida

Tiokronan till Kvinnojouren gav debatt – ledamöter bytte sida

Nyheter Vid gårdagens digitala kommunfullmäktige fanns motionen om kommunens ansvar för att stödja kvinnor och barn som drabbas av våld i nära relation. Tidigare förslag om att tre av fyra punkter skulle godkännas gjorde att debatten var ett faktum och med en röst blev det enligt motionärens vilja; 10 kronor per invånare till Kvinnojouren i Värnamo. "Man kan inte vara sämre än att man kan ändra sig"…

Het debatt om tillitsbaserad hemtjänst

Het debatt om tillitsbaserad hemtjänst

Nyheter Motionen inlämnades av (S) där man förespråkar organisationsmodell som sätter tilliten i centrum och som anses vara bäst för både kommunens anställda och medborgaren som har hemtjänst. ”Ni vrider och vänder på era motioner så att det passar er” kommenterar oppositionen till femklövern under kommunfullmäktige…

Frågetecken kring hantering av förslagen

Frågetecken kring hantering av förslagen

Nyheter Två gånger om året redovisar kommunledningskontoret de motioner och medborgarförslag som är funnits mer än ett år och inte är besvarande. Vid senaste kommunfullmäktige var det åtta förslag, eller var det fler? Och har förslaget som inlämnats gått rätt väg?…

Avslag på projektet ”att äldre ska möta yngre”

Avslag på projektet ”att äldre ska möta yngre”

Nyheter Bra idé – men motionen från (L) avslogs i barn- och utbildningsnämnden och ”beslutet ska inte tas av kommunfullmäktige heller”…

Placera återvinningscentralen mellan tätorterna

Placera återvinningscentralen mellan tätorterna

Nyheter Motionen från (S) lämnades in under måndagens kommunfullmäktige. ”Det är en fördel om återvinningscentralen omlokaliseras”…

Nämnd ska underlätta för unga att låna utrustning

Nämnd ska underlätta för unga att låna utrustning

Nyheter En tre år gammal motion blev ett projekt under kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde…

Ingen tillitsbaserad hemtjänst

Ingen tillitsbaserad hemtjänst

Nyheter Kommunstyrelsen avslog (S) motion om att tilliten ska vara i centrum för personal och brukare inom hemtjänsten…

Frigör mer yta till WIK

Frigör mer yta till WIK

Nyheter Motionen är inlämnad till kommunfullmäktige, av Nexhat Shabani (S), som vill utveckla Idrottsplatsen i Vaggeryd…

Motion angående hållbara upphandlingar

Motion angående hållbara upphandlingar

Nyheter Som kommun är det viktigt att vara i framkant när det gäller upphandling. Vilka krav som vi ställer på varor, tjänster och entreprenader har stor påverkan i samhället då omsättningen blir hög. Läs (S)-motionen här…

Det ska bli mer insyn i verksamheter

Det ska bli mer insyn i verksamheter

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. (S) motion angående uppföljning och insyn i verksamheter bifölls…

Namnge torget i Vaggeryd till Sophie Sagers plats

Namnge torget i Vaggeryd till Sophie Sagers plats

Nyheter Liberalerna har lämnat in en motion om att hedra Sophie Sagers namn och handlingar. ”Vi vill att kommunen arbetar för att döpa om torget i Vaggeryd till Sophie Sagers plats”…

1 / 512345

Tips