Motion till kommunfullmäktige

Fullmäktiges beslut verkställs inte – KD lämnar in motion

Fullmäktiges beslut verkställs inte – KD lämnar in motion

Nyheter KD efterfrågar kontrollen av vad som händer efter kommunfullmäktiges beslut och lämnade in en motion i ärendet. – Vi kan se att våra beslut inte verkställs, menar motionslämnaren Thomas Axelsson (KD)…

Politiker backar: Remitterar solcellsfråga till tekniska

Politiker backar: Remitterar solcellsfråga till tekniska

Nyheter Vi har tidigare berättat att kommunstyrelsens arbetsutskott avslog motionen gällande solceller på taket på idrottsplatsen Movalla i Skillingaryd. Nu ändrar sig våra politiker och vill ha mer underlag innan frågan är färdigbehandlad……

Förslagsnej till att ta bort ofrivilliga delade turer

Förslagsnej till att ta bort ofrivilliga delade turer

Nyheter I juni förra året lämnade SD in en motion till kommunfullmäktige gällande att avskaffa de ofrivilligt delade turerna inom omsorgen. Motionen har varit på kommunstyrelsens bord där det föreslås avslag…

Avslag om förkortad arbetstid för 62-plussare

Avslag om förkortad arbetstid för 62-plussare

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet in ett förslag där man önskar att kommunen ska budgetera medel till ”80-, 90- och 100-modellen”……

Förslag: Uppsökande samtal till ensamma 80-plussare

Förslag: Uppsökande samtal till ensamma 80-plussare

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige har KD önskat att uppsökande samtal riktade till alla ensamstående 80-åringar, och äldre, skall genomföras och det ska påbörjas redan under året… …

Voterade när ändrad bashastighet skulle klubbas

Voterade när ändrad bashastighet skulle klubbas

Nyheter Bashastigheten i kommunen var en av kommunfullmäktiges punkter under måndagskvällen. Såklart blev det debatt och, om än oväntad, votering…

Oppositionsråd: ”Kommunens fastigheter blöder energi”

Oppositionsråd: ”Kommunens fastigheter blöder energi”

Nyheter Att energieffektivisera kommunens fastigheter är snart på gång. – Vi ska bara få medel till det, säger kommunalrådet Jonsson. …

Movalla: Avslag på solceller

Movalla: Avslag på solceller

Nyheter KD, C och EMP (Allians för balans) lämnade i november in en motion där man ansåg att taket på Movalla ishall skulle bli belagd med solceller. Nej, tyckte kommunstyrelsens arbetsutskott. …

Majoritet för 40 som hastighet

Majoritet för 40 som hastighet

Nyheter Det började med en motion från Socialdemokraterna i februari förra året gällande att införa 40 som bashastighet. – I dag är det ryckigt, 30 och 50, säger kommunalrådet Jonsson (M)…

Motion: Fortsatt plankorsning i Vaggeryd och bevara kulturhus

Motion: Fortsatt plankorsning i Vaggeryd och bevara kulturhus

Nyheter Vid måndagens kommunfullmäktige lämnade ”Allians för Balans” in en motion gällande kommunikationsutvecklingen i Vaggeryds tätort. – Det ska inte byggas en planfri korsning på Storgatan, säger Thomas Axelsson (KD). Läs också om Storgatan och fastigheterna Sandhem för mer än 100 år sedan…

Ska utreda konstgräsplan mer

Ska utreda konstgräsplan mer

Nyheter Motionen från S angående att anlägga en fullstor konstgräsplan vid idrottsplatsen Movalla i Skillingaryd återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott trots ett ja från nämnd…

Förslaget: Mer kultur till elever

Förslaget: Mer kultur till elever

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige lämnade KD förslaget om att ta fram en barnkulturplan samt en kulturgaranti för barn och unga i förskola och grundskola. – Barn ska få kulturupplevelse, säger Jan Eric Viktor, som tillsammans med Thomas Axelsson är motionsinlämnare…

Äldsta obesvarade förslaget är fem år

Äldsta obesvarade förslaget är fem år

Nyheter I april och oktober redovisas de motioner och förslag, för kommunfullmäktiges ledamöter, som inte är slutbehandlade. Just nu är sju av 34 ärenden mer än ett år gamla och den äldsta är från maj 2018 och beslut i frågan lär dröja ytterligare. – Det pågår inget aktivt arbete på det äldsta för närvarande, säger kommundirektören Annika Hedvall…

Beslutet: Fortsatt nej till ställplats i Bondstorp

Beslutet: Fortsatt nej till ställplats i Bondstorp

Nyheter En fyra år gammal motion avgjordes under måndagens kommunfullmäktige. – Det är inte ett kommunalt ansvar, menar ledande politiker…

Nej till ställplats i Bondstorp

Nej till ställplats i Bondstorp

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige har Empartiet lämnat in ett förslag om att skapa en ställplats för husbilar och husvagnar i Bondstorp. Nu har kommunstyrelsen sagt vad de tycker och merparten ville avslå motionen…

Förslaget: Nej till gång- och cykelväg mellan skola och kyrka

Förslaget: Nej till gång- och cykelväg mellan skola och kyrka

Nyheter Anna-Maria Toftgård (C) lämnade in en motion i januari om en gång- och cykelväg mellan Tofthagaskolan/badplatsen till kyrkan i Tofteryd. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår avslag…

Nej till språkkrav vid nyanställning

Nej till språkkrav vid nyanställning

Nyheter Sverigedemokraterna lämnade in en motion för ett år sedan med förslag om att ta fram en plan att införa obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendation för nyanställning inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen…

Oppositionen: Uppdatera gång- och cykelvägsplanen

Oppositionen: Uppdatera gång- och cykelvägsplanen

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige har KD, C och EMP lämnat in en önskan om att uppdatera gång- och cykelvägsplanen. – Torftig plan och vad betyder prioriteringen i planen?, undrade Thomas Axelsson (KD)…

140 000 för 40 i stället för 50

140 000 för 40 i stället för 50

Nyheter 50 eller 40 som bashastighet? På kommunstyrelsens arbetsutskotts bord fanns Socialdemokraternas inlämnade motion och omskyltningen kostar 140 000 kronor…

Vindbruksplan: Omdebatterad motion fick ett avslut

Vindbruksplan: Omdebatterad motion fick ett avslut

Nyheter – Våga ta ett beslut i kväll, uppmanade KD Thomas Axelsson när SD-motionen gällande förslaget om uppdatering av vindbruksplanen fanns med under kommunfullmäktiges sammanträde. Ny text kom till för att locka till röstning enligt majoritetlinjen och votering som landsbygdsparti avstod…

1 / 912345...Sista

Tips